Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (1)

 1. Andrej Šorgo: Vpliv računalniško podprtega laboratorija na kakovost pouka biologije in razvoj kompetenc pri dijakih

MSc theses (3)

 1. Andrej Šorgo: Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije
 2. Andrej Šorgo: Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije
 3. Tatjana Tomažič-Majstor: Znanje biologije gimnazijcev po zaključenem obveznem programu

BSc theses (10)

 1. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole
 2. Vesna Kogovšek: Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksionomiji kognitivnih ciljev
 3. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 4. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 5. Ivana Škerjanec: Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli
 6. Andreja Šporar: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
 7. Katjuša Tomažič: Odnos mladostnikov do živali in kako ga vključiti v izobraževalni sistem
 8. Mateja Beljan: Znanje študentov 1. letnika dvopredmetnega študija biologija-gospodinjstvo in biologija-kemija o izbrani biološki vsebini
 9. Mateja Pilih: Poznavanje zdravilnih rastlin med dijaki Srednje zdravstvene šole
 10. Andreja Zupančič: Biološke vsebine v petih mednarodnih revijah s področja naravoslovnega izobraževanja v letih 2003-2006

Other documents (11)

 1. Andrej Šorgo: Vpliv računalniško podprtega laboratorija na kakovost pouka biologije in razvoj kompetenc pri dijakih
 2. Mirjam Bizjak: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v štirih učbenikih za genetiko za srednje šole in gimnazije
 3. Andreja Šporar: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkovza naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
 4. Katjuša Tomažič: Odnos mladostnikov do živali in kako ga vključiti v izobraževalni sistem
 5. Ivana Škerjanec: Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli
 6. Marta Močnik: Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz biologije leta 2006
 7. Mateja Šebenik: Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole
 8. Vesna Kogovšek: Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksionomiji kognitivnih ciljev
 9. Barbara Bešter: Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole - biologija
 10. Tatjana Tomažič-Majstor: Znanje biologije gimnazijcev po zaključenem obveznem programu
 11. Andreja Kmet Gregorčič: Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole