izpis_h1_title_alt

Določanje parcelnih vzorcev in analiza njihovega spreminjanja v slovenskem podeželskem prostoru : doktorska disertacija
Foški, Mojca (Author), Lisec, Anka (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, Perko, Drago (Co-mentor), Mikoš, Matjaž (Thesis defence commission member), Zavodnik Lamovšek, Alma (Thesis defence commission member), Fikfak, Alenka (Thesis defence commission member), Ciglič, Rok (Thesis defence commission member)

URLURL - Presentation file, Visit http://drugg.fgg.uni-lj.si/6177/ This link opens in a new window
.pdfPDF - Presentation file, Download (91,44 MB)

Abstract
Polja, tj. zaokrožena območja kmetijskih obdelovalnih površin, se med seboj razlikujejo po obliki in velikosti parcel, posestni razdrobljenosti in razpršenosti ter rabi prostora. Opisovanje značilnosti prostora – tudi polja – je enoznačno z merljivimi oziroma številčnimi vrednostmi (kazalniki oziroma indeksi), kar je predmet obravnave doktorske naloge. Oblikovali smo nabor medsebojno neodvisnih indeksov, določenih na ravni enote, razreda ali območja. Vrednosti indeksov smo določili za izbranih 22 polj grud, delcev, sklenjenih prog in celkov v Sloveniji na podlagi podatkov iz leta 2015, za izbrana polja pa tudi iz časa nastanka franciscejskega katastra. Analiza dobljenih vrednosti indeksov ter statistična obdelava podatkov sta pokazali, da lahko z indeksom oblike parcel (IOP), indeksom posestne razdrobljenosti (K), indeksom posestne razpršenosti (SD) in Simpsonovim indeksom pestrosti rabe (SIDI) dobro opišemo značilnosti polja. Nizka vrednost indeksa IOP kaže na parcele nepravilnih oblik za polja v grudah in celkih. Delci in polja na vinogradniških območjih imajo visoko vrednost IOP, kar kaže na parcele pravilnejših oblik. Celki in polja na vinogradniških območjih imajo visoko vrednost indeksov K in SD, kar kaže na majhno posestno razdrobljenost in razpršenost. Na vseh ostalih poljih je posest močno razdrobljena in razpršena (nizka vrednost indeksov K in SD). Polja na vinogradniških območjih izstopajo po pestrosti rabe (indeks SIDI). Ugotovili smo, da težko razmejujemo tipe poljske razdelitve le na podlagi enega indeksa, s poznavanjem več indeksov pa je to mogoče. To smo potrdili tudi z metodo hierarhičnega razvrščanja, s katero so se testna polja, na podlagi statističnih vrednosti indeksov, razvrstila v grude, delce, sklenjene proge in celke, v svojo skupino pa so se uvrstila tudi polja na vinogradniških območjih. Zaradi odstopanja vrednosti indeksov za polja na vinogradniških območjih od ostalih tipov poljske razdelitve predlagamo, da se ta polja razvrstijo v svoj tip poljske razdelitve. Primerjava indeksov v dveh časovnih obdobjih je potrdila uporabno vrednost indeksov za ugotavljanje sprememb v prostoru, kar bi bilo smiselno uporabiti pri stalnem spremljanju stanja prostora. Indeks SIDI pokaže na večje spremembe rabe prostora v dveh časovnih obdobjih, medtem ko se oblike parcel niso bistveno spreminjale, prav tako pa tudi ne posestna razdrobljenost in razpršenost. Indekse smo oblikovali za opisovanje značilnosti polja, vendar jih lahko uporabimo za opisovanje različnih prostorskih pojavov, kar smo nakazali v zaključnih poglavjih naloge.

Language:Slovenian
Keywords:grajeno okolje, gradbeništvo, disertacije, poljska razdelitev, oblika parcel, raba prostora, posestna razpršenost, Simpsonov indeks, parcelni vzorec, spreminjanje parcelnih vzorcev, hierarhično razvrščanje, Slovenija
Work type:Doctoral dissertation (mb31)
Tipology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Year:2017
Publisher:[M. Foški]
Number of pages:XXXII, 240 str.
UDC:711.1/.3:911.372.31(497.4)(043)
COBISS.SI-ID:7904865 Link is opened in a new window
Views:1442
Downloads:504
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Determination of plot patterns and their changes in slovenian rural areas : doctoral thesis
Abstract:
Fields, i.e. enclosed areas of arable land, are distinguished according to parcel shape and size, land fragmentation, land dispersion, and land use. The description of characteristics of a space, including a field, is unique when expressed in measurable, i.e. quantifiable values (indicators or indices), and this was the subject dealt with in this doctoral thesis. We designed a set of mutually independent indices determined either at the level of a unit, a class, or an area. The values of the indices were determined for the selected 22 fields as irregular blocks, furlongs, continuous strips, and enclosures based on the 2015 data and for selected fields also the data from the Franciscan Cadastre. The analysis of the obtained index values and statistical data processing showed that field characteristics are well described by the parcel shape index (IOP), index of land fragmentation (K), index of land dispersion (SD), and the Simpson’s Diversity Index (SIDI). The low IOP index points to irregularly shaped parcels as fields in irregular blocks and enclosures. Furlongs and fields in winegrowing areas have a high IOP, which points to parcels of more regular shapes. Enclosures and fields in winegrowing areas have high K and SD indices, which points to small land fragmentation and land dispersion. In all other types of fields, land fragmentation and land dispersion are strong (low K and SD indices). Fields in winegrowing areas particularly stand out in terms of land use diversity (SIDI index). We also found that using only one index it is difficult to distinguish between the types of arable land division, while this is possible if we use more indices. This was confirmed using the hierarchical clustering method to classify the test fields, based on the statistical values of the indices, into irregular blocks, furlongs, continuous strips, and enclosures and, as a separate group, fields in winegrowing areas. Notably, due to the deviation of the indices for the fields in winegrowing areas from other types of arable land division, we propose that these fields are classified as a separate type of arable land division. The comparison of indices in two time periods confirmed the practical application of the indices for identifying the changes in space, which could be reasonably used in continuous monitoring of land use. The SIDI index points to significant changes in land use in two periods, while the parcel shapes as well as land fragmentation and dispersion did not change significantly. Even though the indices were formed to describe field characteristics, they can be also used for describing various spatial phenomena, as proposed in the final chapters of this thesis.

Keywords:building environment, civil engineering, thesis, field pattern, parcel shape, land use, real property dispersion, real property fragmentation, Simpson's diversity index, monitoring of field patterns, cluster analysis, Slovenia

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back