izpis_h1_title_alt

Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih : doktorska disertacija
ID Torkar, Anja (Author), ID Brenčič, Mihael (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (9,53 MB)
MD5: BCA572B0A47CE27AD347DD3EE5583335
PID: 20.500.12556/rul/dc8cc5a4-d437-4f21-a851-727d89e8e8e4

Abstract
Izviri predstavljajo pomembno točko ali območje na površju, kjer se podzemna voda izliva iz vodonosnika in tvori vidni tok. Dinamika izvira nam poda veliko informacij o vodonosniku ter o samem napajalnem zaledju, zato je poznavanje in razumevanje dinamike izvira velikega hidrogeološkega pomena. V doktorski disertaciji je bila za študijski poligon izbrana dolina reke Radovne, ki se nahaja v severozahodni Sloveniji. Reka Radovna je dolga 19,4 km in skoraj v celoti teče po območju Triglavskega narodnega parka. Reka predstavlja izredno zanimiv in edinstven raziskovalni poligon, saj na ožjem ter širšem napajalnem območju zaradi različne geološke sestave prihaja do interakcije kraškega in medzrnskega vodonosnika in na podlagi tega je bil zasnovan konceptualni hidrogeološki model. Določeni sta bili globina medzrnskega vodonosnika ter oblika predkvartarne podlage. Ugotovljeno je bilo, da nivo podzemne vode zelo niha. Voda, ki priteče iz kraškega in medzrnskega vodonosnika, ima različno geokemijsko sestavo, kar se dolvodno odraža v reki. Poleg tega so bili analizirani stabilni izotopi v podzemni vodi, v reki, v padavinah ter v snežnici. Določeni sta bili srednja napajalna višina ter velikost napajalnega območja reke Radovne. Izračunani so bili tudi srednji zadrževalni časi. Z izotopsko separacijo hidrograma so bili izračunani deleži snežnice s pomočjo dvokomponentnega modela. Deleži snežnice v odtoku predstavljajo vsaj eno tretjino in se dolvodno znižujejo, kar pomeni, da se voda drenira iz nižjega dela vodonosnika, ki vsebuje manj snežnice. Velik vpliv na delež snežnice v reki imajo tudi dotoki vode iz boka doline.

Language:Slovenian
Keywords:grajeno okolje, medzrnski vodonosnik, kraški vodonosnik, podzemna voda, stabilni izotopi, geokemija, zadrževalni čas, srednja napajalna višina, izotopska razdelitev hidrograma, snežnica, reka Radovna
Work type:Dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:FGG - Faculty of Civil and Geodetic Engineering
Publisher:[A. Torkar]
Year:2016
PID:20.500.12556/RUL-87855 This link opens in a new window
UDC:55
URN:URN:NBN:SI:DOC-ZNU9NN35
COBISS.SI-ID:1312350 This link opens in a new window
Publication date in RUL:26.01.2018
Views:4856
Downloads:749
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Analysis of groundwater outflow through springs in fluvioglacial intergranular aquifers : doctoral dissertation
Abstract:
Springs represent an important point or area on the surface, where groundwater flows from the aquifer and creates a visible surface flow. The dynamics of the spring gives us a lot of information about the aquifer and its recharge area, therefore the knowledge and understanding of spring dynamics is of great hydrogeological importance. In this doctoral thesis the Radovna River Valley, located in the north-western Slovenia is selected as a study polygon. The Radovna River is 19.4 km long and almost entirely flows in the area of the Triglav National Park. The Radovna River represents a very interesting and unique research polygon. The reason for this is a different geological structure, in the vicinity and wider recharge area that creates an interaction between karst and porous aquifer. A conceptual hydrogeological model was designed based on this. The depth of the porous aquifer and the shape of pre-Quaternary base were determined. It was found that the groundwater level fluctuates greatly. The water that discharges out of the karst and porous aquifer has different geochemical composition, which is reflected in the river downstream. In addition, stable isotopes in groundwater, in the river, in the precipitation and in the snowmelt were analysed. Mean recharge altitude and the size of the recharge area of the Radovna River were determined. The mean residence times were also calculated. With the isotopic hydrograph separation snowmelt percentages were determined using the two-component model. The percentages of the snowmelt in the discharges represent at least one-third of the total and are decreasing downstream, which means that the water is drained from the lower part of the aquifer, which contains less snowmelt. A great impact on the percentage of snowmelt in the river itself is influenced by the tributaries from both sides of the valley.

Keywords:building environment, porous aquifer, karst aquifer, groundwater, stabile isotopes, geochemistry, residence time, mean recharge altitude, isotope hydrograph separation, snowmelt, Radovna River

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back