Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (7)

 1. Jure Žabkar: Učenje kvalitativnih odvisnosti
 2. Miha Štajdohar: Visualization and analysis of the space of prediction models
 3. Matija Polajnar: Statična in dinamična analiza omrežij na podlagi lokalnih vzorcev
 4. JURE ŽBONTAR: Učenje globokih nevronskih mrež za problem stereo vida
 5. Tomaž Hočevar: Štetje majhnih vzorcev v omrežjih
 6. Rok Kršmanc: Napovedovanje meteorološkega stanja vozišča iz preteklih podatkov in vremenskih napovedi
 7. Niko Colnerič: Emotion Recognition on Twitter Using Neural Networks

MSc theses (12)

 1. Teja Šavs: Igre iz sestavljanja računskih komponent
 2. Špela Zavrl: Projekt izdelave pustolovskih iger: učenje programiranja z medpredmetnim povezovanjem
 3. Tomaž Kariž: Ocenjevanje zanesljivosti napovedi skupinskih modelov
 4. TOMAŽ KARIŽ: Ocenjevanje zanesljivosti napovedi skupinskih modelov
 5. Anže Mikec: Razlikovanje normalnih in rakavih urotelijskih celic iz mikroskopskih slik z uporabo strojnega učenja
 6. Andreja Filipič: Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole
 7. Žan Anderle: Avtomatsko napovedovanje lastnosti podjetja na podlagi njihove spletne strani
 8. Amela Weiss: Barvanje črno-belih fotografij z modrostjo množic
 9. Mariza Močnik: Algoritem za štetje malih induciranih podgrafov in orbit vozlišč v redkih grafih
 10. Mateja Bevčič: Kateri programski jezik naj sledi Scratchu? Javascript?
 11. Jasmina Satler: Učenje Pythona z računalniško igro Minecraft
 12. Melita Kompolšek: Vzpodbujanje urjenja programiranja s pomočjo problemskega učenja

Bsc theses (79)

 1. Aleš Rebec: Sledenje vozil z GPS in Google Maps
 2. Aleš Fleischmann: Gradniki vmesniškega podsklopa sistema za procesno dokumentacijo
 3. Erik Dovgan: Evolucijski algoritem za optimiranje prevoza tovora med dvema lokacijama s skupino vozil
 4. Aleš Čadež: Sistem za analizo obiskov spletnega mesta
 5. Ivan Fućak: Usmerjanje v Geografskem informacijskem sistemu
 6. Boštjan Kovač: Filter za označevanje neprimernih besedil na spletnih straneh
 7. Tomaž Zorc: Analiza in uporaba tehnologij za izvedbo spletne trgovine
 8. Minja Zorc: Učenje optimalne odločitve s klasifikacijskimi drevesi
 9. Miha Biček: Grafični gradnik za merjenje kvalitete klasifikatorja s pomočjo krivulj
 10. Ruben Sipoš: Modeliranje sopojavitev besed z metodami strojnega učenja
 11. Tadej Štajner: Razločevanje entitet v besedilih s strojnim učenjem in predznanjem
 12. Uroš Ipavec: Izdelava varnostnih kopij podatkov v okolju SharePoint
 13. Andrej Panjan: Napovedovanje uspešnosti teniških igralcev z metodami strojnega učenja
 14. Matija Polajnar: Vedenje algoritma FreeViz v visokorazsežnostnih prostorih
 15. Vesna Tanko: Kovariančne funkcije v modelih na podlagi Gaussovih procesov
 16. Dejan Petelin: Sprotno učenje modelov na podlagi Gaussovih procesov
 17. Bojan Ličen: Obogatene spletne aplikacije, AJAX in orodjarne JavaScript
 18. Boštjan Kastelic: Implementacija GIS z Oraclovimi tehnologijami
 19. Jure Maver: Uporaba radiofrekvenčne identifikacije v knjižnicah
 20. Boštjan Primožič: Prototip gradnikov za spletno stran FRI
 21. Gašper Forjanič: Grafična procesna enota kot procesor za splošne namene
 22. Janez Cergolj: Spletni iskalnik po hierarhični zbirki obrtnikov
 23. Damjan Kmet: Izdelava vmesnika upravitelja predlog za dokumentne sisteme
 24. Mitja Pugelj: Napovedovanje strukturiranih vrednosti z metodo najbližjih sosedov
 25. Tine Mlakar: Razvoj informacijskega sistema za multimedijski center
 26. Jure Vrščaj: Razvoj aplikacij na platformi Google App Engine
 27. Erika Pogorelc: Razvoj razširitev za sistem za upravljanje vsebin Joomla!
 28. Rok Avbar: Elementi implementacije spletne trgovine
 29. Marko Hlupič: Priporočilni sistem za načrtovanje izletov
 30. Matevž Jekovec: Računalniška analiza tem v skladbah
 31. Anže Šuštar: Leksikalna substitucija z učenjem iz uporabnikovega odziva
 32. Grega Pompe: Priporočilni sistem za izletniške točke
 33. Danijel Hrvaćanin: Primerjava arhitektur Model-Pogled-Kontroler
 34. Ines Panker: Avtomatsko določanje avtorstva slovenskih leposlovnih besedil
 35. Jadranka Smiljić: Dostopnost in uporabnost spletnih strani
 36. Dejan Grbec: Gručenje s topološkimi omejitvami
 37. Nejc Župec: Twitter Bootstrap in razvoj spletnega repozitorija za Cacti
 38. Jernej Virag: Avtomatična kategorizacija predavanj
 39. Anita Valmarska: Analysis of citation networks
 40. Maja Žbogar: Vodenje združevalnih metod s pomočjo naborov genov
 41. PETRA MIHALIČ: Učenje programiranja z okoljem Scratch
 42. PETER US: Uporaba predznanja pri vizualizaciji visokodimenzionalnih podatkov
 43. MATEJA VOLČANŠEK: Leksikalna analiza razpoloženja za slovenska besedila
 44. VID KOCIJAN: Vložitev vozlišč omrežja v linearni prostorski zahtevnosti
 45. NEJC JAMNIK: Zaledni sistem za program Odisej
 46. Nežka Rugelj: Shorov algoritem
 47. Petra Mihalič: Učenje programiranja z okoljem Scratch
 48. Peter Us: Uporaba predznanja pri vizualizaciji visokodimenzionalnih podatkov
 49. Jernej Gosar: Odločitvene lupine za mobilne telefone
 50. Mateja Volčanšek: Leksikalna analiza razpoloženja za slovenska besedila
 51. Eva Lužnik Žnidaršič: Učenje programiranja za otroke s pomočjo Raspberry Pi
 52. Eva Lužnik Žnidaršič: Učenje programiranja za otroke s pomočjo Raspberry Pi
 53. MATEJ SENOŽETNIK: Ocenjevanje stanja napolnjenosti baterije inteligentnega avtodoma
 54. Mariza Močnik: Učenje programiranja
 55. Darja Prevc: Učenje programiranja v Pythonu v osnovni šoli
 56. Peter Križman: Projekt z Raspberry Pi za zgodnje učenje programiranja
 57. Marko Novak Hindel: Obdelava videa v realnem času v orodju Orange
 58. MARKO NOVAK HINDEL: Obdelava videa v realnem času v orodju Orange
 59. DAVID TRAFELA: Aplikacija za iOS za Slovensko turnokolesarko pot
 60. MARIJA MAROLT: Spoznavanje algoritmov s projektnim učenjem
 61. Tina Avbelj: Analiza infrardečih spektrov z globokimi nevronskimi mrežami
 62. DARJA PETERNEL: Raspberry Pi kot okolje za učenje programiranja
 63. DARJAN OBLAK: Selekcija v skupinskih modelih z odločitvenimi drevesi
 64. Mojca Uršič Rutar: Grafi v nalogah s tekmovanja Bober
 65. KLEMEN HITI: Računalniški sistem za nadzor in upravljanje akvarija
 66. SIMON HOČEVAR: Poučevanje računalništva z Lego Mindstorms
 67. Špela Zavrl: Zgodnje poučevanje računalništva v angleških osnovnih šolah
 68. Sandra Toni: Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja pri različnih stopnjah kognitivnega razvoja
 69. ANŽE KOLAR: Prepoznavanje vrst letov iz zapisov GPS
 70. Anka Katrašnik: Upravljanje nagibnega labirinta s pomočjo Arduina
 71. ŽAN KUSTERLE: Odprta moderacija za demokratično preverjanje informacij
 72. JAN KRIVEC: Aplikacija za Android za Slovensko turno kolesarsko pot
 73. JAN URANKAR: Strojno učenje v pokru
 74. Matevž Černe: Računalniški koncepti v nalogah s tekmovanja Bober
 75. Niko Colnerič: Gradnja in pregledovanje znanstvene mreže
 76. Amela Rakanović: Statistični gradniki za orodje Orange
 77. Andraž Žagar: Analiza sistema nujne medicinske pomoči
 78. Peter Stegnar: Razvoj spletnih aplikacij z vzorci MVC na strežniku in odjemalcu
 79. Mihael Rajh: Priporočanje učnih nalog v izobraževalnih sistemih

Other documents (3)

 1. Mario Poljak, Anja Oštrbenk Valenčak, Erik Štrumbelj, Polona Maver Vodičar, Vasja Vehovar, Katarina Resman Rus, Miša Korva, Nataša Knap, Katja Seme, Miroslav Petrovec, Blaž Zupan, Janez Demšar, Slavko Kurdija, Tatjana Avšič-Županc: Seroprevalence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in Slovenia
 2. Erika Pogorelc, Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Bojan Majes: Delineation of risk area in Log pod Mangartom due to debris flows from the Stoze landslide
 3. Primož Godec, Matjaž Pančur, Nejc Ilenič, Andrej Čopar, Martin Stražar, Aleš Erjavec, Ajda Pretnar Žagar, Janez Demšar, Anže Starič, Marko Toplak, Lan Žagar, Jan Hartman, Wang Hamilton, Riccardo Bellazzi, Uroš Petrovič, Silvia Garagna, Maurizio Zuccotti, Dongsu Park, Gad Shaulsky, Blaž Zupan: Democratized image analytics by visual programming through integration of deep models and small-scale machine learning