Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Sabina Kolbl Repinc: Izboljšava anaerobne presnove blata iz komunalnih čistilnih naprav in lignoceluloznih substratov pri pridobivanju bioplina

MSc theses (4)

 1. Nejc Mandelj: Idejna zasnova vodovodnega omrežja za naselja Brezovica pri Borovnici, Niževec, Zabočevo, Dražica in Ohonica
 2. Mateja Juvan: Raziskava optimizacije delovanja Centralne čistilne naprave Zagorje ob Savi
 3. Dean Melihen: Lastnosti mlekarskih odpadnih voda za pridobivanje bioplina
 4. Marko Trajkovski: Idejna zasnova odvodnje odpadnih in padavinskih voda naselja Klisa v Bosni in Hercegovini

Bsc theses (4)

 1. Sabina Kolbl Repinc: Prezračevalni sistemi na KČN in njihova primerjava na CČN Ljutomer in Murska Sobota
 2. Filip Žitek: Optimizacija procesa proizvodnje bioplina na Bioplinarni Nemščak s predobdelavo substrata in kombiniranjem z odpadnim blatom
 3. Teja Kržišnik: Anaerobna presnova biološko razgradljivih substratov
 4. Tina Robida: Vpliv starosti in načina hranjenja vzorca na njegovo motnost

Other documents (10)

 1. Sabina Kolbl Repinc, Benjamin Bizjan, Vaibhav Budhiraja, Matevž Dular, Jurij Gostiša, Barbara Brajer Humar, Anela Kaurin, Andrej Kržan, Meta Levstek, Juan Francisco Morales Arteaga, Martin Petkovšek, Gašper Rak, Blaž Stres, Brane Širok, Ema Žagar, Mojca Zupanc: Integral analysis of hydrodynamic cavitation effects on waste activated sludge characteristics, potentially toxic metals, microorganisms and identification of microplastics
 2. Sabina Kolbl Repinc, Blaž Stres: Tveganja za posameznika in okolje pri proizvodnji bioplina
 3. Sabina Kolbl Repinc, Leon Deutsch, Dragiša Savić, Franci Steinman, Bojana Danilović, Blaž Stres: The impact of crude glycerol from biodiesel production and its trace element content on biomethane production in a batch experiment - modelling as a step towards impartial routine comparison of results
 4. Jurij Gostiša, Brane Širok, Sabina Kolbl Repinc, Meta Levstek, Marjetka Stražar, Benjamin Bizjan, Mojca Zupanc: Performance evaluation of a novel pilot-scale pinned disc rotating generator of hydrodynamic cavitation
 5. Sabina Kolbl Repinc: Možnost uporabe odpadnega jedilnega olja za pridobivanje bioplina
 6. Marko Blagojevič, Gašper Rak, Benjamin Bizjan, Sabina Kolbl Repinc: A review on rotary generators of hydrodynamic cavitation for wastewater treatment and enhancement of anaerobic digestion process
 7. Gašper Rak, Marko Hočevar, Sabina Kolbl Repinc, Lovrenc Novak, Benjamin Bizjan: A review on methods for measurement of free water surface
 8. Mojca Zupanc, Barbara Brajer Humar, Matevž Dular, Jurij Gostiša, Marko Hočevar, Sabina Kolbl Repinc, Mario Krzyk, Lovrenc Novak, Jernej Ortar, Žiga Pandur, Blaž Stres, Martin Petkovšek: The use of hydrodynamic cavitation for waste-to-energy approach to enhance methane production from waste activated sludge
 9. Žan Pleterski, Marko Hočevar, Benjamin Bizjan, Sabina Kolbl Repinc, Gašper Rak: Measurements of complex free water surface topography using a photogrammetric method
 10. Benjamin Bizjan, Marko Hočevar, Sabina Kolbl Repinc, Gašper Rak: On the effect of aeration on laser ranging measurements of free water surface