izpis_h1_title_alt

Windstorm restoration efficiency using the Kidričevo windstorm (29 June, 2006) as a case study
ID Paulinič, Goran (Author), ID Krč, Janez (Author)

URLURL - Presentation file, Visit http://eprints.gozdis.si/181/1/zbgl%2D86%2D1.pdf This link opens in a new window

Abstract
Ekonomska učinkovitost je ena izmed mnogih nujnih zahtev pri tehničnem odpravljanju škode, ki jo povzročajo gozdne ujme. Glavni namen tega prispevka je analizirati hipotetični scenarij, po katerem se lastnik gozda sam, z lastno opremo in delovno silo, ukvarja z obnovo svojega gozdnega posestva po ujmi. Odpravljanje takšne škode je težka in nevarna naloga, hkrati pa tudi potencialno donosna, kot kažejo naše raziskave. Ujma je namreč priložnost za takojšen dobiček za lastnike gozdov, ki niso odvisni od rednih prihodkov, povezanih z gozdom. Ekonomska škoda je večja in dolgotrajnejša za lastnike velikih gozdnih posestev in kmečka gospodinjstva, ki so odvisna od rednih gozdarskih prihodkov. Avtorja članka sta primerjala dva potencialna scenarija v območju, ki so ga v gozdnogospodarskem obdobju 2000-2010 prizadele gozdne ujme. Najprej vključita hipotetični scenarij, po katerem ujme sploh ni bilo, in napravita popis rednega redčenja ter simulacijo prihodnjih dogodkov na osnovi dotedanje dinamike. Potem se posvetita drugemu scenariju, po katerem se z obnovo gozdov po ujmi ukvarjajo lastniki sami, čeprav je delo dejansko potekalo z uporabo tehnologije kratkega lesa oz. mehanizirane sečnje. Rezultati kažejo na možnost, da je mogoče dosegati tudi sorazmerno visok prihodek pri odpravljanju posledic manjših vetrolomov.

Language:English
Keywords:cost analysis, production effects, scenarios, windstorm, storm damage, forest
Work type:Scientific work
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Year:2008
Number of pages:Str. 3-12
Numbering:Št. 86
PID:20.500.12556/RUL-28795 This link opens in a new window
UDC:630*23+630*42(497.4 Kidričevo)"2006"(045)=111
ISSN on article:0351-3114
COBISS.SI-ID:2309798 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.07.2014
Views:1431
Downloads:235
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Record is a part of a journal

Title:Zbornik gozdarstva in lesarstva. forest and wood science & technology
Shortened title:Zb. gozd. lesar.
Publisher:Gozdarski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
ISSN:0351-3114
COBISS.SI-ID:6206978 This link opens in a new window

Secondary language

Language:Slovenian
Abstract:
Economic efficiency is one of the many essential demands regarding the technical management of windstorms. The main goal of this paper is to analyze a hypothetical scenario in which a forest owner works independently on windstorm restoration, using his own equipment and work power. Managing windstorm damage is a difficult and dangerous task, although a potentially lucrative endeavour as our investigation shows. A windstorm represents an opportunity for instant profit for forest owners who are independent of regular forest income. Economic damage is greater and longer lasting for owners with large forest properties and for farm households, which depend on regular forest income. We compared two potential scenarios in a wind-damaged area within the 2000-2010 forestry management period. First, we include a hypothetical scenario in which the windstorm did not occur. An inventory of regular thinning as well as simulation of future events based on past dynamics was done. We also performed a second scenario in which we assumed that private owners carry out windstorm restoration alone, although in reality felling has been carried out with short-wood technology (mechanized cutting). The results section presents the possibilities to attain reasonably high yield by dealing with the consequences of a minor windstorm.

Keywords:vetrolomi, gozdovi, ujme, obnova, produktivnost, analiza stroškov, scenariji, sanacija

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back