izpis_h1_title_alt

Gabrovka : zgodovina kraja in šolstva
ID Strah Bajec, Matejka (Author), ID Kerec, Darja (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/3782/ This link opens in a new window

Abstract
Šola je v manjših krajih, kot je Gabrovka, ustanova, ki ne glede na čas ali prostor v sožitju živi in diha skupaj z domačini. Je pa tudi institucija, ki nam podaja osnovno znanje za nadaljnje življenje in delo. Učitelji informacij že dolgo ne podajajo več le na tradicionalen način. Sodobna šola z uporabo računalnika in druge informacijske tehnologije na vseh področjih svojega delovanja omogoča učencu, da znanje pridobiva na več plateh zaznavnega. V diplomskem delu predstavljam multimedijski didaktični pripomoček na temo zgodovine kraja Gabrovka in šolstva. Namenjen je učiteljem in učencem 1.3. r. OŠ Gabrovka  Dole. S svojim izdelkom želim spodbuditi učitelje k uporabi inovativnih pristopov poučevanja. Tak pripomoček omogoča hkratno vključevanje besedila, slike, videa, zvoka in animacije, kar omogoča interaktivni, multisenzorični proces pomnjenja, predvsem pa je zanimiv za otroke. V teoretičnem delu opisujem zgodovinski pregled razvoja kraja Gabrovka in šolstva ter področja vključevanja te teme v učni načrt za prvo triletje. Opredeljen je pojem »multimedija«, kakšen pomen ima v današnjem tehnološko-informacijskem svetu, kako jo lahko uporabimo v izobraževanju ter njene prednosti in slabosti. Priloženi so tudi napotki za izdelavo multimedijskega didaktičnega pripomočka. S pomočjo le-teh sem oblikovala kriterije glede na razvojno stopnjo učencev, katerim je pripomoček namenjen. Izdelala sem multimedijski didaktični pripomoček imenovan »Gaber«. Pred izdelavo sem preučila učni načrt, izbrala ustrezen tehnološki medij in izdelala scenarij ter shemo povezav med stranmi. Program sem uporabila pri svojem delu v razredu kot pripomoček za obnovitev in ugotavljanje usvojenega znanja ter preverila ali je izdelek, glede na kriterije, primeren za uporabo pri pouku, ali omogoča učinkovito učenje ter s tem napredek v znanju učencev. Rezultati so pokazali, da je multimedijski didaktični pripomoček ob dodatni obravnavi in razlagi primeren za uporabo pri poučevanju v prvem triletju in omogoča usvojitev znanja glede na zastavljene hipoteze. Učence je k pozornosti pritegnila maskota »Gaber« ter multisenzorični pristop.

Language:Slovenian
Keywords:Osnovna šola Gabrovka-Dole, multimedija, multimedijski didaktični pripomoček
Work type:Undergraduate thesis
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Publisher:[M. Strah Bajec]
Year:2016
Number of pages:103 str., [32] str. pril.
PID:20.500.12556/RUL-85774 This link opens in a new window
UDC:908(497.4)(043.2)
COBISS.SI-ID:11180361 This link opens in a new window
Publication date in RUL:20.09.2017
Views:1280
Downloads:256
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Gabrovka: the history of the town and its education system - the use of a computer program as a multimedia didactic tool in teaching
Abstract:
A school in a small town, such as Gabrovka, is an institution, which, irrespective of time and place, lives and breathes with the local people. It is also an institution that gives us the basic knowledge for future life and work. Teachers haven’t been lecturing in a traditional way for a very long time. A modern school, with the use of computer and other information technology in all areas of its operations, allows the pupils to acquire knowledge in many perceivable layers. In this thesis I present a multimedia teaching aid on the history of Gabrovka and its education. It is meant for teachers and pupils from 1st to 3rd grade of Gabrovka  Dole Primary School. The aim of my thesis is to encourage teachers to use innovative teaching approaches. This device allows simultaneous integration of a text, images, a video, a sound and an animation, which enables interactive, multi-sensory process of memorizing and attracts pupils’ attention. The theoretical part describes historical overview of Gabrovka’s development, education and the field of integration of the topic into the curriculum for the first three grades of primary school. The term ‘multimedia’ is defined; the meaning it has in the current information technology world, how it can be used in education and its advantages and disadvantages. The instructions for producing such multimedia teaching aids are attached. With the help of these I developed criteria relating to the level of pupils’ development, which the device is intended to. I produced a multimedia teaching aid called 'Gaber'. First I studied the curriculum, selected the appropriate technological medium and prepared the script and scheme of links between pages. I have used the programme at my work in the classroom as a tool for revising and identifying the gained knowledge. I also verified the product to see, weather it is, depending on criteria, suitable for classroom usage and if it allows effective learning and thus the pupils’ progress. The results have shown that the multimedia teaching aid, with additional reading and interpreting, is suitable for classroom usage in the first three grades and allows the adoption of knowledge according to the hypothesis. Pupils’ attention was caught by the mascot ‘Gaber’ and multi-sensory approach.

Keywords:local studies, primary school, domoznanstvo, osnovna šola

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back