izpis_h1_title_alt

Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo
Štimpfel, Andrejka (Author), Saksida, Igor (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2677 This link opens in a new window

Abstract
»Če ne bomo brali, nas bo pobralo« (Pavček, 2001) je na naslovnici programskega zvezka 29. slovenskega knjižnega sejma zapisana misel slovenskega pesnika Toneta Pavčka. Branje v osnovni šoli je ključnega pomena tudi za učence priseljence, katerih materni jezik ni slovenščina, in se v naših šolah s slovenskim jezikom pogosto srečajo prvič. V slovensko osnovno šolo je po podatkih, pridobljenih z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (osebna komunikacija, 17. 6. 2014), vključenih največ učencev iz držav, nastalih iz nekdanje jugoslovanske države (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Srbija in Črna gora). Podatke pridobijo na podlagi zahtev šol za odobritev ur dodatne strokovne pomoči pri učenju slovenščine za učence priseljence iz drugih držav. Tako lahko vodijo okvirno evidenco števila vključenih učencev priseljencev v naše šole. Podatki iz šolskega leta 2013/14 kažejo, da jih največ prihaja iz Bosne in Hercegovine (309), sledi Kosovo (270), nato Makedonija (91), sledijo evropske države (52) in v manjšem obsegu še ostale države. Učitelji, zajeti v raziskavo, so povedali, da imajo največ težav ravno z albansko govorečimi otroki (prim. Vižintin, 2013a), zato imajo v slovenskih osnovnih šolah od leta 1996 dalje vsi učenci priseljenci pravico do učenja maternega jezika in kulture v okviru zmožnosti posamezne šole ter od leta 2007 pravico do opravljanja tečaja slovenščine (prim. Vižintin, 2010). Moj raziskovalni namen je bil izdelati in preizkusiti didaktični pristop, individualno delo v slovenskem jeziku, s katerim bo učitelj pomagal učencu priseljencu pri napredovanju na področju razumevanja jezika pri pouku književnosti. Z didaktičnim pristopom bo učitelj pri učencu priseljencu razvijal motivacijo za branje/poslušanje, razumevanje prebranega/slišanega ter interes za poustvarjanje književnega besedila. Poleg tega sem želela z intenzivnim individualnim delom vplivati na učenčev napredek z vidika zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. V raziskovalnem delu sem izvedla študijo primera. Uporabila sem kvalitativni pristop in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Za študijo primera sem si izbrala učenca, ki obiskuje 3. razred osnovne šole, ima status priseljenca ter prihaja iz države Kosovo. S skrbno načrtovanim individualnim delom sem želela pri učencu spodbuditi motivacijo za branje in poslušanje besedil v slovenskem jeziku, razumevanje prebranega/slišanega ter pozitivno vplivati na njegov interes za poustvarjanje književnega besedila v slovenskem jeziku. S študijo primera sem obdelala pridobljene podatke tako, da sem ključne pojme kodirala in jim določila pripadajoče izjave z dokazi. Ugotovila sem, da je izdelan in preizkušen didaktični pristop (individualno delo) pozitivno vplival na učenčevo motivacijo za branje/poslušanje književnih besedil v slovenskem jeziku, da je učenec po intenzivnem individualnem delu, ki je trajalo dva meseca, v večini razumel prebrano ali slišano besedilo ter da se je pri učencu povečal interes za poustvarjanje književnega besedila v slovenščini. Po obdobju skupnega branja je učenec najbolj napredoval na področju zanimanja za branje književnih besedil v slovenskem jeziku. Dokaz za napredek so predvsem njegove izjave (da rad bere, da nima strahu pred branjem itd.), izpolnjen vprašalnik o branju ter samostojno poseganje po književnih besedilih.

Language:Slovenian
Keywords:notranja diferenciacija, individualizacija, personalizacija, motivacija, poustvarjanje
Work type:Master's thesis/paper (mb22)
Tipology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Year:2015
Publisher:[A. Štimpfel]
Number of pages:106 str.
UDC:373.3:821.163.6:314.117-054.52(043.2)
COBISS.SI-ID:10405449 This link opens in a new window
Views:1378
Downloads:185
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Didactic approach to literature for immigrant pupil in the third grade of elementary school
Abstract:
»If we won’t read, the bucket we will hit« (Pavček, 2001) a famous quote of the Slovenian poet Tone Pavček, which appeared on the cover of the schedule book of the 29th Slovenian Book Fair. Reading in elementary school is of great importance for the immigrant pupils as well. Their mother tongue is not Slovenian and they first encounter it in our schools. According to the information, provided by the Ministry of education, science and sport (personal communication, 17. 6. 2014), most of the immigrant elementary school pupils come from the former Yugoslav countries (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Serbia and Montenegro). The data is gathered on the basis of the school applications for the extra lessons provided for the immigrant pupils to be taught Slovenian. This helps them to keep an approximate record of the number of the immigrant pupils attending our schools. The data from the school year 2013/14 shows that most of them come from Bosnia and Herzegovina (309), followed by Kosovo (270), then Macedonia (91), and later on European countries (52) and a small number from other countries. The teachers included in the research said that children from Albania face the most problems (Snr Lec. Vižintin, 2013a). For that reason, all immigrant pupils in Slovenian schools have had the right to be taught their mother tongue and culture according to the capability of a certain school since 1996. They have also had the right to take the Slovenian course since 2007 (Snr Lec, Vižintin 2010). The purpose of my research was to make and test the didactic approach, individual work in Slovenian, which will be the teacher’s tool to help the immigrant pupil progress in the area of understanding the language in the literature lessons. Using the didactic approach, the teacher will develop the immigrant pupil’s motivation for reading/listening, understanding what has been read/heard and the interest to reproduce literary texts. My intention was also to intensively work individually and influence the pupil’s progress from the point of being interested in reading the literary works in Slovenian. I also made a case study. I used a qualitative approach and the causality in non-experimental pedagogical research. My case study was a 3rd grade elementary school pupil, who has a status of the immigrant pupil and comes from Kosovo. Using very carefully planned individual work I wanted to encourage the pupil’s motivation for reading and listening Slovenian literary texts, understanding what has been read/heard and positively influence the interest for reproduction of the literary text in Slovenian. The case study helped me to analyse the received data by coding the key concepts and appointing them statements with evidence. My conclusion was that the formed and tested didactical approach (individual work) positively influenced the pupil’s motivation for reading/listening of literary works in Slovenian. After intensive two month individual work, the pupil understood most of the read and heard texts. His interest to reproduce literary texts in Slovene also increased. Following the period of collective reading, the pupil progressed most in the interest of reading literary works in Slovenian. The proof of his progress is also in his statements (likes reading, does not have the fear of reading, etc.) and the completed questionnaire on reading and independent reaching for literary works.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back