Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

Bsc theses (48)

 1. Margareta Cerk: Doživljanje možnosti izbire med mladimi na prehodu v odraslost
 2. Eva Beguš: Analiza televizijske podobe socialnega dela v dnevnoinformativnih oddajah na osnovi treh odmevnih primerov v Sloveniji
 3. Ljiljana Kodelja: Ujetnica hrane
 4. Jernej Hazimali: Integracija socialnodelavskih konceptov v projekt Mladinske delavnice in motivacija otrok za obiskovanje delavnic
 5. Alen Pust: Mnenje dijakov v Mestni občini Novo mesto o romski problematiki
 6. Tina Pajk: Medgeneracijski odnosi in stereotipi o generacijah
 7. Laura Sirk: Svetovalno delo z mladostniki pri pojavu stresa
 8. Ana Blažič: Vzgojni pristopi v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič
 9. Katja Jazbar: Šolska in vrstniška mediacija - koncept konstruktivnega reševanja konfliktov
 10. Janja Berčič, Mateja Grum: Kvaliteta delovnega življenja strokovnih delavk in delavcev na Centrih za socialno delo
 11. Sabina Ivančič: Droge med mladimi na območju Ptuja
 12. Špela Kragolnik: Podpora svetovalne službe strokovnim delavkam in delavcem v vrtcu
 13. Maša Avsec: Pravljice v socialnem delu z otroki
 14. Barbara Čižman, Ingrid Dorner Radosavljević: Splošno javno mnenje o stroki socialnega dela v Republiki Sloveniji
 15. Špela Grašič: Merjenje zadovoljstva stanovalcev z bivanjem v Domu Svete Eme in Domu Danice Vogrinec
 16. Petra Jelševar: Preživljanje prostega časa učenk in učencev zadnje triade v Zagorju ob Savi
 17. Tina Cerk, Tina Draksler: Medijska pokritost tretjega sektorja
 18. Karolina Horvat: Izobraževalne in poklicne želje študentov Fakultete za socialno delo 2010/2011
 19. Mateja Žiher: Ena oseba, mnogo težav - dvojna diagnoza
 20. Izabela Juriševič: Življenjski scenarij gluhih in naglušnih skozi šolska obdobja
 21. Tomaž Pečerič: Institucionalno varstvo starih ljudi
 22. Špela Strelec: Možnosti brezdomcev za boljše življenje
 23. Liljana Krapše: Kakovost storitev na Centru za socialno delo Gornja Radgona
 24. Maja Bačnik: Socialni stiki in svetovni splet
 25. Melita Rozina: Očetje in vzgoja
 26. Anamaria Magdič: Ko zarežeš v dušo
 27. Mateja Gerbec: Vpliv stresa na motivacijo in izgorevanje zaposlenih na Centru za socialno delo Cerknica
 28. Marjeta Hitejc: Čustvena inteligenca v socialnem delu
 29. Eva Babič, Ninočka Hajtnik: Metode pomoči strokovnim delavcem na ljubljanskih centrih za socialno delo
 30. Urška Nagode: Rejnice o rejništvu
 31. Simona Rihter: Supervizija in intervizija na centrih za socialno delo Kamnik, Domžale in Ljubljana-Šiška
 32. Irena Filipčič, Bojana Ljubec: Preventivno delo in društvo Moja odločitev
 33. Maja Majer: Vpliv rezpoloženja staršev na otroka in vpliv otrokovega razpoloženja na starše
 34. Katja Štucin: Strategije ravnanja mladih
 35. Uroš Zafošnik, Kristina Pečnik: Posledice psihičnih obremenitev in sindroma izgorevanja na področju dela reševalcev
 36. Mateja Bardorfer, Tina Braniselj: Pripravništvo za socialne delavce na področju socialnega varstva
 37. Brigita Kuder: Oblikovanje pristopov za uporabniku prilagojeno sporočanje
 38. Katja Ašenberger: Težave, s katerimi se soočajo gluhi in naglušni študentje
 39. Marina Marinović: Cilji stanovalcev kot vodilo za izboljšanje kvalitete življenja v Domu Nine Pokorn Grmovje
 40. Nuša Zupančič: Kdo so povratnice?
 41. Maja Cuder: Oblike podpore stanovalcem v posebnih in drugih socialno varstvenih zavodih pri preselitvi v skupnost
 42. Marina Ostrogović: Iskanje zaposlitve nekoliko drugače
 43. Elvira Delić: Državljanske pravice brezdomcev - izziv za socialno delo
 44. David Novak: Vloga prostovoljnega dela v procesu deinstitucionalizacije
 45. Darja Varga, Katja Grosek: Spolnost in odraščanje
 46. Indira Vehbić, Barbara Sadar: Pogled zunajzakonskih partnerjev na poroko
 47. Melita Fijavž, Špela Šivavec: Skupine za samopomoč mater nedonošenčkov
 48. Marjetka Gale: Otrok z Downovim sindromom in njegova družina

Other documents (1)

 1. Nino Rode: Translation of measurement instruments and their reliability: an example of job-related affective well-being scale