Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (12)

 1. Ksenija Rozman: Simetrije HTG grafov
 2. Matej Mencin: Uvod v slučajne grafe
 3. Lucija Žnidarič: Pomen poldirektnega produkta v teoriji grup
 4. Katja Zupančič: Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike
 5. Gorazd Vasiljević: O simetričnih Nest grafih
 6. Dejan Krejić: Hamiltonskost vozliščno tranzitivnih grafov
 7. Nina Šere: Neodvisnostno število grafa
 8. Patricija Podboj: Klasifikacija končnih enostavnih grup majhnih redov
 9. Mitja Hočevar: Ramseyeva števila in njihove posplošitve
 10. Ana Petek: Hamiltonska povezanost Cayleyjevih grafov komutativnih grup
 11. Alja Šubic: Hipohamiltonovi grafi
 12. Tilen Miklavec: Grupa obrnljivih elementov kolobarja Z_n

BSc theses (28)

 1. Iva Antončič: Hamiltonskost usmerjenih cirkulantov
 2. Vanja Okorn: Največja prirejanja v grafih
 3. Katja Kodrič: Hamiltonskost posplošenih Petersenovih grafov
 4. Kaja Zupanc: Problem trgovskega potnika
 5. Barbara Pesjak: Razdaljno tranzitivni grafi
 6. Anja Smrtnik: Klasifikacija grup majhnih redov
 7. Sabina Pintar: Johnsonovi in Kneserjevi grafi
 8. Gorazd Vasiljević: Simetrični bicirkulanti
 9. Nina Šere: Povezavno 3-obarvljivi grafi
 10. Matej Mencin: Slučajni grafi
 11. Tilen Miklavec: Množica transcedentnih realnih števil
 12. Neja Zubčič: Dominacijsko število grafa
 13. Lucija Žnidarič: Poldirektni produkt grup
 14. Sandra Bolta: Lastne vrednosti grafa
 15. Andreja Urh: Maksimalni pretoki na omrežjih
 16. Barbara Likozar: Porazdelitve
 17. Blaž Kos: Rešljive grupe
 18. Mitja Hočevar: Ramseyeva teorija
 19. Dejan Krejić: Delovanja grup in bloki neprimitivnosti
 20. Ana Petek: Grupe in Cayleyjevi digrafi
 21. Luka Taras Korošec: Analiza in nadgradnja aplikacije za delo z grafi
 22. Alja Šubic: Nikjer-ničelni pretoki
 23. Alen Kopić: Problem Monty Hall in njegove posplošitve
 24. Ines Medved: Načelo vključitev in izključitev ter njegova uporaba
 25. Teja Šavs: RSA kriptiranje
 26. Katja Zupančič: Matematična logika in logične naloge
 27. Sašo Zupanec: Max-plus algebra
 28. Luka Jurković: Aplikacija za delo z grafi

Other documents (17)

 1. Primož Šparl: GeoGebrina orodja za simbolno računanje
 2. Martin Mačaj, Primož Šparl: Half-arc-transitive graphs and the fano plane
 3. Štefko Miklavič, Primož Šparl: Distance-unbalancedness of graphs
 4. Barbara Pesjak, Maruška Šubic-Kovač, Albin Rakar: Model vrednotenja zemljišč kategoriziranih cest za namene pravnega prometa
 5. Primož Šparl: GeoGebrina orodja za simbolno računanje
 6. Štefko Miklavič, Primož Šparl: On the connectivity of bipartite distance-balanced graphs
 7. Štefko Miklavič, Primož Šparl: Hamilton cycle and Hamilton path extendability of Cayley graphs on abelian groups
 8. Klavdija Kutnar, Dragan Marušič, D. W. Morris, Joy Morris, Primož Šparl: Hamiltonian cycles in Cayley graphs whose order has few prime factors
 9. Primož Šparl: Logika in množice : študijsko gradivo
 10. Primož Šparl: Abstraktna algebra : študijsko gradivo
 11. Aleksander Malnič, Dragan Marušič, Norbert Seifter, Primož Šparl, Boris Zgrablić: Reachability relations in digraphs
 12. Primož Šparl: Symmetries of the honeycomb toroidal graphs
 13. Alejandra Ramos Rivera, Primož Šparl: New structural results on tetravalent half-arc-transitive graphs
 14. Štefko Miklavič, Primož Šparl: l-distance-balanced graphs
 15. Robert Jajcay, Štefko Miklavič, Primož Šparl, Gorazd Vasiljević: On certain edge-transitive bicirculants
 16. Primož Šparl: Diskretna matematika: študijsko gradivo
 17. Klavdija Kutnar, Dragan Marušič, Štefko Miklavič, Primož Šparl: On the structure of consistent cycles in cubic symmetric graphs