izpis_h1_title_alt

Večperspektivni pogled na izzive nezlorabljajočega starša spolno zlorabljenega otroka - študija primera : magistrsko delo
ID Potočnik, Sara (Author), ID Zorc-Maver, Darja (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,10 MB)
MD5: B8E12A7034E2199385FCE03B86C99860

Abstract
Magistrsko delo predstavi položaj in izzive nezlorabljajočega starša spolno zlorabljenega otroka. V teoretičnem delu so najprej opredeljene značilnosti spolne zlorabe s poudarkom na spolni zlorabi v otroštvu, njihovi razširjenosti ter posledicah, ki jih le-ta pušča. Ob tem so opredeljene značilnosti travme s poudarkom na travmi v otroštvu. Delo predstavi razumevanje travme skozi prizmo feministične teorije. V nadaljevanju so opredeljene značilnosti družinskega okolja, kjer obstaja večje tveganje za pojavnost spolnih zlorab, položaj in izzivi nezlorabljajočega starša ob spoznanju o otrokovi zlorabi ter njegovi odzivi in strategije soočanja s tem. Poseben poudarek je namenjen pomembnosti nudenja podpore nezlorabljajočega starša otroku, ki je preživel spolno zlorabo. Nazadnje je izpostavljen pomen podpore in pomoči staršem, oblike pomoči, pomen sodelovanja s strokovnjaki ter pomen vloge strokovnjakov pri delu s starši, kar je podlaga za hitrejše »okrevanje« tako otroka kot starša. Namen empiričnega dela je bil preveriti, kako in s katerimi izzivi se sooča nezlorabljajoči starš, ter pridobiti večperspektivni pogled na doživljanje in razumevanje položaja in izzivov tega starša. Raziskave so pokazale, da starši po razkritju spolne zlorabe pogosto doživljajo veliko stisko, pri mnogih se pojavljajo različni psihološki simptomi. Empirične študije so na splošno potrdile povezavo med spolno zlorabo otroka in depresijo starša. V okviru raziskave je bila izvedena študija primera. Vzorec je vključeval nezlorabljajočega starša (mater) ter strokovnjake, s katerimi je mati sodelovala v procesu podpore. Z opravljeno raziskavo je bilo ugotovljeno, da se starš spolno zlorabljenega otroka sooča z mnogoterimi izzivi, ki so vseobsegajoči in zanj zelo obremenjujoči. Pomen pričakovanih ugotovitev: opozoriti na ranljiv položaj nezlorabljajočih staršev, ki se soočajo s spolno zlorabo svojega otroka, predvsem pa nadaljnja usmeritev pozornosti v oblikovanje ustreznih smernic in programov za pomoč tem staršem pri učinkovitejšem nudenju podpore sebi in otroku, kar bi omogočilo hitrejše okrevanje po preživeti spolni zlorabi. Delo na podlagi izvedene raziskave prispeva k usmerjanju pozornosti na položaj teh staršev, saj obstoječih raziskav na tovrstnem področju v našem prostoru še ni.

Language:Slovenian
Keywords:spolna zloraba v otroštvu, travma v otroštvu, spolna zloraba in družina, nezlorabljajoči starš, vzgojni izzivi, pomoč in podpora, študija primera
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:S. Potočnik
Year:2024
Number of pages:V, 91 str.
PID:20.500.12556/RUL-154163 This link opens in a new window
UDC:159.9(043.2)
COBISS.SI-ID:182937859 This link opens in a new window
Publication date in RUL:28.01.2024
Views:357
Downloads:61
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:A Multi-Perspective View on the Challenges of Being a Non-Abusive Parent of a Sexually Abused Child - a Case Study
Abstract:
This master's thesis presents the situation and challenges of a non-abusive parent of a sexually abused child. The theoretical part first defines the characteristics of sexual abuse, focusing on childhood sexual abuse, its prevalence and its consequences, and then defines the characteristics of trauma, focusing on childhood trauma. The thesis presents an understanding of trauma through the prism of feminist theory. It then identifies the characteristics of the family environment where there is a higher risk of sexual abuse, the position and challenges of the non-abusive parent when learning of their child's abuse, and their reactions and coping strategies. Particular emphasis is placed on the importance of the non-abusing parent providing support to the child survivor of sexual abuse. Finally, the importance of support and assistance to parents, the forms of assistance, the importance of cooperation with professionals and the role of professionals in working with parents are highlighted as the basis for a quicker 'recovery' for both the child and the parent. The aim of the empirical work was to examine what challenges the non-abusive parent faces, how they face them, and to gain a multi-perspective view of the experience and understanding of the situation and challenges of this parent. Research has shown that parents often experience significant distress following disclosure of sexual abuse, with many experiencing a range of psychological symptoms. Empirical studies have generally confirmed the link between child sexual abuse and parental depression. A case study was carried out as part of the research. The sample consisted of the non-abusing parent (mother) and professionals with whom the mother worked in a supportive process. Through the research I found that the parent of a sexually abused child faces multiple challenges that are all-encompassing and very burdensome for the parent. The significance of the expected findings: to draw attention to the vulnerable situation of non-abusive parents facing the sexual abuse of their child and, above all, to further focus attention on the development of appropriate guidelines and programmes to help these parents to support themselves and their child more effectively, thus enabling a faster recovery from surviving sexual abuse. This thesis will contribute to focusing attention on the situation of these parents, as there is no existing research in this area in our country.

Keywords:childhood sexual abuse, childhood trauma, sexual abuse and family, non-abusive parent, educational challenges, help and support, case study

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back