Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (6)

 1. Nina Kmet Lunaček: Epidemiološke, klinične in virološke značilnosti bolnikov s kronično okužbo z virusom hepatitisa B v Sloveniji
 2. Mateja Jelen: Genomska raznolikost človeških papilomavirusov HPV-6 in HPV-11
 3. Katarina Trčko: Klinična, patohistološka in molekularna opredelitev okužb z virusom Molluscum contagiosum v Sloveniji
 4. Anja Oštrbenk Valenčak: Genetska opredelitev in tkivni tropizem kandidatnih izolatov za nove genotipe človeških papilomavirusov v Sloveniji
 5. Anja Kovanda: Molekularna opredelitev kandidatnih izolatov za nove genotipe virusov papiloma v Sloveniji
 6. Urška Kuhar: Lentivirusne okužbe v slovenskih rejah koz in ovac

MSc theses (2)

 1. Sara Lisjak: Dinamika okužb z ne-visokorizičnimi genotipi človeških papilomavirusov v Sloveniji
 2. Nina Jakopin: Ugotavljanje virusnega bremena in genetske raznolikosti virusa klopnega meningoencefalitisa v kliničnih vzorcih bolnikov

BSc theses (20)

 1. Eva Sodja: Primerjava klasične bakteriološke diagnostike in molekularne metode za dokazovanje parodontopatogenih bakterij v vzorcih iz parodontalnih žepov
 2. Tanja Bizimoska: Dokaz virusa limfocitnega horiomeningitisa pri malih sesalcih v Sloveniji
 3. Anja Zagožen: Prevalenca okužbe z virusom hepatitisa D pri bolnikih s kroničnim hepatitisom B v Sloveniji
 4. Dejan Kocon: Filogenetska analiza izolatov virusa klopnega meningoencefalitisa iz kliničnih vzorcev bolnikov
 5. Lea Hošnjak: Dokazovanje okužb s človeškimi papilomavirusi v arhivskih tkivnih vzorcih ploščatoceličnega karcinoma ustne votline in ustnega dela žrela
 6. Katja Kobal: Človeški sapovirusi v iztrebkih bolnikov, obolelih za virusnim gastroenteritisom v Sloveniji
 7. Anja Oštrbenk Valenčak: Analiza mikrobioloških objav in citiranosti revije Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica v letih 1992-2008
 8. Gregor Zupan: Razporeditev genotipov virusa hepatitisa C v Sloveniji v letih 2003-2006
 9. Željka Bogovac: Opredelitev podtipskih različic nekodirajočega področja genoma humanega virusa papiloma HPV-6
 10. Anja Kovanda: Molekularna opredelitev podtipskih različic humanega virusa papiloma HPV-53 iz Belgije
 11. Petra Čuk: Razreševanje mejnih rezultatov testa Hybrid Capture 2 HPV DNA za dokazovanje visokorizičnih humanih virusov papiloma
 12. Tanja Zidarič: Ugotavljanje novih vrst hantavirusov v rovkah v Sloveniji
 13. Mojca Šoštarič: Dokazovanje proti meticilinu odpornega Staphyloccocus aureus z uporabo molekularne metode neposredno iz kužnine
 14. Petra Vučko: Primerjava ročne in avtomatske izolacije DNA v postopku dokazovanja okužb s humanimi virusi papiloma
 15. Gregor Ključevšek: Primerjava ročne in avtomatske izolacije DNA v postopku dokazovanja okužb s človeškim virusom citomegalije
 16. Martin Fettich: Primerjava dveh metod za dokazovanje sočasnih okužb z večimi genotipi humanih virusov papiloma
 17. Saša Haberl Meglič: Molekularna opredelitev podtipskih različic gena E7 slovenskih izolatov humanega papiloma virusa genotipa 31
 18. Katarina Kaja Ećimović: Okužba s humanimi virusi papiloma pri bolnikih z invertnimi papilomi
 19. Emina Durmiši: Navadni gozdni klop Ixodes ricinus kot prenašalec virusa klopnega meningoencefalitisa v Sloveniji
 20. Tanja Cvitanović Tomaš: Analitična in klinična opredelitev testa za dokazovanje človeških parehovirusov v cerebrospinalni tekočini

Other documents (22)

 1. Katarina Resman Rus, Miša Korva, Nataša Knap, Tatjana Avšič-Županc, Mario Poljak: Performance of the rapid high-throughput automated electrochemiluminescence immunoassay targeting total antibodies to the SARS-CoV-2 spike protein receptor binding domain in comparison to the neutralization assay
 2. Samo Zakotnik, Nataša Knap, Petra Bogovič, Tomaž Mark Zorec, Mario Poljak, Franc Strle, Tatjana Avšič-Županc, Miša Korva: Complete genome sequencing of tick-borne encephalitis virus directly from clinical samples
 3. Ivana Šimić, Tomaž Mark Zorec, Ivana Lojkić, Nina Krešić, Mario Poljak, Florence Cliquet, Evelyne Picard-Meyer, Marine Wasniewski, Vida Zrnčić, Anđela Ćukušić, Tomislav Bedeković: Viral metagenomic profiling of Croatian bat population reveals sample and habitat dependent diversity
 4. Mario Poljak, Anja Oštrbenk Valenčak, Erik Štrumbelj, Polona Maver Vodičar, Vasja Vehovar, Katarina Resman Rus, Miša Korva, Nataša Knap, Katja Seme, Miroslav Petrovec, Blaž Zupan, Janez Demšar, Slavko Kurdija, Tatjana Avšič-Županc: Seroprevalence of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in Slovenia
 5. Lucijan Skubic, Lea Hošnjak, Jeannette P. Staheli, Michael R. Dyen, Rebecca M. Ducore, Lois M. A. Colgin, Anne D. Lewis, Mario Poljak: Molecular and phylogenetic characterization of novel papillomaviruses isolated from oral and anogenital neoplasms of Japanese macaques (Macaca fuscata)
 6. Iva Marković, Lea Hošnjak, Katja Seme, Mario Poljak: Molecular characterization of human papillomavirus type 159 (HPV159)
 7. Margareta Strojan Fležar, Neža Nedelko, Mario Poljak, Anja Oštrbenk Valenčak, Helena Gutnik: Stratified mucin-producing intraepithelial lesion (SMILE) of the uterine cervix
 8. G. Gimpelj Domjanič, Lea Hošnjak, Maja M. Lunar, Lucijan Skubic, Tomaž Mark Zorec, Joško Račnik, Blaž Cigler, Mario Poljak: First report of Phodopus sungorus papillomavirus type 1 infection in Roborovski hamsters (Phodopus roborovskii)
 9. Elisa M. Bolatti, Tomaž Mark Zorec, María E. Montani, Lea Hošnjak, Diego Chouhy, Gastón Viarengo, Pablo E. Casal, Rubén M. Barquez, Mario Poljak, Adriana A. Giri: A preliminary study of the virome of the South American free-tailed bats (Tadarida brasiliensis) and identification of two novel mammalian viruses
 10. Elisa M. Bolatti, Tomaž Mark Zorec, Lea Hošnjak, Mario Poljak, Adriana A. Giri: Viral metagenomic data analyses of five new world bat species from Argentina
 11. Katja Seme, Mario Poljak, Branka Čelan-Lucu, Gorazd Lešničar, Vladimir Brinovec, Mojca Matičič, Jelka Meglič-Volkar, Saša Žužek-Rešek, Srečko Štepec, Zvonko Baklan, Dušan Andoljšek, Majda Benedik-Dolničar, Peter Dovč, Srečko Koren: Genomska tipizacija izolatov virusa hepatitisa C v Sloveniji
 12. Joško Račnik, Ana Kočevar, Brigita Slavec, Miša Korva, Katarina Resman Rus, Samo Zakotnik, Tomaž Mark Zorec, Mario Poljak, Milan Matko, Olga Zorman-Rojs, Tatjana Avšič-Županc: Transmission of SARS-CoV-2 from human to domestic ferret
 13. Daša Stupica, Stefan Collinet-Adler, Nataša Kejžar, Zala Jagodic, Mario Poljak, Mirijam Nahtigal Klevišar: The impact of SARS-CoV-2 primary vaccination in a cohort of patients hospitalized for acute COVID-19 during Delta variant predominance
 14. Anja Oštrbenk Valenčak, Alexander Bertram, Arndt Gröning, Mario Poljak: Comparison of the clinical and analytical performance of Alinity m HR HPV and cobas 4800 HPV assays in a population-based screening setting
 15. Rok Kogoj, Petra Kmetič, Anja Oštrbenk Valenčak, Kristina Fujs Komloš, Katja Seme, Martin Sagadin, Miša Korva, Mario Poljak: Real-life head-to-head comparison of performance of two high-throughput automated assays for the detection of SARS-CoV-2 RNA in nasopharyngeal swabs
 16. Maja M. Lunar, Jana Mlakar, Tomaž Mark Zorec, Mario Poljak: HIV-1 unique recombinant forms identified in Slovenia and their characterization by near full-length genome sequencing
 17. Mario Poljak, Anja Oštrbenk Valenčak, Tina Štamol, Katja Seme: Head-to-head comparison of two rapid high-throughput automated electrochemiluminescence immunoassays targeting total antibodies to the SARS-CoV-2 nucleoprotein and spike protein receptor binding domain
 18. Tomaž Mark Zorec, Denis Kutnjak, Lea Hošnjak, Blanka Kušar, Katarina Trčko, Boštjan Kocjan, Yu Li, Miljenko Križmarić, Jovan Miljković, Maja Ravnikar, Mario Poljak: New insights into the evolutionary and genomic landscape of molluscum contagiosum virus (MCV) based on nine MCV1 and six MCV2 complete genome sequences
 19. Lan Xu, Elizaveta Padalko, Anja Oštrbenk Valenčak, Mario Poljak, Marc Arbyn: Clinical evaluation of INNO-LiPA HPV Genotyping EXTRA II assay using the VALGENT framework
 20. Mario Poljak, Anja Oštrbenk Valenčak, G. Gimpelj Domjanič, Lan Xu, Marc Arbyn: Commercially available molecular tests for human papillomaviruses
 21. Marc Arbyn, Laia Bruni, Partha Basu, Mario Poljak, Murat Gultekin, Christine Bergeron, Glenn David Ritchie, Elisabete Weiderpass: Tackling cervical cancer in Europe amidst the COVID-19 pandemic
 22. Maja M. Lunar, Petra Markočič, Kristina Fujs Komloš, Tina Štamol, Mario Poljak: Sporadic hepatitis A virus PCR false-positive results observed during reflex testing of serum samples previously tested for Anti-HAV antibodies and caused by contamination with HAV RNA present in the reagents of the commercial Anti-HAV immunoassay