izpis_h1_title_alt

POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER POMEN MOBILNOSTI
JARC, BRANKA (Author), Setnikar Cankar, Stanka (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (688,33 KB)
MD5: F6DED3024DE287376354E9950AE34741

Abstract
Za doseganje višje ravni znanja in spretnosti ter posledično hitrejše zaposljivosti, so najpomembnejši učinkoviti in kakovostni izobraževalni sistemi. Eden večjih izzivov je tudi pridobivanje ključnih kompetenc in dvig nivoja bralne, matematične, informacijske, družboslovne in kulturne pismenosti. Izobraževanje na vseh ravneh in v vseh življenjskih obdobjih vpliva na kvaliteto življenja posameznika, s tem pa tudi družbe kot celote. Pri tem pa sta pomembna motivacija in volja za stalno izpopolnjevanje. Kljub neobveznemu srednješolskemu izobraževanju je prehodnost s primarne na sekundarno raven izobraževanja zelo visoka. Potreba po nižje kvalificirani delovni sili iz leta v leto upada in zaposlitev brez vsaj osnovnega poklica postaja vedno težja. Diplomsko delo obravnava dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol v Sloveniji, ki odidejo v tujino na dodatno izobraževanje in praktično usposabljanje. V času okrevanja po gospodarski krizi je vsaka morebitna prednost dijakov, ki predstavljajo bodočo delovno silo, ključnega pomena za kasnejše uspešno vključevanje na trg dela. Izkušnje, ki jih dijaki prinesejo z mednarodnih mobilnosti, pa na drugi strani pripomorejo tudi k boljši agilnosti in prilagodljivosti samega trga dela. Cilji raziskave so opredeliti mobilnost in umestiti delovno silo dijakov v ekonomsko teorijo; ugotoviti dejavnike mobilnosti in predvideti delovno prakso slovenskih dijakov v tujini v prihodnosti; analizirati mednarodno mobilnost dijakov v Sloveniji in primerjati primere dobre prakse v Sloveniji, Španiji in na Finskem. Z deskriptivno metodo študija domače in tuje strokovne literature smo preverili trenutno stanje, izkušnje in postopke financiranja ter izpostavili primere dobrih praks. V obravnavani literaturi je zaznati skupno rdečo nit vseh prispevkov z opisi izkušenj: udeleženci mobilnosti se vračajo domov z izkušnjo, ki jih bo pozitivno zaznamovala za vse življenje in bi svojo izkušnjo vsekakor priporočili tudi drugim. Veliko udeležencev bi se mobilnosti z veseljem ponovno udeležilo, če bi le imeli možnost. Mobilnost in kroženje znanja sta ključna dejavnika pri napredovanju v gospodarstvu. Poleg kulturnih in jezikovnih dejavnikov na mobilnost vplivajo tudi institucionalni dejavniki. Mobilnost dijakov vpliva na državo gostiteljico na makroekonomski ravni: s povečanim povpraševanjem tuji gostje vplivajo na večjo fleksibilnost gospodarstva, vplivajo na domače povpraševanje s trošenjem za nastanitev, hrano in prosti čas. Izobraževanje in delovna praksa v tujini pospešujeta prenos tehnologije, pridobljena znanja pa se prenašajo v domače okolje. Vse to naredi udeležence bolj ozaveščene, razgledane, jezikovno podkrepljene, samozavestnejše in z boljšimi priložnostmi za delo in osebnostni razvoj.

Language:Slovenian
Keywords:mednarodna mobilnost, poklicno izobraževanje in usposabljanje, program Erasmus+
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Organization:FU - Faculty of Administration
Year:2017
Views:807
Downloads:542
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION AND THE IMPORTANCE OF MOBILITY
Abstract:
In order to achieve a higher level of knowledge and, consequently, faster employability, effective and efficient education systems are the most important. One of the major challenges is also acquisition of key competences and how to increase levels of reading, arithmetic, computer, social and cultural literacy. Education affects the quality of individual’s life at all stages of his life as well as society as a whole. To achieve this motivation and the will for continuous improvement are play a big roll. Despite non-compulsory secondary education, the transition from primary to secondary level is very high. The need for a lower skilled workforce decreases year after year and employment without at least a basic occupation is becoming increasingly difficult. The present work is taking a closer look at students from secondary vocational and technical schools in Slovenia who take part in education and practical training abroad. In times of recovery after the economic crisis, any potential advantage of students representing a future workforce, is crucial for the subsequent successful transition into the labor market. On the other hand, students' experience from international mobility also contributes to better agility and faster adaptation of the labor market itself. The objectives of the research are to define mobility and to place the secondary school students’ labor force into economic theory; to identify the factors of mobility and to foresee the work placements of Slovenian students abroad in the future; analyze the international mobility of Slovenian students and compare examples of good practice between Slovenia, Spain and Finland. Using the descriptive method of studying domestic and foreign professional literature, we examined the current situation, experiences and financing procedures, and highlighted examples of good practices. In the discussed literature, a common thread can be found among descriptions of mobility experiences: participants return home with an positive experience that will mark them all their lives and would certainly recommend their experience to others. Many participants would gladly do it again if they had the chance. Mobility and knowledge circulation are key factors in the advancement of the economy. In addition to cultural and linguistic factors, mobility is also influenced by institutional factors. Mobility of students influences the host country at the macroeconomic level: with increasing demand, foreign guests influence the economy's flexibility, affecting domestic demand with spending on accommodation, food and leisure. Education and work practice abroad accelerates the transfer of technology, while the acquired knowledge is transferred to the domestic environment. All this makes the participants better informed, knowledgeable, linguistically supported, self-confident and with better opportunities to work and develop personally.

Keywords:International Mobilitiy, Vocational Education and Training, Erasmus+ Programme

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back