izpis_h1_title_alt

Entropija, okolje in ekonomska rast
ID Kirn, Andrej (Author)

URLURL - Presentation file, Visit http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20085_Kirn.pdf This link opens in a new window

Abstract
Zakon entropije je fizični temelj družbenih konfliktov za materialne vire tako naravne kot antropogeno preoblikovanih. Tehnični napredek omogoča večjo rabo virov nizke entropije, a hkrati tudi večjo produkcijo entropije. V tem je entropična tragičnost napredka. Z ekonomsko rastjo je povezana rast ekološke entropije. Okoljska Kuznetsova krivulja, ki predstavlja onstran določene ravni razmik med ekonomsko rastjo in rastjo onesnaženja, za številne pokazatelje onesnaženja ne velja. Razhajata se tudi raven ekonomske rasti in samoizražena ocena zadovoljstva. Energetski dogmi se je v informacijski družbi pridružila še informacijska, ki snovne in energetske tokove v bistvu izenačuje z njihovo informacijsko vsebino. S pomočjo znanja in informacij lahko bolj učinkovito uporabljamo iste naravne vire ali pa jih nadomeščamo z drugimi, toda v nobenem primeru ne moremo shajati brez njih. Nadomeščanje ima svoje omejitve kljub pomembni vlogi ekonomije v tem procesu. Obseg porabljenih naravnih virov, med njimi zlasti energije, je izredno pomemben za družbeni razvoj. Določena količina energije je potrebna, da se vzpostavi moderna industrijska družba, potem pa obstajajo različni načini, da se vzdržuje isto raven blaginje ob različni porabi energije na prebivalca. Upoštevanje entropične razsežnosti ekonomske in človeške aktivnosti sploh zahteva drugačno politiko od sedanje.

Language:Slovenian
Work type:Not categorized
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:FDV - Faculty of Social Sciences
Year:2008
Number of pages:Str. 433-458
Numbering:Letn. 45, št. 5
PID:20.500.12556/RUL-22974 This link opens in a new window
UDC:316.42:502/504
ISSN on article:0040-3598
COBISS.SI-ID:28018781 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.07.2014
Views:1227
Downloads:219
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Record is a part of a journal

Title:Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja
Shortened title:Teor. praksa
Publisher:Visoka šola za politične vede, Visoka šola za politične vede, Visoka šola za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Fakulteta za družbene vede
ISSN:0040-3598
COBISS.SI-ID:763652 This link opens in a new window

Secondary language

Language:English
Abstract:
The law of entropy is physical basis of social conflicts for material resources, natural ones as well as the anthropogenically reshaped. Technical progress enables greater use of resources of low entropy; however it also means greater production of entropy. This is the entropic tragedy of progress. Growth of ecologic entropy is connected with economic growth. Environmental Kuznet curve, which beyond the certain level represents delinking between economic growth and growth of pollution, is not valid for many indicators of pollution. There is also a gap between the level of economic growth and self-expressed evaluation of satisfaction. In information society, energetic dogma is accompanied by information dogma, which equalizes material and energetic flows with their information content. With the help of knowledge and information we can more efficiently use the same natural resources or replace them with others, however, we cannot live without them in any case. Replacement has its own limitations despite the important role of economy in this process. The extent of the used natural resources, especially the energy, is extremely important for social development. Certain amount of energy is needed to form a modern industrial society but after that, there are various ways of maintaining the same level of well-being at different use of energy per inhabitant. Taking into account entropic dimensions of economic and human activities in general demands different polity from the existent.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back