Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Igor Potočnik

Keyword200520062007200820092010201120122013201420152016
gozdne ceste113511  3112
ropot     2 11122
GPS  211  11   
ergonomija     11 11 1
vzdrževanje  121   1   
pulz     12  11 
tresenje     11  111
težavnost dela     11 11 1
obremenitev s tresenjem      1 11 1
gozdne vlake  1 1   1  1
delo v gozdu     21   1 
gozdne prometnice    1  12   
spravilo lesa     1  111 
časovna študija     12 1   
gozdarstvo     1  1 11
financiranje111         
cevni propust1 2         
vzdrževanje cest11 1        
odvodnjavanje  2        1
hrup    11   1  
forwarder       1 1  
gozdno gradbeništvo  11        
meritve  11        
motorne žage           2
sečnja      1    1
analiza nezgod     1    1 
gozdna cesta   1       1
obremenitve z ropotom         11 
geodetske metode  11        
ekvivalentna jakost ropota     1   1  
srčni utrip      2     
delovna operacija     11     
sekači     11     
harvester      11    
obremenitev z ropotom     1  1   
pridobivanje lesa           2
obremenitve          11
odprtost gozdov  1     1   
tresenje celega telesa        1 1 
motorna žaga       1 1  
gradnja 1         1
gozdnogospodarska enota Jelendol11          
Slovenija          2 
strojna sečnja         11 
Ecotrac 120V        1 1 
prometne obremenitve  1       1 
traktorji     1    1