izpis_h1_title_alt

Skladnost izbranih funkcij gozdov v Sloveniji z mednarodnimi obveznostmi za doseganje ciljev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi : magistrsko delo
ID Planinšek, Špela (Author), ID Skoberne, Peter (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Pirnat, Janez (Member of the commission for defense), ID Simončič, Primož (Reviewer)

.pdfPDF - Presentation file, Download (3,51 MB)
MD5: A257ED7095FA3893C978DC786D3AACD8
PID: 20.500.12556/rul/9004ad1e-f466-443e-8d35-2558d3cdd5c0

Abstract
Magistrska naloga poglobljeno obravnava funkcije gozdov v Sloveniji, izbranih evropskih državah in svetu. Opiše njihov razvoj, odnos ljudi do njih in možnosti kartiranja in spremljanja stanja funkcij v prostoru in času. Naloga obravnava vedno bolj aktualno problematiko pojmov, sinonimov in prevedenih izrazov s področja funkcij, storitev in dobrin gozdov. V pregledu literature smo ocenili utemeljenost, vrednotenje in pomen funkcij gozda v izbranih evropskih državah ter usklajenost z mednarodnimi poročanji. Naloga odkriva vzporednice ter pomanjkljivosti z mednarodnimi trendi na področju funkcij, storitev in dobrin gozdov. Pogled izza meja Slovenije nam razkrije množino novih storitev, ki jih ljudje vedno bolj intenzivno prepoznavajo in zahtevajo od gozdarskega sektorja - rekreacija v gozdu, varovalne storitve gozdov in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Glede na trende bi morali v našem sistemu funkcij ohraniti glavne skupine funkcij (ekološke, socialne, proizvodne), kot samostojni skupini pa izvzeti rekreacijske storitve in varovalne funkcije. Velik del je posvečen kritičnemu pregledu obstoječega (inflatornega) sistema funkcij in konfliktnosti funkcij. Iz tega izhajajo tudi smernice za izboljšanje načrtovalskega postopka od določanja funkcijskih enot naprej. Funkcije, storitve in dobrine gozdov namreč segajo daleč izven gozdnega prostora. Cilj naloge je predlagati izboljšan sistem funkcij, ga narediti boljenoznačnega ter uporabnega za spremljanje stanja funkcijskih enot. V nalogi smo poudarili pomen trajnostnega gospodarjenja z gozdovi kot primerneganačina za izvajanje obveznosti Konvencije o biološki raznovrstnosti.

Language:Slovenian
Keywords:mednarodne smernice, ekosistemski pristop, trajnostno gospodarjenje, načrtovanje, konflikti, kartiranje, dobrine gozdov, storitve gozdov, funkcije gozdov
Work type:Master's thesis
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[Š. Planinšek]
Year:2010
Number of pages:XII, 124 f.
PID:20.500.12556/RUL-15889 This link opens in a new window
UDC:630*91+630*97(497.4)(043.2)=163.6
COBISS.SI-ID:3028134 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.07.2014
Views:2206
Downloads:362
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:Unknown
Abstract:
This master`s thesis explores the history and development of forests functionsin Slovenia, selected European countries and the world. It describes the attitude of people towards them and the potential for mapping and monitoring of functions in space and time. This thesis deals with an increasingly important issue of definitions, synonyms and translated terms from the topic of forest functions, services and goods. Literature review helps to evaluate the importance of forest functions in selected European countries, consistency with international reporting and the parallels or the shortcomings between international trends in the descriptions of forest functions, services and goods. Outside the borders of Slovenia we disclose thequantity of new services, which people increasingly recognize and require intensive forest planning - recreation, protective services and biodiversity. Given the trends we should maintain the main groups of the functions (ecological, social, production) and exclude recreational services and protective functions as a separate group. A large part is devoted to a critical review of the current (inflationary) system and conflicts between forest functions. The results will help to prepare guidelines for the improvement of forest functions, services and goods planning processes beginning with the determination of functional units. The objective is to improve the system of forest functions, making it more unique and useful for monitoring the current state and progress of functional units. We clarify the importance of sustainable forest management and its link to the ecosystem approach as an appropriate way to implement the Convention on Biological Diversity.


Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back