Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Janez Demšar

Keyword20072008200920102011201220132014201520162017201820192020
računalništvo 3141066451 1   
diplomske naloge 3141066541     
univerzitetni študij 11042343      
visokošolski strokovni študij 24643111     
računalništvo in informatika    33331     
strojno učenje  5  2  3111  
Python  1     21 1  
učenje programiranja       221    
vizualizacija  2   1       
tekstovno rudarjenje  1     2     
analiza omrežij     1 1  1   
skupinski modeli        21    
računalništvo in matematika     12       
Raspberry Pi        21    
analiza razpoloženja        2     
model na podlagi Gaussovih procesov  2           
zanesljivost napovedi        2     
Orange        2     
Obdelava videa        2     
OpenCV        2     
Numpy        2     
mnenje        2     
ocenjevanje zanesljivosti        2     
ScratchGPIO        2     
AJAX  2           
spletna aplikacija    1 1       
GIS  11          
spletne tehnologije  11          
analiza podatkov     11       
podatkovno rudarjenje   1 1        
grafi 1   1        
Scratch       2      
programiranje za otroke       2      
VizRank       2      
vizualizacije       2      
Radviz       2      
razsevni diagram       2      
mikromreže DNA       2      
subjektivnost        2     
leksikalna metoda        2     
klasifikacija     1     1  
orbite          11  
omrežje          11  
teorija grafov         11   
programiranje           11 
grafki       1   1