izpis_h1_title_alt

Foraminiferne združbe zgornjetriasnih (karnijskih) plasti v zahodni in osrednji Sloveniji
ID Rifl, Matic (Author), ID Gale, Luka (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (16,81 MB)
MD5: 13662CE8C3A97BEB8335240462EF5DE7
PID: 20.500.12556/rul/61d09e96-4f8a-41bb-92d3-134dfac55df3

Abstract
Foraminifere so enocelične praživali, ki so pogosto najdene v fosilnem zapisu sedimentnih kamnin. Triasne foraminiferne združbe predstavljajo okrevanje po masovnem izumrtju na meji perm-trias. Namen moje naloge je bil ugotoviti taksonomsko sestavo foraminifernih združb v karnijskih plasteh, ki so se odlagale pri različnih trofičnih razmerah oz. pri različnih sedimentacijskih pogojih. Vpliv trofičnih razmer na združbo je prikazan z razlikami v velikosti hišic vrste Aulotortus friedli. Prav tako sem sestavo karnijskih združb primerjal s sestavo norijsko-retijskih foraminifernih združb. Analiziral sem štiri profile karnijskih plasti: spodnjejulski periplimski Razorski apnenec, tankoplastnate kalkarenite v karbonatnem olistolitu v spodnjejulskih amfiklinskih plasteh blizu vasi Jesenica, julski Srednji apnenčasto-lapornati člen iz Lesnega Brda in julsko do spodnjetuvalsko Tor formacijo iz profila Stože. Snemanju profilov je sledila izdelava zbruskov, opis mikrofaciesov in določitev vrst foraminifer. Razlike v sestavi foraminiferne združbe sem utemeljil z uporabo različnih statističnih metod (Kruskal-Wallisov test, ANOVA, DCA, SIMPER in CVA). Foraminiferne združbe v preiskanih profilih vsebujejo taksone (Duostomina, Aulotortus, Lagenina, Endothyroidea, Duotaxis, Agathammina, Trochammina, Pillaminella, Semiinvoluta, Variostoma, Reophax, Lammeliconus, Planiivoluta, Hoyenella, Tolypammina, Miliolipora, Ammodiscus, Krikoumbilica, Gandinella). Preiskana zaporedja se razlikujejo v diverziteti združb, frekventnosti vrst in velikosti hišic vrste Aulotortus friedli. Razlike lahko pripišemo različnim trofičnim razmeram v morju. Razorski apnenec in kalkareniti na lokaciji Jesenica vsebujejo združbo visoke diverzitete. Pogoste so Duostominidae in Endothyroidea. Povprečna velikost vrste Aulotortus friedli je na lokaciji Razor 0, 56 mm, medtem ko so hišice te vrste na Jesenici večje, (0,67 mm), kar pa lahko pripišemo mehanskemu sortiranju. Združba lesnobrdskega apnenca in Tor formacije v profilu Stože ima nižjo diverziteto. V posamičnih plasteh je pogosta prevlada majhnega števila rodov (Hoyenella in Aulotortus). Manjša količina kisika, prisotnosti večje količine organske snovi bolj drobnozrnat sediment sta lahko tudi vzrok za manjšo povprečno velikost vrste Aulotortus friedli na teh dveh lokacijah (0,42 mm lokacija: Stože in 0,24 mm lokacija: Lesno Brdo).

Language:Slovenian
Keywords:triasne foraminiferne združbe, Tor formacija, amfiklinske plasti, Razorski apnenec, lesnobrdski apnenec, karnij, sedimentologija, paleoekologija, multivariatina statistika, morfometrija, Aulotortus friedli, Carnian pluvial event
Work type:Bachelor thesis/paper
Organization:NTF - Faculty of Natural Sciences and Engineering
Year:2017
PID:20.500.12556/RUL-97486 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:1369694 This link opens in a new window
Publication date in RUL:26.10.2017
Views:1944
Downloads:1761
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Late Triassic (Carnian) foraminiferal assemblages in west and central Slovenia
Abstract:
Foraminifera are single-cell protists that are found within the fossil record of sedimentary rocks. Triasic foraminiferal assemblages represent a recovery after the Permian-Triassic extinction event. The aim of my thesis was to determine the taxonomic composition of foraminiferal assemblages found in Carnian beds deposited in different trophic or sedimentary settings. The differences in trophic levels demonstrated by variation in test size of Aulotortus friedli. Carnian foraminiferal assemblages were compared with the Norian-Rhaetian assemblages. Four localities were investigated: Lower Julian intertidal beds of Razor Limestone, thin bedded calcarenites within carbonate olistolith, in lower Julian amphiclina beds, near Jesenica, Julian Middle Limestone-Marl Member at Lesno Brdo, and Julian to Lower Tuvalian Tor Formation from Stože section. Field analysis was followed by the preparation of thin sections and determination of microfacies and foraminiferal assemblages. Differences in taxonomical compositions were evaluated using statistical methods (Kruskal-Wallis test, ANOVA, DCA, SIMPER and CVA). The assemblages are composed of following taxa: Duostomina, Aulotortus, Lagenina, Endothyroidea, Duotaxis, Agathammina, Trochammina, Pillaminella, Semiinvoluta, Variostoma, Reophax, Lammeliconus, Planiivoluta, Hoyenella, Tolypammina, Miliolipora, Ammodiscus, Krikoumbilica, Gandinella. Investigated sections demonstrate differences in diversity and abundance of taxa and also differences in test size of Aulotortus friedli. Differences can be attributed to different in trophic levels. The Razor Limestone and calcarenits from the Jesenica locality contain a more diverse assemblage with frequent Duostominidae in Endothyroidea. Average size of the tests of Aulotortus friedli species on Razor Mt. is 0,56 mm, whereas in Jesenica 0,66 mm. The latter could be attributed to sorting. The Middle Limestone-Marl Member of Lesno Brdo locality and the Tor Formation in the Stože section show lower diversity of foraminifera. Individual layers often show high abundance of few genera (Hoyenella and Aulotortus). Lower oxygen content, higher levels of organic matter and fine-grained sediment, found at both localities, could be the cause of smaller test sizes of Aulotortus friedli species (0,42 mm at Stože, and 0,24 mm at Lesno Brdo).

Keywords:Triassic foraminiferal assemblages, Tor Formation, amficlina beds, Razor limestone, Lesno Brdo limestone, carnian, sedimentology, Carnian Pluvial Event, paleoecology, multivariate statistics, morfometrics, Aulotortus friedli

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back