Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (13)

 1. Nika Struna: Izmera kretniške zveze kretnic številka 8 in 9 na železniški postaji Breg
 2. Žiga Kobale: Določitev višinske transformacijske ploskve na izbranih območjih Slovenije
 3. Ida Šelih: Kontrola stabilnosti geodetske mreže na Letalnici bratov Gorišek
 4. Jasmina Šantl: Analiza vpliva prostorske ločljivosti oblakov točk na izračun prostornin
 5. Marko Grabljevec: Vzpostavitev geodetske višinske mreže in analiza geoidnih višin na območju Krvavca
 6. Katja Benčina: Vzpostavitev testne baze za spremljanje konvergenčnih profilov
 7. Andraž Muhič: Analiza geometrije doskočišča letalnice bratov Gorišek
 8. David Merlin: Določevanje prostornin zemeljskih mas z uporabo inštrumenta Leica Nova MS50
 9. Teja Mikelj: Izmera vodil freze na zaletišču Letalnice bratov Gorišek
 10. Blaž Petovar: Primerjava različnih modelov geoida na območju Slovenije
 11. Gorazd Prašnikar: Geodetski monitoring cerkve svetega Benedikta v Kančevcih
 12. Uroš Sojer: Določitev spremembe geometrije deformabilne cevi iz oblaka točk terestričnega laserskega skeniranja
 13. Andraž Blaznik: Geodetski monitoring v kraški jami Ulica pečina

BSc theses (14)

 1. Tim Marovt: Geodetska dela pri gradnji vodovoda naselja Orle
 2. Luka Matovina: Vzpostavitev nivelmanske mreže v naselju Prevoje pri Šentvidu
 3. Andraž Dimc: Umestitev Antonijevega rova v Idriji v državni koordinatni sistem
 4. Anja Judež: Nivelmanska izmera HE Formin in jezovne zgradbe Markovci
 5. David Purić: Vzpostavitev oslonilnih točk za potrebe terestričnega laserskega skeniranja na Letalnici bratov Gorišek
 6. Petra Podržaj: Navezava vodomernih lat ob slovenski obali na nivelmansko mrežo Slovenije
 7. Nejc Presterl: Vzpostavitev geodetske mreže za izgradnjo obvoznice mimo letališča Jožeta Pučnika
 8. Polona Gortnar: Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste
 9. Veronika Grabrovec: Kontrola višinskih pomikov cerkve sv. Benedikta v Kančevcih
 10. Tine Hren: Kontrola geometrije tirnic žerjavne proge na pregradi HE Zlatoličje
 11. Polona Zorinić: Določitev nadmorske višine navezovalne točke v Strunjanu
 12. KLEMEN KASTELIC: Izmera mestne nivelmanske mreže Piran
 13. Maruša Pucelj: Vzpostavitev geodetske mreže na Ljubljanskem gradu
 14. Jernej Vipavec: Določitev prostornine vrtače v vasi Tribuče