izpis_h1_title_alt

Banalnost zla pri Eichmannu in v politični misli Hannah Arendt
ID Rehar, Barbara (Author), ID Virk, Tomislav (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Ošlaj, Borut (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (741,25 KB)
MD5: 1E352B27BA60931EAAA59165AD973CDB

Abstract
Cilj magistrskega dela je raziskati banalnost zla, teorijo o »novem« zlu, ki jo je prvič predstavila Hannah Arendt v svojem poročilu s sojenja Adolfu Eichmannu v Jeruzalemu. Osrednja oseba magistrskega dela je zato Adolf Eichmann, ki je postal vzorčen primer človeka birokratizma, banalnega človeka, ki ne nosi nobene odgovornosti. Fenomen banalnega zla pri Eichmannu v magistrskem delu primerjam z enim izmed junakov v Kafkovih delih, Josefom K. iz romana Proces. Svoboda mišljenja je nekaj, kar je pogoj za boj proti »banalnemu zlu«, ki nima korenin kot radikalno zlo, temveč se pojavlja kot »fungus«, ki raste divje in nekontrolirano, vendar na površju in ne v globinah. Pogoj za rojstvo banalnega zla je vezan na nezmožnost mišljenja, »zlo nemišljenja« v okviru nesvobodne totalitarne organizacije družbe. Zlo nemišljenja je lahko besedna zveza, ki ustrezno nadomesti besedno zvezo »banalnost zla«. S tem namenom v magistrsko delo vključim tudi filozofijo Jaspersa in Kanta, katerih teoriji razumevanja in razsojanja sta pogojeni s svobodo človeka in s tem svobodo mišljenja. V zadnjem delu magistrskega delu obravnavam namerno vzpostavitev okoliščin, ki rodijo zlo prek totalitarnih organizacij, ki jih Hannah Arendt obravnava v delu Izvori totalitarizma. V delu Hannah Arendt razstavi totalitarno vladavino na vse elemente, ki jo sestavljajo, zato se v zaključku magistrskega dela ukvarjam s funkcijo laganja v politiki.

Language:Slovenian
Keywords:banalnost zla, politična filozofija, Hannah Arendt, birokratizem, totalitarizem.
Work type:Master's thesis/paper
Organization:FF - Faculty of Arts
Year:2022
PID:20.500.12556/RUL-142897 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:135066627 This link opens in a new window
Publication date in RUL:01.12.2022
Views:632
Downloads:138
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The banality of evil in Eichmann and in the political thought of Hannah Arendt
Abstract:
The aim of the master's thesis is to investigate the banality of evil, the theory of "new" evil first presented by Hannah Arendt in her report on the trial of Adolf Eichmann in Jerusalem. The central figure of the master's thesis is therefore Adolf Eichmann, who has become a model example of a man of bureaucracy, a banal man who bears no responsibility. I compare the phenomenon of banal evil at Eichmann in my master's thesis with one of the heroes in Kafka's works, Josef K. from the novel The Trial. The freedom of thought is something that is a prerequisite for combating "banal evil", which has no roots as a radical evil, but appears as a "fungus" that grows wild and uncontrollable, but on the surface and not in the depths. The terms for the birth of banal evil are related to the inability to think, the "evil of non-thinking" within the framework of the non-free totalitarian organization of society. The evil of non-thinking can be a phrase that adequately replaces the phrase "banality of evil". To this end, I include in my master's thesis the philosophy of Jaspers and Kant, whose theories of understanding and judgment are conditioned by the freedom of man and thus the freedom of thought. In the last part of the master's thesis, I discuss the deliberate establishment of circumstances that give birth to evil through totalitarian organizations, which Hannah Arendt deals with in the work The Origins of Totalitarianism. In her work, Hannah Arendt dismantles totalitarian regime on all the elements that make it up, which is why I work on the function of lying in politics at the end of my master's thesis.

Keywords:the banality of evil, political philosophy, Hannah Arendt, bureaucratism, totalitarianism.

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back