izpis_h1_title_alt

PROBLEMATIKA IZVAJANJA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA NA PODROČJU OGLAŠEVANJA OB OBČINSKIH CESTAH
ID ZADRAVEC, ENEJA (Author), ID Kovač, Polonca (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (3,30 MB)
MD5: A567C13C3FBE7AB69B69E382EF07AA8C
PID: 20.500.12556/rul/362aafe4-7907-48fb-b3cc-bf0424a3edb0

Abstract
Objekti za oglaševanje in obveščanje, prisotni v obcestnem prostoru in tako tudi ozkem vidnem polju voznikov, delujejo na vozne sposobnosti voznika, motijo zbranost pri vožnji in posledično slabijo oziroma upočasnjujejo odzivne čase in odzive voznika na preteče in potencialne nevarnosti v prometu. Rešitev je treba iskati v enotni normativni ureditvi razmerja med oglaševanjem in cesto, v enotnem predpisu, ki je za enkrat še žrtev konflikta interesov med varnostjo in dobičkom. Izsledki opravljene raziskave izkazujejo, da zapletenost problematike izvira iz pomanjkanja politične volje po celoviti ureditvi kaotičnega stanja ter samovolje in nedejavnosti lokalnih oblasti, kar zgolj z inšpekcijskim nadzorom ni mogoče obvladati in kar je tudi eden izmed pomembnejših poudarkov magistrskega dela. Inšpekcijski nadzor z odrejanjem ukrepov na podlagi neustrezne pravne podlage ali brez slednje ne more biti način niti za načrtno in selektivno čiščenje obcestnega prostora niti za mediacijo v konfliktu varnosti in dobička, še posebno pa ne, kadar so zemljišča cest v lasti oseb zasebnega prava, kljub jasni in enotni sodni praksi Ustavnega sodišča RS. Magistrsko delo se ukvarja z razpravo o izkazani prisotnosti pravno procesnih dilem inšpekcijskega nadzora v neposredni praksi in njegove dejanske omejenosti skozi pristojnosti in pooblastila, kjer pa še nimamo ustrezne ustavno sodne prakse. V magistrskem delu so zato nanizani prikazi preučenega stanja in analize raziskav skozi zakonodajna določila materialnih predpisov, omejene pristojnosti in pooblastil občinskih inšpektorjev za ceste in sodno prakso v želji, da bo jeziček na tehtnici na koncu vendarle prevešen na stran pravne države, prometne varnosti in naravnega okolja.

Language:Slovenian
Keywords:občinske ceste, prometna varnost, varovalni pas, pas za prometno signalizacijo, oglaševanje, upravni postopek, inšpekcijski nadzor, zakonitost, javno mesto, javni interes
Work type:Master's thesis/paper
Organization:FU - Faculty of Administration
Year:2017
PID:20.500.12556/RUL-97801 This link opens in a new window
Publication date in RUL:13.11.2017
Views:1461
Downloads:679
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF INSPECTION SUPERVISION IN THE FIELD OF ADVERTISING ON MUNICIPAL ROADS
Abstract:
Billboards, advertising and information facilities, present in the roadside area and thus also in narrow field of vision of drivers, interrupt the concentration of drivers and affect the driving skills of the driver. With distraction away from driving they cause the confusion and consequently weaken or slow reaction times and responses of driver so that they are not fully aware of the potential traffic hazards. The solution is to search for a single normative regulation that will deal with the relationship between advertising and road safety in a manner of a single regulation act (advertising law), which is currently still the victim of a conflict of interest between safety and profitability. However, this is not the only aspect of even more complex issues, which, according to the results of the research carried out, stems from the lack of political will to complete the chaotic situation and the arbitrariness and inactivity of local authorities, which can not be controlled solely by inspection and which is also one of the most important emphasis on the Master's thesis. Inspection by deciding on measures based on an inadequate legal basis or without the latter can not be a way for the planned and selective cleansing of the road, nor for the mediation in the conflict of safety and profit, and especially when the roads are privately owned, despite the clear and uniform case-law of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia. The Master's thesis deals with the discussion of the presence of legal procedural dilemmas of inspection supervision in direct practice and its actual limitations through inheritance and authorizations, but where we do not yet have the relevant constitutional case-law. In the Master's thesis, the depictions of the studied state and analysis of the research through the legislative provisions of the material regulations, the limited competences and powers of municipal road inspectors and the case law, in the wish that the tab on the balance will ultimately be transferred to the side of the rule of law, traffic safety and natural environment.

Keywords:municipal roads, road safety, buffer zone road, lane for traffic signals, advertising, administrative procedure, inspection, legality, public interes, public place

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back