Numbers

The table show keyword appearance of all theses, where this person is in the role of a mentor. Table includes only keywords, appearing at least twice. This shows, how mentor's research fields and interest are changing through time.

Person: Stanislav Trdan

Keyword20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
rastlinski škodljivci  262864 2    
varstvo rastlin  68151212 3 1
škodljivci 17 41 1   4  
feromonske vabe  124212 311  
sezonska dinamika    2321 2 4  
entomologija 25  321      
učinkovitost11312 121    1
insekticidi  51  21 3   1
pridelek  12 21  123  
poljski poskusi  12211 11 1  
biotično varstvo11112  1 1 2  
zelje  321   13    
laboratorijski poskusi   2 132 1   1
krompir  21    1212  
jablana    1 2  2 4  
škodljive žuželke    51  11    
Leptinotarsa decemlineata1 21    11 2  
entomopatogene ogorčice121 1 2  1    
koloradski hrošč  21    12 2  
Steinernema feltiae1211  2       
monitoring  1 1212      
zatiranje škodljivcev  1  21  3    
smrtnost      13 2    
tobakov resar  31      11  
Thrips tabaci  31      11  
poljski poskus  11   1   3  
poškodbe       11121  
bionomija    11    13  
škodljivci rastlin121     1     
Lepidoptera    211  1    
Solanum tuberosum  11      12  
koruza  2111        
laboratorijske raziskave 2  111       
listne uši  1 12     1  
Steinernema carpocapsae11 1  2       
ozimna pšenica  2  2       1
žitni strgač  1 22        
Phyllotreta spp. 1  1   11    
kapusovi bolhači 1  1   11    
azadirahtin  2        2  
rastlinski insekticidi     1     3  
Sus scrofa  21   1      
integrirano varstvo rastlin  1  3        
ličinke     111  1   
Slovenija  1 2      1  
zatiranje 1  1    1 1  
okoljsko sprejemljive snovi     2     2  
divjad  21   1      
laboratorijske razmere1      1 1 1  
fungicidi   1111       
hrošči  21 1        
škoda  2    1   1  
temperatura      11 1 1  
biotično varstvo rastlin     21   1   
ogorčice  11  2       
padavine         3 1  
feromoni  12       1  
vrtnine1 1 1         
razvojni stadiji  1  1    1   
kmetijska zemljišča   1   1   1  
Oulema spp.  1 2         
razvojni krog  1  1    1   
deltametrin  1 1 1       
Cydia pomonella      1  1 1  
naravni sovražniki  1  1    1   
jabolčni zavijač      1  1 1  
okrasne rastline   1    11    
sorte  1     11    
ozimna sovka    11 1      
Agrotis segetum    11 1      
Synanthedon myopaeformis    1  1 1    
čebula  1   1    1  
resarji  3           
imidakloprid      1 11    
srnjad1  1   1      
divji prašič  11   1      
eterična olja     1   1 1  
Capreolus capreolus1  1   1      
Coleoptera  1 1 1       
jablanova steklokrilka    1  1 1    
strune          12  
rižev žužek       1 1   1
oljna redkev   1    1 1   
Aphididae  1 11        
travniški sadovnjaki      11      
spremljanje številčnosti  1       1   
Trialeurodes vaporariorum      1   1   
ekološko kmetijstvo     1     1  
Škofja Loka     1 1      
zavarovani prostor         11   
zgodnje zelje  2           
salicilna kislina  1 1         
rastlinjakov ščitkar      1   1   
izguba pridelka  2           
bela gorjušica        1 1   
kapusova hržica  11          
kapusnice  11          
žita  1    1      
lazarji     1 1      
pasasti grozdni sukač     1    1   
Clysia ambiguella     1    1   
vinska trta     1    1   
krmna ogrščica        1 1   
križasti grozdni sukač     1    1   
paradižnikova plesen    11        
paradižnik    11        
vmesni posevki  1       1   
laboratorijsko preizkušanje 1  1         
žuželke  11          
kapusov molj   1     1    
izpad pridelka   1       1  
Plutella xylostella   1     1    
Xyleborus dispar      1    1  
endivija  11          
Heterorhabditis bacteriophora11            
Eurydema spp.        11    
sojin lecitin  1  1        
naravna odpornost        11    
Kozjansko    1 1       
kapusove stenice        11    
poljski majski hrošč      1    1  
Ljubljana    1    1    
Aphis pomi     1     1  
zelena jablanova uš     1     1  
kmetijska entomologija           2  
Thysanoptera  11          
navadni rožmarin         1 1  
črna listna pegavost           2  
Agriotes spp.           2  
Oulema     2        
vrtni zavrtač      1    1  
pisana stenica   1 1        
rožmarin     11       
Allium cepa      1    1  
antioksidacijski potencial        11    
poškodbe rastlin  1  1        
Eurydema ventrale   1 1        
rastlinske poškodbe        11    
kumare  1   1       
pokrovnost tal           2  
Kras  1  1        
bolezni rastlin   1 1        
lambda-cihalotrin    1    1    
glukozinolati        11    
travinje  1        1  
jelenjad       1   1  
spinosad        1    1
Cichorium endivia  11          
Alternaria cichorii  11          
Noctuidae    11        
privabilni posevki   1    1     
Frankliniella occidentalis  1        1  
cvetlični resar  1        1  
odpornost    1 1       
hibridi   1     1    
sadovnjaki    1 1       
olje oljne ogrščice  2           
skladiščni škodljivci       1 1    
Cervus elaphus       1   1