Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (8)

 1. Teja Čelhar Kenanova: Vloga serinskih proteaz ter prostaglandinskega receptorja EP4 pri modulaciji apoptoze limfocitov B
 2. Miha Milek: Farmakogenetika tiopurin-S-metiltransferaze
 3. Maša Vidmar Golja: Vpliv folatov na molekularne osnove prirojenih nepravilnosti ploda
 4. Marko Krošelj: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje radiooznačenih ligandov za somatostatinske in holecistokininski-2 receptor
 5. Jasna Grželj: Farmakogenetski dejavniki odziva na metotreksat pri bolnikih z luskavico
 6. Tijana Markovič: Vrednotenje imunske modulacije in učinkovitosti agonista receptorja EP4 in monoklonskih protiteles in vitro
 7. Sanja Nabergoj: Iskanje modulatorjev programirane smrti celic kronične limfocitne levkemije
 8. Dunja Urbančič: Farmakogenomsko vrednotenje dovzetnosti na tiopurine

MSc theses (23)

 1. Rebeka Doljak: Vrednotenje sinergističnega delovanja agonista receptorja EP4 in terapevtskih monoklonskih protiteles in vitro
 2. Katarina Dežman: Povezanost izbranih genskih polimorfizmov s pojavom atopijskega dermatitisa
 3. Maša Vidmar Golja: Vrednotenje prostaglandinskega receptorja EP4 kot potencialne tarče za zdravljenje kronične limfocitne levkemije
 4. Kaja Štrigl: Analiza izražanja genov proteasoma in imunoproteasoma v različnih celičnih modelih
 5. Diana Slapnik: 3,4-methylenedioxymethamphetamine induced neurotoxicity in experimental mice
 6. Nina Germič: Lokacija z avtofagijo povezanega proteina 12 v celici
 7. Jernej Gjerek: Dehalogenation of 3-chloro-1,2-propanedoil by strains of Pseudomonas aeruginosa
 8. Tjaša Kavšek: The role of chemokine receptor CXCR4 in T-cell leukemia murine model
 9. Urška Erklavec: Vpliv selenita na aktivnost tiopurin S-metiltransferaze
 10. Nina Sekereš: Vloga nardilizina 1 in z limfocitno fosfatazo povezanega fosfoproteina v avtofagiji rakavih celic
 11. Ema Sever: Avtofagija v črevesnih epitelijskih celicah
 12. Martin Grosek: Establishing ATG5 knockout cells using genome editing
 13. Katarina Nemec: Preučevanje vloge prostaglandinskega receptorja EP4 pri bolnikih s kronično limfocitno levkemijo
 14. Patrik Rošker: Delination of catheter-associated factors of urinary tract infections in vitro
 15. Tjaša Štolfa: Preučevanje imunomodulatorne vloge agonista prostaglandinskega receptorja EP4
 16. Luka Šrajner: Investigation of neutrophil extracellular DNA traps
 17. Jacqueline Kajtna: Analiza izražanja genov podenot proteasoma in imunoproteasoma v celicah mišjega modela sistemskega lupusa eritematozusa
 18. Ana Temeljotov: Vloga imunoproteasoma v celicah kronične limfocitne levkemije
 19. TIna Šneljer: Proučevanje genetskih in metabolnih dejavnikov občutljivosti limfoblastnih celic na tiopurine
 20. Nina Jerebic: Vpliv izbranih genskih polimorfizmov na odziv zdravljenja z metotreksatom pri bolnikih z luskavico
 21. Sara Rudež: Effect of exenatide on calcium-regulated proteins in myocardium
 22. Marija Marolt: Vrednotenje psoralenskih analogov kot zaviralcev imunoproteasoma
 23. Damjan Avsec: Sinergistično delovanje ibrutiniba in idelalisiba z agonisti receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije

BSc theses (21)

 1. Tomaž Martini: Interakcija med period 2 in konstitutivnim androstanskim receptorjem
 2. Andreja Kandare: Vpliv stimulacije receptorja EP4 na aktivacijo NFkB v celicah RAMOS in RAJI
 3. Tjaša Bedene: Consequences of early undernutrition on rat hypothalamic insulin and leptin signaling
 4. Teja Glavnik: Sinteza derivatov cimetne kisline in njihovo vrednotenje na modelih levkemij
 5. Žiga Urlep: Vrednotenje citotoksičnih učinkov acilhidrazidnih in sulfonohidrazidnih zaviralcev serinskih proteaz
 6. Darko Stojkov: The role of Ca[2+sup] and ROS in activation of neutrophils with physiological agonists
 7. Klavdija Stare: Povezanost polimorfizmov v genih za inozintrifosfat-pirofosfatazo in glicin-N-metiltransferazo z izidom zdravljenja otroške akutne limfoblastne levkemije
 8. Nadja Grujić: Vrednotenje citotoksičnih učinkov antagonista [alfa]-adrenergičnih receptorjev
 9. Sandra Čeru: Vrednotenje izražanja gena atf3 po modulaciji proteasomske aktivnosti
 10. Katja Srpan: Izbor specifičnih scFv fragmentov za E-kadherin iz bakteriofagne predstavitvene knjižnice
 11. Zorica Panovska: Povezanost polimorfizmov v izbranih genih folatnega cikla z napakami nevralne cevi
 12. Tijana Markovič: Evaluation of glucocorticoid-induced skin atrophy on reconstructed skin models
 13. Tilen Kranjc: Uravnavanje izražanja interlevkina 6 preko prostaglandinskega receptorja EP4
 14. Blaž Muhič: Proučevanje vpliva S-adenozilmetionina na aloencime tiopurin-S-metiltransferaze
 15. Suzana Leskovar: Razvoj, optimizacija in validacija tekočinske kromatografije visoke ločljivosti za ugotavljanje radiokemijske čistote radiooznačenih analogov somatostatina
 16. Evelin Krajnc: Mehanizmi gibanja mitohondrijev ob aktivaciji nevtrofilcev
 17. Blaž Robnik: Vrednotenje označevalcev oksidativnega stresa v celicah, izpostavljenih protiepileptičnim učikovinam
 18. Tasja Ceklin: Razvoj dvodimenzionalne gelske elektroforeze za določanje serumskih bioloških označevalcev pri poškodbah jeter podgan, povzročenih z ogljikovim tetrakloridom
 19. Selina Koltai: Ugotavljanje prisotnosti polimorfizmov v genu za 5,10-metilentetrahidrofolat reduktazo pri bolnikih z luskavico
 20. Tomaž Martini: Interakcija med period 2 in konstitutivnim androstanskim receptorjem
 21. Špela Kos: Vloga Cyp51 v biosintezi holesterola pri miših in preslikava na človeka

Other documents (18)

 1. Maša Vidmar Golja, Jurij Trontelj, Ksenija Geršak, Irena Mlinarič-Raščan, Alenka Šmid: Simultaneous quantification of intracellular concentrations of clinically important metabolites of folate-homocysteine cycle by LC-MS/MS
 2. Eva Rajh, Tina Šket, Arne Praznik, Petra Sušjan-Leite, Alenka Šmid, Dunja Urbančič, Irena Mlinarič-Raščan, Polona Kogovšek, Tina Demšar, Mojca Milavec, Katarina Prosenc Trilar, Žiga Jensterle, Mihaela Zidarn, Viktorija Tomič, Gabriele Turel, Tatjana Lejko-Zupanc, Roman Jerala, Mojca Benčina: Robust saliva-based RNA extraction-free one-step nucleic acid amplification test for mass SARS-CoV-2 monitoring
 3. Dunja Urbančič, Anita Kotar, Alenka Šmid, Marko Jukič, Stanislav Gobec, Lars Martensson, Janez Plavec, Irena Mlinarič-Raščan: Methylation of selenocysteine catalysed by thiopurine S-methyltransferase
 4. Tijana Markovič, Helena Podgornik, Damjan Avsec, Sanja Nabergoj, Irena Mlinarič-Raščan: The enhanced cytotoxic effects in B-cell leukemia and lymphoma following activation of prostaglandin EP4 receptor and targeting of CD20 antigen by monoclonal antibodies
 5. Lara Slavec, Ksenija Geršak, Andreja Eberlinc, Tinka Hovnik, Luca Lovrečić, Irena Mlinarič-Raščan, Nataša Karas Kuželički: A comprehensive genetic analysis of Slovenian families with multiple cases of orofacial clefts reveals novel variants in the genes IRF6, GRHL3, and TBX22
 6. Jasna Grželj, Irena Mlinarič-Raščan, Pij B. Marko, Maruška Marovt, Tanja Gmeiner, Alenka Šmid: Polymorphisms in GNMT and DNMT3b are associated with methotrexate treatment outcome in plaque psoriasis
 7. Sanja Nabergoj, Tijana Markovič, Damjan Avsec, Martina Gobec, Helena Podgornik, Žiga Jakopin, Irena Mlinarič-Raščan: EP4 receptor agonist L-902688 augments cytotoxic activities of ibrutinib, idelalisib, and venetoclax against chronic lymphocytic leukemia cells
 8. Martina Gobec, Izidor Sosič, Boris Brus, Aleš Obreza, Stanislav Gobec, Irena Mlinarič-Raščan: Discovery of novel small-molecule compounds with selective cytotoxicity for Burkittʼs lymphoma cells using 3D ligand-based virtual screening
 9. Jasna Grželj, Maruška Marovt, Pij B. Marko, Irena Mlinarič-Raščan, Tanja Gmeiner, Alenka Šmid: Polymorphism in gene for ABCC2 transporter predicts methotrexate drug survival in patients with psoriasis
 10. Maša Vidmar Golja, Alenka Šmid, Nataša Karas Kuželički, Jurij Trontelj, Ksenija Geršak, Irena Mlinarič-Raščan: Folate insufficiency due to MTHFR deficiency is bypassed by 5-methyltetrahydrofolate
 11. Damjan Avsec, Alma Tana Jakoš Djordjevič, Maša Kandušer, Helena Podgornik, Matevž Škerget, Irena Mlinarič-Raščan: Targeting autophagy triggers apoptosis and complements the action of venetoclax in chronic lymphocytic leukemia cells
 12. Sanja Nabergoj, Irena Mlinarič-Raščan, Žiga Jakopin: Harnessing the untapped potential of nucleotide‐binding oligomerization domain ligands for cancer immunotherapy
 13. Xiaoliang Wang, Damjan Avsec, Aleš Obreza, Shida Yousefi, Irena Mlinarič-Raščan, Hans-Uwe Simon: A putative serine protease is required to initiate the RIPK3-MLKL—mediated necroptotic death pathway in neutrophils
 14. Samo Guzelj, Sanja Nabergoj, Martina Gobec, Stane Pajk, Veronika Weiss, Bram Slütter, Ruža Frkanec, Adela Štimac, Primož Šket, Janez Plavec, Irena Mlinarič-Raščan, Žiga Jakopin: Structural fine-tuning of desmuramylpeptide NOD2 agonists defines their in vivo adjuvant activity
 15. Damjan Avsec, Marja Škrlj, Tilen Burnik, Maša Kandušer, Maruša Bizjak, Helena Podgornik, Irena Mlinarič-Raščan: Inhibition of p38 MAPK or immunoproteasome overcomes resistance of chronic lymphocytic leukemia cells to Bcl-2 antagonist venetoclax
 16. Nataša Karas Kuželički, Alenka Šmid, Maša Vidmar Golja, Tina Kek, Borut Geršak, Uroš Mazić, Irena Mlinarič-Raščan, Ksenija Geršak: A common polymorphism in the MTHFD1 gene is a modulator of risk of congenital heart disease
 17. Nina Katarina Grilc, Anže Zidar, Petra Kocbek, Tomaž Rijavec, Teja Colja, Aleš Lapanje, Matjaž Jeras, Martina Gobec, Irena Mlinarič-Raščan, Mirjana Gašperlin, Julijana Kristl, Špela Zupančič: Nanofibers with genotyped Bacillus strains exhibiting antibacterial and immunomodulatory activity
 18. Flaka Pasha, Dunja Urbančič, Rufadie Maxhuni, Shaip Krasniqi, Violeta Grajçevci Uka, Irena Mlinarič-Raščan: Prevalence and treatment outcomes of childhood acute lymphoblastic leukemia in Kosovo