Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (7)

 1. Niko Colnerič: Emotion Recognition on Twitter Using Neural Networks
 2. Tomaž Hočevar: Štetje majhnih vzorcev v omrežjih
 3. JURE ŽBONTAR: Učenje globokih nevronskih mrež za problem stereo vida
 4. Matija Polajnar: Statična in dinamična analiza omrežij na podlagi lokalnih vzorcev
 5. Rok Kršmanc: Napovedovanje meteorološkega stanja vozišča iz preteklih podatkov in vremenskih napovedi
 6. Miha Štajdohar: Visualization and analysis of the space of prediction models
 7. Jure Žabkar: Učenje kvalitativnih odvisnosti

MSc theses (10)

 1. Amela Weiss: Barvanje črno-belih fotografij z modrostjo množic
 2. Melita Kompolšek: Vzpodbujanje urjenja programiranja s pomočjo problemskega učenja
 3. Jasmina Satler: Učenje Pythona z računalniško igro Minecraft
 4. Mariza Močnik: Algoritem za štetje malih induciranih podgrafov in orbit vozlišč v redkih grafih
 5. Mateja Bevčič: Kateri programski jezik naj sledi Scratchu? Javascript?
 6. Andreja Filipič: Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole
 7. Žan Anderle: Avtomatsko napovedovanje lastnosti podjetja na podlagi njihove spletne strani
 8. Anže Mikec: Razlikovanje normalnih in rakavih urotelijskih celic iz mikroskopskih slik z uporabo strojnega učenja
 9. TOMAŽ KARIŽ: Ocenjevanje zanesljivosti napovedi skupinskih modelov
 10. Teja Šavs: Igre iz sestavljanja računskih komponent

Bsc theses (72)

 1. MIHAEL RAJH: Priporočanje učnih nalog v izobraževalnih sistemih
 2. ŽAN KUSTERLE: Odprta moderacija za demokratično preverjanje informacij
 3. Anka Katrašnik: Upravljanje nagibnega labirinta s pomočjo Arduina
 4. ANŽE KOLAR: Prepoznavanje vrst letov iz zapisov GPS
 5. Mojca Uršič Rutar: Grafi v nalogah s tekmovanja Bober
 6. Sandra Toni: Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri različnih stopnjah kognitivnega razvoja
 7. Nežka Rugelj: Shorov algoritem
 8. Špela Zavrl: Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah
 9. VID KOCIJAN: Vložitev vozlišč omrežja v linearni prostorski zahtevnosti
 10. SIMON HOČEVAR: Poučevanje računalništva z Lego Mindstorms
 11. KLEMEN HITI: Računalniški sistem za nadzor in upravljanje akvarija
 12. DARJAN OBLAK: Selekcija v skupinskih modelih z odločitvenimi drevesi
 13. DARJA PETERNEL: Raspberry Pi kot okolje za učenje programiranja
 14. Tina Avbelj: Analiza infrardečih spektrov z globokimi nevronskimi mrežami
 15. MARKO NOVAK HINDEL: Obdelava videa v realnem času v orodju Orange
 16. Peter Križman: Projekt z Raspberry Pi za zgodnje učenje programiranja
 17. Darja Prevc: Učenje programiranja v Pythonu v osnovni šoli
 18. Mariza Močnik: Učenje programiranja
 19. MATEJ SENOŽETNIK: Ocenjevanje stanja napolnjenosti baterije inteligentnega avtodoma
 20. Eva Lužnik Žnidaršič: Učenje programiranja za otroke s pomočjo Raspberry Pi
 21. Mateja Volčanšek: Leksikalna analiza razpoloženja za slovenska besedila
 22. Jernej Gosar: Odločitvene lupine za mobilne telefone
 23. Peter Us: Uporaba predznanja pri vizualizaciji visokodimenzionalnih podatkov
 24. Petra Mihalič: Učenje programiranja z okoljem Scratch
 25. MATEJA VOLČANŠEK: Leksikalna analiza razpoloženja za slovenska besedila
 26. PETER US: Uporaba predznanja pri vizualizaciji visokodimenzionalnih podatkov
 27. PETRA MIHALIČ: Učenje programiranja z okoljem Scratch
 28. Anita Valmarska: Analysis of citation networks
 29. Maja Žbogar: Vodenje združevalnih metod s pomočjo naborov genov
 30. Peter Stegnar: Razvoj spletnih aplikacij z vzorci MVC na strežniku in odjemalcu
 31. Andraž Žagar: Analiza sistema nujne medicinske pomoči
 32. Amela Rakanović: Statistični gradniki za orodje Orange
 33. Niko Colnerič: Gradnja in pregledovanje znanstvene mreže
 34. Matevž Černe: Računalniški koncepti v nalogah s tekmovanja Bober
 35. Jernej Virag: Avtomatična kategorizacija predavanj
 36. Nejc Župec: Twitter Bootstrap in razvoj spletnega repozitorija za Cacti
 37. Dejan Grbec: Gručenje s topološkimi omejitvami
 38. Jadranka Smiljić: Dostopnost in uporabnost spletnih strani
 39. Ines Panker: Avtomatsko določanje avtorstva slovenskih leposlovnih besedil
 40. Danijel Hrvaćanin: Primerjava arhitektur Model-Pogled-Kontroler
 41. Grega Pompe: Priporočilni sistem za izletniške točke
 42. Anže Šuštar: Leksikalna substitucija z učenjem iz uporabnikovega odziva
 43. Matevž Jekovec: Računalniška analiza tem v skladbah
 44. Marko Hlupič: Priporočilni sistem za načrtovanje izletov
 45. Rok Avbar: Elementi implementacije spletne trgovine
 46. Jure Vrščaj: Razvoj aplikacij na platformi Google App Engine
 47. Erika Pogorelc: Razvoj razširitev za sistem za upravljanje vsebin Joomla!
 48. Tine Mlakar: Razvoj informacijskega sistema za multimedijski center
 49. Mitja Pugelj: Napovedovanje strukturiranih vrednosti z metodo najbližjih sosedov
 50. Damjan Kmet: Izdelava vmesnika upravitelja predlog za dokumentne sisteme
 51. Gašper Forjanič: Grafična procesna enota kot procesor za splošne namene
 52. Janez Cergolj: Spletni iskalnik po hierarhični zbirki obrtnikov
 53. Boštjan Primožič: Prototip gradnikov za spletno stran FRI
 54. Boštjan Kastelic: Implementacija GIS z Oraclovimi tehnologijami
 55. Jure Maver: Uporaba radiofrekvenčne identifikacije v knjižnicah
 56. Bojan Ličen: Obogatene spletne aplikacije, AJAX in orodjarne JavaScript
 57. Dejan Petelin: Sprotno učenje modelov na podlagi Gaussovih procesov
 58. Vesna Tanko: Kovariančne funkcije v modelih na podlagi Gaussovih procesov
 59. Matija Polajnar: Vedenje algoritma FreeViz v visokorazsežnostnih prostorih
 60. Andrej Panjan: Napovedovanje uspešnosti teniških igralcev z metodami strojnega učenja
 61. Uroš Ipavec: Izdelava varnostnih kopij podatkov v okolju SharePoint
 62. Ruben Sipoš: Modeliranje sopojavitev besed z metodami strojnega učenja
 63. Tadej Štajner: Razločevanje entitet v besedilih s strojnim učenjem in predznanjem
 64. Minja Zorc: Učenje optimalne odločitve s klasifikacijskimi drevesi
 65. Miha Biček: Grafični gradnik za merjenje kvalitete klasifikatorja s pomočjo krivulj
 66. Tomaž Zorc: Analiza in uporaba tehnologij za izvedbo spletne trgovine
 67. Boštjan Kovač: Filter za označevanje neprimernih besedil na spletnih straneh
 68. Ivan Fućak: Usmerjanje v Geografskem informacijskem sistemu
 69. Aleš Čadež: Sistem za analizo obiskov spletnega mesta
 70. Erik Dovgan: Evolucijski algoritem za optimiranje prevoza tovora med dvema lokacijama s skupino vozil
 71. Aleš Fleischmann: Gradniki vmesniškega podsklopa sistema za procesno dokumentacijo
 72. Aleš Rebec: Sledenje vozil z GPS in Google Maps

Other documents (36)

 1. Marko Novak Hindel: Obdelava videa v realnem času v orodju Orange
 2. Eva Lužnik Žnidaršič: Učenje programiranja za otroke s pomočjo Raspberry Pi
 3. Tomaž Kariž: Ocenjevanje zanesljivosti napovedi skupinskih modelov
 4. Janez Demšar, Franc Solina: Machine learning for content based image retrieving
 5. Janez Demšar, Franc Solina: Machine learning for content based image retrieving
 6. Marko Toplak, Tomaž Curk, Janez Demšar, Blaž Zupan: Does replication groups scoring reduce false positive rate in SNP interaction discovery?
 7. Janez Demšar, Franc Solina: Using machine learning for content-based image retrieving
 8. Borut Batagelj, Patricio Bulić, Janez Demšar, Uroš Lotrič, Boštjan Slivnik, Damjan Vavpotič: Učenje računalništva s pomočjo tekmovanja Bober
 9. Erika Pogorelc, Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Bojan Majes: Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stoze landslide
 10. Janez Demšar, Tomaž Curk, Aleš Erjavec, Črtomir Gorup, Tomaž Hočevar, Mitar Milutinović, Martin Možina, Matija Polajnar, Marko Toplak, Anže Starič, Miha Štajdohar, Lan Umek, Lan Žagar, Jure Žbontar, Marinka Žitnik, Blaž Zupan: Orange
 11. Tomaž Curk, Janez Demšar, Qikai Xu, Gregor Leban, Uroš Petrovič, Ivan Bratko, Gad Shaulsky, Blaž Zupan: Microarray data mining with visual programming
 12. Peter Juvan, Janez Demšar, Gad Shaulsky, Blaž Zupan: GenePath
 13. Nancy Van Driessche, Janez Demšar, Egzi O. Booth, Paul Hill, Peter Juvan, Blaž Zupan, Adam Kuspa, Gad Shaulsky: Epistasis analysis with global transcriptional phenotypes
 14. Blaž Zupan, Janez Demšar: Open-source tools for data mining
 15. Minca Mramor, Gregor Leban, Janez Demšar, Blaž Zupan: Visualization-based cancer microarray data calssification analysis
 16. Dejan Zupan, Miran Saje, Aleks Jakulin, Martin Možina, Janez Demšar, Ivan Bratko, Blaz Zupan: Nomograms for Visualizing Support Vector Machines
 17. Borut Kermolj, Aleks Jakulin, Martin Možina, Janez Demšar, Ivan Bratko, Blaz Zupan: Nomograms for Visualizing Linear Support Vector Machines
 18. Janez Demšar: Statistične primerjave klasifikatorjev pri strojnem učenju
 19. Rok Kršmanc, Alenka Šajn-Slak, Janez Demšar: Statistical approach for forecasting road surface temperature
 20. Jana Faganeli Pucer, Janez Demšar, Matjaž Kukar: Classification of ischaemic episodes with ST/HR diagrams
 21. Jure Žabkar, Martin Možina, Ivan Bratko, Janez Demšar: Learning predictive qualitative models with Padé
 22. Jure Žabkar, Martin Možina, Tadej Janež, Ivan Bratko, Janez Demšar: Preference learning from qualitative partial derivatives
 23. Janez Demšar: On the appropriateness of statistical tests in machine learning
 24. Blaž Zupan, Gregor Leban, Janez Demšar, Tomaž Curk: Widgets and visual programming
 25. Tomaž Curk, Janez Demšar, Gregor Leban, Blaž Zupan: Installation for Mac OS X
 26. Miha Štajdohar, Janez Demšar: Interactive network exploration with Orange
 27. Jure Žabkar, Martin Možina, Ivan Bratko, Janez Demšar: Learning qualitative models from numerical data
 28. Miha Štajdohar, Minca Mramor, Blaž Zupan, Janez Demšar: FragViz
 29. Jure Žabkar, Martin Možina, Ivan Bratko, Janez Demšar: Discovering monotone relations with Padé
 30. Blaž Zupan, Janez Demšar, Ivan Bratko, Peter Juvan, John A. Halter, Adam Kuspa, Gad Shaulsky: GenePath
 31. Janez Demšar: Evidence-based medicine and nursing workshop
 32. Janez Demšar, Dragan Radolović, Franc Solina: Image retrieval system based on machine learning and using color features
 33. Martin Možina, Janez Demšar, Michael Kattan, Blaž Zupan: Nomograms for visualization of naive Bayesian classifier
 34. Peter Juvan, Blaž Zupan, Janez Demšar, Ivan Bratko, John A. Halter, Adam Kuspa, Gad Shaulsky: Web-enabled knowledge-based analysis of genetic data
 35. Aleks Jakulin, Ivan Bratko, Dragica Smrke, Janez Demšar, Blaž Zupan: Attribute interactions in medical data analysis
 36. Janez Demšar: Data mining