Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (5)

 1. Aleksander Bračko: Primerjalna analiza prenosa Direktive o vračanju v pravno ureditev Republike Slovenije, Republike Avstrije in Zvezne Republike Nemčije
 2. Janez Lampe: Konvergenčno razmerje med Evropsko unijo in Svetom Evrope na področju varstva človekovih pravic
 3. Mirando Čičeklič: Pravna ureditev izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa po uredbah in direktivah Evropske unije
 4. Roman Haber: Dopustnost referenduma o človekovih pravicah
 5. Monika Zupanc Jelinčič: Potne listine na ozemlju Slovenije od kapitulacije Kraljevine Jugoslavije do razpada SFRJ

Bsc theses (149)

 1. Maja Kovačević: Ustavnopravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji
 2. David Kisilak: Pravna ureditev romske skupnosti v Republiki Sloveniji
 3. Monika Gerenčer: Primerjava funkcij med Državnim zborom in Evropskim parlamentom
 4. Tadej Mihalič: Ustavna ureditev Madžarske
 5. Sandra Jevtić: Pravna ureditev društev
 6. Petra Kapele: Sodbe o izbrisanih s poudarkom na sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice
 7. Katja Kukovica: Pravna ureditev pokrajin v Republiki Sloveniji
 8. Darjan Petrijan: Pravna ureditev statusa madžarske narodne skupnosti
 9. Milana Kutlača: Pravna ureditev oblikovanja in delovanja Vlade Republike Slovenije
 10. Dejan Cesar: Analiza rezultatov lokalnih volitev v letu 2006 in v letu 2010 v Sloveniji
 11. Tatjana Rafaelič: Pravice otrok s posebnimi potrebami
 12. Tomaž Repnik: Lokalne volitve v Republiki Sloveniji v letu 2014
 13. Tanja Kavčič: Volitve v Državni svet v letih 1992-2007
 14. Petra Avsec: Pristojnosti predsednika republike po zakonih sprejetih v letih 2005-2010
 15. Anja Uršič: Oblikovanje vlade Republike Slovenije v letu 2012
 16. Medeja Kogovšek: Lokalna samouprava s poudarkom na Občini Vrhnika
 17. Kaja Otoničar: Ustavna in zakonska ureditev refernduma v Republiki Sloveniji
 18. Gašper Štrus: Ustavni zakoni o spremembah in dopolnitvah Ustave Republike Slovenije
 19. Damjana Nurković: Volitve v Eropski parlament s poudarkom na volitvah v letu 2014
 20. Alenka Kordiš: Lizbonska pogodba s poudarkom na listini temeljnih pravic
 21. Tina Zavrl: Pravna ureditev Ustavnega sodišča Republike Slovenije
 22. Nežka Haderlap: Pravna ureditev pravic slovenske narodne manjšine v Avstriji
 23. Aleš Pečenko: Pravna ureditev lokalne samouprave v Republiki Sloveniji s poudarkom na Mestni občini Nova Gorica
 24. Staša Horvat: Volilni sistem in vladne koalicije v Republiki Sloveniji
 25. Sanela Poljak: Načelo subsidiarnosti Evropske unije in državni zbor
 26. Ana Šušteršič: Razmerje med državnim zborom in državnim svetom
 27. Živa Hvale: Pravni sistem odvetništva
 28. Sabina Triller: Aktualne dileme pravne ureditve lokalne samouprave v Republiki Sloveniji
 29. Sergej Kapevski: Pravna ureditev preprečevanja korupcije v Republiki Sloveniji
 30. Jasmina Hasanović: Analiza volilnega sistema in vladne koalicije
 31. Klemen Majdič: Funkcije in pristojnosti predsednika republike
 32. Erika Škerbec: Pravna ureditev in pomen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah
 33. Maja Kocjančič: Ustavni zakoni k Ustavi Republike Slovenije
 34. Petra Kolman Žnidaršič: Pravna ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji
 35. Irina Zgonec-Rožej: Svet Evrope in kršitve človekovih pravic v Republiki Sloveniji
 36. Alja Perhoč: Pravna ureditev javnega zavoda
 37. Franko Šturm: Pravna ureditev Sveta Evrope s poudarkom na Evropskem sodišču za človekove pravice
 38. Mateja Tavčar: Pravna ureditev lokalne samouprave s poudarkom na občini Dobrova - Polhov Gradec
 39. Boštjan Lenac: Lokalne volitve v letu 2010 s poudarkom na Občini Radovljica
 40. Denis Gregorčič: Ustanovitev občine Ankaran
 41. Klavdija Obid: Parlamentarni sistem v Republiki Sloveniji
 42. Ester Nussdorfer: Pravna ureditev italijanske narodne skupnosti s poudarkom na Občini Piran
 43. Saša Verbek: Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice o izbrisanih
 44. Lara Pucer: Pravna ureditev lokalne samouprave
 45. Miha Leš: Poslovniška ureditev delovanja državnega zbora
 46. Sanja Prodanović: Alternativno reševanje sodnih sporov
 47. Vesna Hovnik: Konfederalni in federalni elementi v Evropski uniji
 48. Matej Bizjak: Analiza volilne uspešnosti nestrankarskih kandidatnih list na lokalnih volitvah 2014 na primeru Mestne občine Ljubljana
 49. Alenka Goršek: Vpliv Evropske konvencije za človekove pravice in temeljne svoboščine na oblikovanje Ustave Republike Slovenije
 50. Natalija Pungerčar: Volilni sistem in vladne koalicije v Republiki Sloveniji
 51. Elizabeta Grofelnik: Pravna ureditev pravosodja v Republiki Sloveniji
 52. Mateja Škoberne: Najznačilnejše ustavne pritožbe v letih 2008-2015
 53. Iris Kovač: Pravna ureditev dvojnega državljanstva madžarske narodne skupnosti v Sloveniji
 54. Alenka Deželak: Pravno razmerje med državnim zborom in državnim svetom
 55. Muhamed Delić: Pravna ureditev in praksa odstranitve tujca iz države
 56. Tanja Planinšek: Pravna ureditev Republike Slovenije kot socialne države
 57. Eliana Grižon: Pravna ureditev in praksa Sodišča Evropske unije
 58. Matej Mišič: Odločba Ustavnega sodišča o Zakonu o verski svobodi
 59. Davorina Cesar: Slovenija od samostojne in neodvisne države do članice Sveta Evrope
 60. Metka Matjašec: Pravna ureditev državnega tožilstva
 61. Katja Grašič: Vladni predlog za spremembo ustavne ureditve o zakonodajnem referendumu
 62. Martina Tomažič: Republika Slovenija kot socialna država v času gospodarske krize
 63. Maruška Kebe: Oblikovanje in sestava ter delovanje vlade v Republiki Sloveniji
 64. Janja Sapač: Arbitražni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
 65. Janja Krapec: Vpliv Evropskega sodišča za človekove pravice na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije
 66. Larisa Halilović: Sodišče Evropske unije in njegovi postopki po Lizbonski pogodbi
 67. Andrej Pozvek: Zakonodajni referendum in človekove pravice
 68. Vaska Letonja: Primerjava parlamentarnih volitev v Sloveniji in Nemčiji z jezikovnega in pravnega vidika
 69. Vesna Urbanc: Vpliv Evropskega sodišča za človekove pravice na odločanje Ustavnega sodišča Republike Slovenije
 70. Anja Pleško: Neodvisne kandidatne liste na lokalnih volitvah v Občini Grosuplje v letih 2002, 2006 in 2010
 71. Danilo Hovnik: Kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter izbrisani
 72. Brigita Mušič: Vladni predlog za spremembo ustavne ureditve Ustavnega sodišča
 73. Andrej Golob: Pravna ureditev in dejanska vloga Komisije za preprečevanje korupcije
 74. Natalija Jakšič: Poglavitne značilnosti lokalnih volitev v letu 2006
 75. Leon Lutar: Pravna ureditev razmerja med državnim zborom in državnim svetom
 76. Saša Hometer: Politične stranke in volitve v Državni zbor v letu 2008
 77. Irena Stanek: Poslovnik državnega zbora s poudarkom na zakonodajnem postopku
 78. Katarina Žakelj: Lokalne volitve v letu 2010
 79. Maja Susman: Pravni red Evropske unije
 80. Ksenija Strmljan: Uporaba odložilnega veta Državnega sveta v letih 2002-2007
 81. Doris Lah: Vloga Državnega zbora Republike Slovenije v evropskih zadevah
 82. Mateja Mišmaš: Uporaba odložilnega veta državnega sveta v letih 1992-2009
 83. Stanislava Markl: Listina o temeljnih pravicah Evropske unije
 84. Sonja Čižmek: Gospodarske in socialne funkcije Republike Slovenije s poudarkom na javnem dobru in naravnih bogastvih ter varstvu zemljišč
 85. Gordana Gomboc: Pravna ureditev političnih strank v Sloveniji
 86. Darja Gjergjek: Zakonodajni referendum v letih 1996-2008
 87. Karmen Zaletelj: Lokalna samouprava s poudarkom na Občini Žužemberk
 88. Darja Klavora: Zakonodajni postopek v Republiki Sloveniji
 89. Brigita Laura: Lokalna samouprava s poudarkom na Mestni občini Maribor
 90. Marjana Pestotnik: Zakonodajna funkcija Evropske unije
 91. Nina Marovt: Republika Slovenija in Evropsko sodišče za človekove pravice
 92. Tajda Gorišek: Nastanek in razvoj Evropske unije
 93. Oldina Pehadžić: Neposredne oblike odločanja v Republiki Sloveniji
 94. Tatjana Bizjak: Pritožbe iz Republike Slovenije na Evropskem sodišču za človekove pravice s poudarkom na primeru Lukenda
 95. Rok Švajger: Vpliv volilnega sistema na oblikovanje Vlade Republike Slovenije
 96. Bojana Mahnič: Pravno varstvo osebnih podatkov
 97. Primož Kovačič: Lokalna demokracija v Mestni občini Kranj
 98. Anja Erjavec: Splošna predstavitev Ustave Republike Hrvaške
 99. Doris Savanović: Politične pravice in svoboščine po Ustavi Republike Slovenije
 100. Petra Šinkovec: Republika Slovenija od osamosvojitve do pristopa k Evropski uniji
 101. Vanja Vidic: Ustava Republike Hrvaške
 102. Jure Škarja: Primerjalni prikaz volilnega sistema v Veliki Britaniji in Republiki Sloveniji
 103. Matic Zaletel: Primerjava programov strank SD, SDS in SNS na volitvah v letu 2008
 104. Nataša Golob: Programi državnozborskih političnih strank
 105. Monika Hanžič: Lokalna samouprava s poudarkom na občini Radovljica
 106. Mateja Verbič: Pravna ureditev Ustavnega sodišča s poudarkom na ustavni pritožbi
 107. Tina Tešanović: Republika Slovenija in Svet Evrope
 108. Davor Ninkovič: Slovenija kot članica Evropske unije in Severnoatlantske obrambne zveze (NATO)
 109. Vanja Vurušič: Republika Slovenija kot predsedujoča država Evropske unije
 110. Matija Majes: Pravni položaj in vloga Slovenske vojske
 111. Tjaša Tomažič: Ustavna ureditev Bosne in Hercegovine
 112. Svetlana Cvijović: Ustava Republike Črne Gore
 113. Andrej Horvat: Parlamentarni sistem v Sloveniji in Avstriji
 114. Renato Mavrin: Vloga Državnega zbora Republike Slovenije v zadevah Evropske unije v letih 2005-2010
 115. Helena Čuk: Pravna ureditev društev
 116. Andreja Brunc: Pravna ureditev in praksa Sodišča Evropske unije
 117. Katra Kozak: Predlogi sprememb pravne ureditve zakonodajnega referenduma v Republiki Sloveniji
 118. Teodora Mišić: Vlada v Republiki Sloveniji kot dejanska nosilka izvršilne oblasti
 119. Andreja Bračič: Normativni in dejanski položaj avtohtone madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji
 120. Mitja Špes: 10 let po sprejemu ustavnega zakona o dopolnitvi 80. člena ustave
 121. Dolores Rožej: Civilnopravno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 122. Miha Goznik: Lokalna demokracija v Sloveniji s poudarkom na Mestni občini Ptuj
 123. Maša Kos: Primerjava varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji in Evropskega varuha človekovih pravic
 124. Nikolina Rozman: Od Maastrichtske pogodbe do Lizbonske pogodbe
 125. Borut Matjašec: Poglavitne institucionalne novosti po Lizbonski pogodbi
 126. Tanja Kroflič: Državno tožilstvo v Republiki Sloveniji
 127. Maruša Beguš: Volitve v Državni zbor v letu 2008
 128. Sandra Čakš: Pravna ureditev referenduma v Republiki Sloveniji
 129. Deja Špela Koželj: Mestna občina Ljubljana in njene četrtne skupnosti
 130. Katarina Danijel: Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije
 131. Milena Dragoš: Politične stranke in parlamentarni sistem
 132. Andreja Petrič: Mednarodna ureditev človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 133. Borut Črešnik: Volitve v Državni zbor od leta 1992 do 2008
 134. Marta Mozetič: Razpisani in izvedeni zakonodajni referendumi v Republiki Sloveniji od leta 1991 do leta 2008
 135. Miha Borko: Imuniteta po ustavi Republike Slovenije
 136. Dušan Sanabor: Lokalna demokracija v Republiki Sloveniji
 137. Darja Levstik: Lokalne volitve 2006
 138. Silvo Narobe: Ustavna ureditev imunitete v Republiki Sloveniji
 139. Sandra Črnelič: Pravica delavcev do soupravljanja
 140. Tjaša Zanoškar: Svet Evrope in lokalna samouprava
 141. Anja Kezele: Poročila varuha/varuhinje človekovih pravic v letih 2000/2007
 142. Andrea Mavrovič: Pravna ureditev Računskega sodišča Republike Slovenije s poudarkom na njegovi dosedanji praksi
 143. Nastja Mavsar: Evropsko sodišče za človekove pravice
 144. Dalibor Prodanović: Pravna ureditev pravic zapornikov
 145. Maja Marentič: Odbori in komisije kot delovna telesa državnega zbora
 146. Klemen Gabršček: Primerjalni prikaz pravne ureditve človekovih pravic po republiških ustavah (1947, 1963, 1974) in po ustavi Republike Slovenije
 147. Mojca Ravnik: Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije
 148. Maša Češek: Pristojnosti državnega sveta Republike Slovenije s poudarkom na odložilnem vetu
 149. Nataša Novak: Sindikalna svoboda v Republiki Sloveniji

Other documents (4)

 1. Rudi Kocjančič: Marxovo pojmovanje dela med preteklostjo in sedanjostjo
 2. Rudi Kocjančič: Bosnia and Herzegovina between Dayton and Brussels
 3. Rudi Kocjančič: L`intégration des pays de l`ex-Yougoslavie dans l`Union européenne
 4. Rudi Kocjančič: Vloga nosilcev izvršilne oblasti in parlamentov držav članic v Evropski uniji (EU)