izpis_h1_title_alt

Nova pravna ureditev sklepanja koncesijskih pogodb
ID Burnik, Ana (Author), ID Pirnat, Rajko (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (807,29 KB)
MD5: C843DF5439FBCE952C878E7ED7B85F72
PID: 20.500.12556/rul/a2e72792-0d4e-4230-9ba8-918b73f77f01

Abstract
V magistrski diplomski nalogi obravnavam novo – enotnejšo in prožnejšo – ureditev podeljevanja koncesij, zajeto z Direktivo 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, katere namen je vsem gospodarskim subjektom zagotoviti enakopraven položaj pri oddaji celovitih poslov in dolgotrajnejših pravnih razmerjih z javnim sektorjem. V Sloveniji področje koncesij kot krovni zakon trenutno ureja leta 2006 sprejet Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), katerega uporaba je otežena, saj ne sledi uveljavljeni pravni terminologiji in je nomotehnično zelo pomanjkljiv predpis. Poleg tega je veljavni ZJZP pomanjkljiv in v nekaterih delih neskladen z novo Direktivo, ki bi jo bilo treba v slovenski pravni red prenesti do 18. aprila 2016. Tako je poenotenje pravil za podeljevanje koncesij glavni cilj novega Zakona o podeljevanju koncesij, ki je v pripravi. Zaradi nepravočasnega prenosa Direktive pa se zastavlja vprašanje, katere določbe uporabljati v obdobju do uveljavitve omenjenega zakona. Pri preučitvi dveh primerov podelitve koncesije sem ugotovila, da je bil postopek izveden predvsem na podlagi določb ZJZP in tudi Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) ter posledično v nekaterih delih neskladen z Direktivo. Zgolj v primeru ene od obravnavanih koncesij je bil postopek v precejšnji meri izveden skladno z določbami novega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki je ob smiselni uporabi skladen z Direktivo 2014/23/EU. Slednja je namreč del istega svežnja ukrepov kot direktivi, ki sta bili povod za sprejetje ZJN-3. Neusklajenost veljavne slovenske zakonodaje z evropsko Direktivo koncedentom povzroča nejasnosti, katere določbe uporabiti v posameznem primeru podelitve koncesije, kar prispeva k dokaj različni uporabi določb v praksi.

Language:Slovenian
Keywords:koncesije, Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, neposredni učinek, Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP), Zakon o podeljevanju koncesij, portal javnih naročil
Work type:Master's thesis/paper
Organization:PF - Faculty of Law
Year:2017
PID:20.500.12556/RUL-97484 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:15857233 This link opens in a new window
Publication date in RUL:26.10.2017
Views:3014
Downloads:620
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:New legal rules on the award of concession contracts
Abstract:
In the present master’s thesis, I examined a new – more uniform and more flexible – legislation governing the grant of concessions, which is covered by Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts. Its main purpose is to ensure that all economic operators have an equal footing in the awarding of integrated business transactions and protracted legal relationships with the public sector. In Slovenia, the field of concessions as the framework law is currently governed by the Public-Private Partnership Act (ZJZP), which was adopted in 2006. Its application is hampered by its noncompliance with the established legal terminology, which nomotechnically makes it a very deficient regulation. In addition, the applicable Public-Private Partnership Act does not comply with the new Directive in certain segments, which should have been transposed into the Slovenian legal order by 18 April 2016. Thus, the main objective of the new Act on Awarding Concessions, which is currently under preparation, is the unification of the rules on the awarding of concessions. The delayed transposition of the Directive raises the question as to which provisions should be applied over the period until the new law enters into force. When examining two examples of the awarding of concession, I noted that the procedure was carried out primarily on the basis of the provisions of the Public-Private Partnership Act, as well as the provisions of the Services of General Economic Interest Act (ZGJS) and, consequently, it appeared to be incompatible with certain parts of the Directive. Only in the case of one of the concessions under review, the procedure was carried out in accordance with the provisions of the new Public Procurement Act (ZJN-3) to a considerable extent, which was, when applied mutatis mutandis, in line with Directive 2014/23/EU. The latter forms the same package of measures as the directives that led to the adoption of the amended Public Procurement Act. The inconsistency of the applicable Slovenian legislation with the European Directive causes the concession providers certain uncertainties in the scope of which provisions should be applied in a particular case of awarding the concession, which contributes to a fairly different application of the provisions in practice.

Keywords:concessions, Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts, direct effect, Public-Private Partnership Act (ZJZP), Act on Awarding Concessions, public procurement portal

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back