Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Tatjana Verčkovnik

Keyword200720082009
biologija351
osnovna šola13 
analiza učbenikov13 
učbeniki22 
analiza2 2
gimnazija 3 
Bloomova taksonomija12 
Marzanova taksonomija znanj21 
Slovenija 2 
nacionalni preizkusi znanja 2 
izobraževalni proces 2 
izobraževanje 2 
9. razred osnovne šole2  
odnos do živali 2 
preverjanje znanja 2 
delovni zvezki2  
mladostniki 2 
vprašanja2  
učbeniški komplet2  
didaktični vidik2  
učni načrt2  
učbenik11 
ankete 2 
preverjanje in ocenjevanje znanja 2 
učenje 2 
znanje 2 
poučevanje 2