izpis_h1_title_alt

Programska oprema Optimage kot rešitev za preverjanje kakovosti slike v računalniški tomografiji : magistrsko delo
Subašić, Elma (Author), Žibert, Janez (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (3,44 MB)

Abstract
Uvod: Test preverjanja kakovosti uporabljamo za doseganje najvišje ravni kakovosti računalniško tomografskega (CT) aparata. Standarden nadzor kakovosti je zelo težek in zamuden. Rešitev je v uporabi računalniškega programa Optimage, ki temelji na digitalnem preverjanju kakovosti slik s pomočjo ocenjevanja testnih slik, ki so s slikovne diagnostike posredovane prek spletne povezave do računalnika, na katerem se nato obdelajo s programskim orodjem Optimage. Rešitev omogoča tudi samodejno shranjevanje v bazo podatkov ter vodenje dinamike rezultatov, zaznavanje sprememb in odzivanje nanje glede na osnovne pogoje, omogoča pa tudi ustrezen nivo slikovnega prikaza naprave v skladu z navodili proizvajalca in konstantnih parametrov kakovosti aparata. Namen: Namen magistrske naloge je pridobiti podatke o možnosti vpeljave programskega orodja Optimage v klinično prakso in preučevati avtomatizacijo procesa preverjanja kakovosti pri testiranju kakovosti v računalniški tomografiji. Metode dela: Najprej smo pregledali domačo in tujo literaturo ter priporočila o kakovosti CT slik. V nadaljevanju smo izvajali presečno študijo preverjanja kakovosti CT aparata v Splošni bolnišnici Čakovec na Hrvaškem, v obdobju od avgusta do septembra 2016, s pomočjo kvantitativne metode dela. Pri raziskavi smo za preverjanje kakovosti CT slike in računalnika uporabljali informacije, pridobljene z računalniško tomografskim aparatom GE Healthcare Optima CT660 po standardnem QC protokolu in GE Healthcare fantom (PMMA steklo, premera 20cm). Na podlagi vsakodnevnih meritev s skeniranjem GE Healthcare fantoma smo vse slike analizirali s programsko opremo Optimage. Rezultati: Program Optimage je lahko namestiti na vsak računalnik, njegova uporaba je zelo enostavna in hitra. Omogoča grafični prikaz gibanja vsakega obravnavanega parametra skozi čas. Vse vrednosti, ki smo jih pridobili, so znotraj referenčnih vrednosti. Statistiko smo zastavili glede na čas in število preiskav, kar bi lahko vplivalo na kakovost slike. Pri statistični analizi in preučevanju vpliva obremenjenosti naprave za računalniško tomografijo na parametre kakovosti smo računali Pearsonov koeficient, ki pri stopnji tveganja (p > 0,05) ni statistično značilen za vrednosti CT števila, šuma in homogenosti slike na štirih interesnih področjih (ROI – region of interest: sever, jug, vzhod in zahod). Obremenjenost naprave in vrednosti homogenosti v centru fantoma so mejno, vendar statistično značilno povezani (r = 0,64: p = 0,043). Linearna regresija je pokazala, da vpliv časa na parametre kakovosti CT slik ni statistično značilen (p > 0,05). Z analizo enosmerne ANOVA (Analysis of Variance) pa smo ugotovili, da razlike v vrednosti HU na različnih ROI niso statistično značilne (ANOVA, faktor = področje ROI, F = 0,901; p = 0,472). Razprava in sklep: Večjo kakovost zagotavljamo, če je napak manj. Prav to je rešitev, ki je na voljo pri preverjanju kakovosti slike, saj nam ni treba vseh parametrov računati ročno, ampak jih s svojimi statističnimi metodami izračuna program Optimage in določi, ali je presežena dovoljena meja odstopanja. S programom Optimage avtomatiziramo postopke preverjanja kakovosti, ki tako postanejo bolj predvidljivi. Zato menimo, da je Optimage odličen prispevek z aplikativnega vidika, saj radiološkim inženirjem precej olajša delo z medicinskimi napravami ter omogoča konstantno raven ustrezne in kakovostne slike.

Language:Slovenian
Keywords:zagotavljanje kakovosti, preverjanje kakovosti, računalniška tomografija, Optimage, programsko orodje, SANTEC
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Organization:ZF - University College of Health Studies
Year:2017
COBISS.SI-ID:5287275 Link is opened in a new window
Views:1107
Downloads:271
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Optimage as software solution for image quality control in computed tomography : master's thesis
Abstract:
Introduction: Quality control test is used to achieve the highest levels of quality for tomography device. Such standard quality control is very difficult and needs lot of time. The solution is the idea, better known as the Optimage project. This project is based on the digital control of image quality through evaluation of test images with diagnostic image transmitted via the intranet to the computer where the images are processed in Optimage software. This solution offers automatic storage in the database and managing the dynamics of the results, appropriate response and perception of changes regarding basic conditions, but also allows the determination of sufficient level of image display, appropriate parameters of the device in accordance with the manufacturers instructions for use and constant quality parameters of the device. Purpose: The purpose of the master's thesis is to obtain information on the bringing software tool Optimage into clinical practice, study the automation of the process of quality control for testing the quality of computed tomography image. Methods: Review of literature and recommendations on the quality of CT images. In addition, we performed cross-sectional study of quality control CT devices in General Hospital Čakovec in Croatia in the period from August to September 2016, using quantitative methods work. In our study we used information obtained with GE Healthcare Optima CT660 according to standard QC protocol, with GE Healthcare phantom (PMMA glass, diameter 20cm) for checking the quality of CT images and with the computer. On the basis daily measurements with scanning GE Healthcare phantom, all images were analyzed by Optimage software. Results: The Optimage is very easy to install on each computer, to which its use is very simple and fast. Software Optimage is offering us a graphical result representation of each parameter over time. All the values that we have obtained are within the reference values. Statistics are set according to the time and number of scanning which could affect the picture quality. Statistical analysis and study of the impact of load devices for computer tomography on quality parameters, we count the Pearson coefficient. According to the level of risk (p> 0.05) the impact was not statistically significant for the value of CT number, noise and uniformity in the four ROI (south, north, east and west). Utilization of the unit and the value of uniformity in the center of the boys are marginal, but statistically significantly associated (r = 0.64, p = 0.043). Linear regression showed us that the impact of time on quality parameters of CT is not statistically significant (p> 0.05). By analyzing one-way ANOVA, we found that the differences in the value of HU in different ROI are not statistically significant (ANOVA, Factor = ROI area, F = 0,901, p = 0,472). Discussion and conclusion: The greater quality can be guaranteed, if we have less errors. The solution lays in knowledge that we have available software in digital control of image quality, because we do not need to calculate any parameter on paper, but Optimage with its statistical methods to calculate and determine whether it exceeded the permitted margin of tolerance. With Optimage we automate quality control procedures, which thus become more predictable and include less chance of error. Therefore, we believe that the Optimage is excellent contribution from the applicational point of view, because medical staff can much easier to work with medical devices, and allows for a constant level of picture quality.

Keywords:quality assurance, quality control, computer tomography, Optimage, software, SANTEC

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back