izpis_h1_title_alt

Variabilnost poljskega jesena (Fraxinus angustifolia Vahl) v Sloveniji : magistrsko delo
ID Jarni, Kristjan (Author), ID Brus, Robert (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Kraigher, Hojka (Comentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,54 MB)
MD5: 101FC07F4C1724BCED90A69608E08108
PID: 20.500.12556/rul/2e62351b-3e7a-4194-9a19-2a857a8ebdbf

Abstract
Poljski jesen (Fraxinus angustifolia Vahl) je v Sloveniji samonikla vrsta z deljenim arealom. Večji del areala obsega poplavna, obrečna nižinska rastišča v panonskem svetu in manjši del vlažna rastišča ob nekaterih rekah v sredozemskem svetu. Variabilnost poljskega jesena v Sloveniji je bila proučevana s pomočjo morfometrijske analize listov in plodov. V petih populacijah poljskega jesena (70 dreves) in primerjalne populacije velikega jesena (14 dreves) je bilo skupno analiziranih 5490 listov in 2440 plodov. Na posameznih listih, ki so bili glede osončenosti razdeljeni na sončne in senčne, je bilo merjenih 40 znakov, medtem ko je bilo na plodovih merjenih 9 znakov. S hierarhično zasnovanim poskusom je bil z analizo variance potrjen značilni prispevek vseh proučevanih nivojev. Ugotovljeno je bilo, da k variabilnosti listov pri poljskem jesenu največ prispevajo razlike med drevesiv posameznih populacijah, sledijo razlike med populacijami in razlike, ki so posledica različne osončenosti listov. Tako univariatne kot multivariatne statistične tehnike so pokazale, da so najboljši razlikovalni znaki med posameznimi populacijami znaki, ki se nanašajo na velikost listov. Znajmanjšimi listi izstopa populacija Dragonja, po večini morfoloških znakov tako na listih kot na plodovih pa ji je najbolj podobna populacija Lijak. Senčni listi so v primerjavi s sončnimi praviloma večji in imajo širše in boljna kratko zašiljene posamezne lističe, v čemer so zelo podobni listom velikega jesena. Na splošno so fenotipske razlike med subpanonskimi in submediteranskimi populacijami poljskega jesena majhne in neizrazite. Na osnovi odkritih razlik ni mogoče potrditi prisotnosti dveh podvrst poljskega jesena v Sloveniji.

Language:Slovenian
Keywords:Fraxinus angustifolia, poljski jesen, morfometrijska analiza, listi, plodovi, Slovenija
Work type:Master's thesis
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[K. Jarni]
Year:2009
Number of pages:XI, 96 f. + pril.
PID:20.500.12556/RUL-46 This link opens in a new window
UDC:630*164:630*176(497.4)(043.2)=163.6
COBISS.SI-ID:2461094 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.07.2014
Views:3316
Downloads:648
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Abstract:
Narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) is a species native to Slovenia, where it has a divided range. Most of the range is located in floodprone riparian sites on the Pannonian plain but the species is also foundon humid sites along some rivers in the Mediterranean region. The variability of narrow-leaved ash in Slovenia was studied with morphometric analysis of leaves and fruits. In five populations of narrow-leaved ash (70 trees) and a population of common ash (14 trees) used for comparison, 5,490 leaves and 2,440 fruits/seeds were analysed. A total of 40 traits were measured on the leaves, which were divided depending on exposure to sunlight to sun and shade positions, and 9 traits on the fruits. A hierarchically designed experiment using analysis of variance confirmed the significant contribution of all the analysed hierarchical levels. The results show that the differences between the trees in a single population are the greatest factor of variability of leaves of narrow-leaved ash, followed by differences between populations and differences which are the result of variation in exposure to sunlight. Both univariate and multivariate statistical methods showed that the traits which refer to leaf size are the best differentiating traits between individual populations. The population Dragonja stands out withthe smallest leaves and the population Lijak is the most like it in terms of most morphological traits of leaves as well as fruits. Leaves in shade positions are typically larger than those in sunny positions, and they have broader and shorter-pointed leaflets; in this feature they are very similar tothe leaves of common ash. In general, phenotypic differences between the Subpannonian and the Submediterranean populations of narrow-leaved ash are minor and indistinct. Based on the differences ascertained by the study, it isnot possible to confirm the presence of two subspecies of narrow-leaved ash in Slovenia.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back