izpis_h1_title_alt

Primerjava sekvenčnega in spiralnega slikanja glave z računalniško tomografijo : diplomsko delo
ID Černigoj, Tilen (Author), ID Gerečnik, Aljaž (Author), ID Habuš, Aljoša (Author), ID Hribar, Helena (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (870,67 KB)
MD5: 7876079487549C565F009D09C88580AD
PID: 20.500.12556/rul/0437ff1c-5243-4e49-a6d6-05ac2376cba1

Abstract
Uvod: Uporaba računalniške tomografije se v zdravstveni diagnostiki povečuje. Gre za diagnostično metodo, pri kateri iz serije projekcij skozi slikani objekt z računalniško obdelavo rekonstruiramo prečni prerez tega objekta. Prednost te metode je, da omogoča visoko kontrastno ločljivost in prikaz nizkokontrastnih struktur. Namen: Računalniška tomografija omogoča dva načina zajemanja podatkov, in sicer sekvenčni in spiralni način. Namen diplomskega dela je primerjati tehnične parametre in dozo sevanja med sekvenčnim in spiralnim načinom zajemanja podatkov z računalniško tomografijo pri slikanju glave ter ugotoviti morebitne razlike. Poleg tega smo ugotavljali, v katerih primerih se zdravnik odloči za uporabo sekvenčnega in v katerih spiralnega zajemanja podatkov pri slikanju glave. Metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo s sistematičnim pregledom literature. Pri iskanju virov in literature smo uporabili časovni okvir, in sicer od leta 1993 do leta 2015. Literatura je bila iskana v slovenskem in angleškem jeziku. Statistično analizo produkta toka in časa ter produkta doze in razdalje pri sekvenčnem in spiralnem slikanju glave smo izvedli s pomočjo računalniškega programa IBM SPSS Statistics 22.0 in uporabili statistične teste. Podatki so bili pridobljeni na računalniškem tomografskem aparatu Siemens SOMATOM Sensation 16. Podatki doznih obremenitev so bili pregledani retrospektivno. Rezultati: Iz dobljenih rezultatov raziskave smo ugotovili, da je produkt doze in razdalje pri sekvenčni tehniki dokaj konstanten. Pri spiralni tehniki sta doza sevanja, ki jo je prejel pacient, in vrednost produkta toka in časa prav tako dokaj konstantna. Na dozno obremenitev vplivajo v največji meri izbira in prilagoditev protokola ter delno tudi konstitucija oziroma starost pacienta. Naše ugotovitve smo potrdili s statistično analizo, ki je potrdila razliko dozne obremenitve med spiralnim in sekvenčnim načinom zajemanja podatkov. Produkt doze in razdalje pri sekvenčnem načinu je nižji v primerjavi z produktom doze in razdalje pri spiralnem načinu. Produkt toka in časa pa je nižji pri spiralnem načinu v primerjavi s sekvenčnim načinom. Razprava in zaključek: Spiralna tehnika se uporablja pri poškodbah glave, saj omogoča tudi 3D-rekonstrukcije, ki so v pomoč kirurgom. Sekvenčna tehnika pa se uporablja pri rutinskih pregledih, kadar ni potrebe po posebnih rekonstrukcijah. Ker CT-preiskave predstavljajo velik delež dozne obremenitev za paciente, je doze sevanja pomembno spremljati zaradi možnosti za njihovo zmanjševanje. Raziskava je lahko podlaga za nadaljnjo preučitev doz in protokolov ter posledično njihovo optimizacijo.

Language:Slovenian
Keywords:računalniška tomografija, sekvenčna tehnika, spiralna tehnika, protokoli, dozna obremenitev
Work type:Bachelor thesis/paper
Organization:ZF - Faculty of Health Sciences
Year:2017
PID:20.500.12556/RUL-94570 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:5337451 This link opens in a new window
Publication date in RUL:05.09.2017
Views:3496
Downloads:667
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Comparison of sequential and spiral computed tomography imaging of the head : bachelor's thesis
Abstract:
Introduction: The use of computed tomography in medical diagnostics is increasing. CT is a diagnostic cross-sectional imaging of an object from both transmission or reflection data collected by illuminating the object from many different directions. The advantage of this method is that it gives high contrast resolution and display of low contrast structures. Aim: Computed tomography provides two methods of data collection: the sequential and spiral. The aim of the thesis is to compare the technical parameters and radiation dose between sequential and spiral mode of data acquisition with computed tomography imaging of the head and to identify any differences. Furthermore, we want to determine in which cases the doctor chooses to use the sequence or spiral data acquisition of head imaging. Methods: Descriptive method with systematic review of the literature is used in the thesis. When searching sources and literature, a time frame, from 1993 to 2015, was used. The literature was searched in Slovenian and English. Statistical analysis of the dose-lenght product and the product of tube current and exposure time of spiral and sequential techniques were performed using the computer program SPSS Statistics IBM 22.0 and statistical tests. Data were obtained from computerised tomography device Siemens SOMATOM Sensation 16. Investigations were carried out on fourteen patients during the period from 30 November to 3 December and according to the protocols for sequential and spiral head imaging, which are used on a daily basis. Results: Research results showed that the dose-length product is rather constant in a sequential technique. In a spiral technique the radiation dose received by the patient, and the value of the product of current and time are also fairly constant. Dose burden is affected mainly by the choice and adaptation of the protocol and partly by the constitution or age of the patient. Our findings were confirmed by statistical analysis, which proved the differences between spiral and sequential data acquisition. The dose-lenght product in the sequential technique is lower in comparison with the dose-lenght product in the spiral technique. The product of tube current and exposure time is lower in the spiral technique compared to the sequential technique Discussion and Conclusion: Spiral technique is used in head injuries, which helps surgeons, as it allows 3D reconstruction. The sequential technique is used in routine checks, when there is no need for specific reconstructions. As CT scans represent a large share of dose burdens on patients, the radiation dose should be monitored for its potential reduction. The research could lead to further examination of doses and protocols, and thus their optimisation.

Keywords:computed tomography, sequential technique, spiral technique, protocols, dose burden

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back