Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Tatjana Resnik Planinc

Keyword200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
geografske diplome6125689610121014510     
šolska geografija6125561056741027     
diplomska dela6125688557510       
Slovenija313514636 1423     
pouk geografije31024 55   1111    
metodika geografije3713332121113     
zaključne seminarske naloge     11554321     
učni načrti1 2  411221211  21
magistrska dela1    2   1249     
geografija  1114    11122311
didaktika geografije12  21  313 11  11
ZDA1      324222   1 
bolonjska magistrska dela         11410     
zgodovina    52  1111   211
Avstralija   12111121   11 1
osnovna šola 12 2 1   121111  
medpredmetno povezovanje    13 1     21211
terensko delo1 1 1  1121 11 1  
regionalna geografija1  123 1  11      
didaktika 41 1 3           
migracije1   2  1 1112     
ekskurzije  1 11 2 1 11     
demogeografija11     1 12       
gimnazija   1      1  1 111
podnebne spremembe        1     1  4
družbena geografija1   21   11       
varstvo okolja1       111 1     
Severna Amerika        22  1     
izseljenci1   2     11      
sociologija1  1 1  1 1       
učne poti1     1   12      
okoljska vzgoja1       1  1    2 
gimnazije 11 12            
preverjanje znanja1    2      1     
izobraževanje    1     1 2     
učne priprave     1    1 1    1
srednja šola 11 11            
narodne manjšine1  1     1  1     
pedagogika 1    1    11     
učne teme   4              
slovenščina   11     1   1   
Slovenci    2       1     
učbeniki     1    1     1 
sestava prebivalstva         11 1     
metodika pouka       11   1     
učni načrt             1 1 1
geografska metodologija1    2            
učila 1        1 1     
Nova Zelandija   1   11         
staroselci             11 1 
srednje šole     11   1       
osnovne šole     11    1      
avstralski staroselci          1  1   1
matura1 1            1  
turistična geografija1        1 1      
geographical education            2     
Kanada          1  1    
integracija 2                
otroci s posebnimi potrebami 2                
kartografija 2                
Oceanija   2              
nadarjeni otroci  2               
geography teaching methods            2     
šolstvo11                
fizična geografija     1  1         
interkulturna vzgoja          2       
izkustveno učenje  1        1      
rasna sestava        1 1       
srednješolski učbeniki        1 1       
osnovnošolski učbeniki         11       
angleščina             1 1  
učne metode1          1      
ekonomska geografija        1 1       
narodno mešana območja         1  1     
mesta      1  1        
krasoslovje       1   1      
zavarovana območja1        1        
avstralski Slovenci    2             
pouk zgodovine          11      
biotska raznovrstnost              1  1
Veliki koralni greben        1        1
staroselske skupnosti             1  1 
pristop CLIL             1   1
turizem              11  
Kalifornija               11