izpis_h1_title_alt

Ukrepi upravljanja z Naturo 2000 v slovenskem gozdarstvu
ID Kogovšek, Tadej (Author), ID Danev, Gregor (Author), ID Krajčič, Darij (Author)

URLURL - Presentation file, Visit http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-S1K3EJDC This link opens in a new window

Abstract
Avtorji predstavljajo izkušnje Slovenije na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdnem prostoru. Zaradi dolge tradicije sonaravnega gospodarjenja z gozdovi in posledično ohranjenih gozdov je bilo več kot 50 % gozdnih površin vključenih v Naturo 2000. Spremembe zakonodaje na področju gozdarstva so posledica prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red. Nove naloge terjajo spremembe pri gozdnogospodarskem načrtovanju ter sodelovanje institucij, ki vključujejo področji gospodarjenja z gozdovi ter varstva narave. Vključevanje upravljanja z Naturo v gozdnogospodarske načrte je prikazano na primeru dveh GGN. Izbrane enote so del dveh večjih predelov gozdov (Pohorje, Kočevsko), ki sta vključena v Naturo 2000. Analizirani so bili ukrepi, s katerimi se zagotavlja ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ter tako izpolnjuje varstvene cilje območij Natura 2000. Ukrepi, ki omogočajo izpolnjevanje varstvenih ciljev, terjajo prilagojeno gospodarjenje, s tem pa tudi določene omejitve za lastnike gozdov.

Language:Slovenian
Keywords:Natura 2000, biotska pestrost, biotska raznovrstnost, gozdovi, gozdni prostor, Slovenija
Work type:Scientific work
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Publisher:Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije
Year:2011
Number of pages:Str. 47-52
Numbering:Letn. 69, št. 1
PID:20.500.12556/RUL-55345 This link opens in a new window
UDC:630*61/62+630*9(045)=163.6
ISSN on article:0017-2723
COBISS.SI-ID:3113638 This link opens in a new window
Publication date in RUL:10.07.2015
Views:1593
Downloads:254
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Record is a part of a journal

Title:Gozdarski vestnik. slovenska strokovna revija za gozdarstvo
Shortened title:Gozd. vestn.
Publisher:Zveza gozdarskih društev Slovenije
ISSN:0017-2723
COBISS.SI-ID:3736834 This link opens in a new window

Secondary language

Language:English
Title:Natura 2000 management measures in Slovenian forestry
Abstract:
The authors present Slovenian experiences in the field of biodiversity sustaining in the forest area. Due to the long tradition of close-to-nature forest management and, consequently, well preserved forests, over 50% of sylvan space has been included into Natura 2000. Legislative changes in the field of forestry result from the transfer of European directives in Slovenian legal system. The new tasks require changes in forest management planning and cooperation of the institutions covering the fields of forest management and nature protection. Integration of Natura management in forest management plans is demonstrated on the cases of two forest management plans (FMPs). The selected units are parts of two larger forest complexes (Pohorje, Kočevsko), included in Natura 2000. We analyzed measures ensuring favorable condition of qualification species and habitat types and thus attaining protection objectives of the Natura 2000 areas. The measures enabling achieving protection objectives require adjusted economizing and thereby also certain limitations for forest owners.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back