izpis_h1_title_alt

Meje duševne (ne)normalnosti : magistrsko delo
ID Kosec, Barbara (Author), ID Mencin Čeplak, Metka (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,87 MB)
MD5: 9BCA1A0C8741ECC99DC506F4738E43E0

Abstract
Zahodne neoliberalne družbe zaznamujeta psihiatrizacija in terapevtska kultura ter s tem izrazita moč in vpliv psi disciplin. Značilno je naraščanje incidence diagnoz duševnih motenj. Naloga je nastala z namenom odkriti, kaj je v ozadju tega dogajanja: s sociološkega vidika sem osmislila in pojasnila dogajanje na področju duševnosti tako na individualni kot na družbeni ravni, ga reflektirala ter kritično premislila njegove funkcije in implikacije. Psi discipline probleme, ustvarjene na makro ravneh družbe, redukcionistično konvertirajo v osebne težave v duševnem zdravju. Gre za individualizacijo duševnih stisk in težav, ki so označene kot "duševne motnje", klasificirane v DSM, za njihovo zdravljenje pa se predvideva psihofarmakološke rešitve. V resnici moramo izvore teh "duševnih motenj" umestiti v razmere neoliberalizma, ki ustvarjajo mnoge obremenitve, pritiske, stres. Duševne stiske in težave so pogosto povsem normalen odziv na opisane življenjske okoliščine. Nadaljnje je v teh družbah prisotno oženje meja duševne "normalnosti", kar pomeni, da so patologizirana vse manjša odstopanja od družbenih norm in družbeno zaželenih stanj na področju duševnosti. Bistveno je, da se zavedamo, kdo in zakaj določene značilnosti duševnosti sploh označi kot deviantne in patološke. Naloga primarno temelji na analizi obstoječe literature, na osnovi katere sem osmislila različne poglede na psihiatrizacijo in terapevtsko kulturo ter izpostavila najpomembnejše dejavnike, ki spodbujajo in determinirajo to aktualno dogajanje. Opozoriti želim na dolgoročno nezadostnost psihiatričnih rešitev ter na potrebo po institucionalnih, sistemskih in strukturnih spremembah v neoliberalnih družbah.

Language:Slovenian
Keywords:neoliberalizem, psihiatrizacija, terapevtska kultura, "duševne motnje", stigma
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FDV - Faculty of Social Sciences
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[B. Kosec]
Year:2021
Number of pages:88 str.
PID:20.500.12556/RUL-132156 This link opens in a new window
UDC:159.972:316.6(043.2)
COBISS.SI-ID:82153219 This link opens in a new window
Publication date in RUL:14.10.2021
Views:640
Downloads:79
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Borders of mental (un)normalcy
Abstract:
Western neoliberal societies are marked by psychiatrization and therapy culture; psy disciplines have prominent power and impact. The growth of incidence of diagnosis of mental disorders is typical. I wrote this master's degree to discover what is behind these phenomenons: I explained the field of mentality at both individual and societal levels from sociology's aspect, I reflected it and critically considered its functions and implications. Psy disciplines convert the problems, which are created at the macro levels of society into personal mental healht problems in a very reductionist way. They individualise mental distress and problems and through psychiatric way of thinking label them as "mental disorders", classified in DSM. They treat them with psychopharmacological solutions. In fact, it is necessary to place the source of these "mental disorders" in circumstances of neoliberalism, which creates many burdens, as well as a lot of pressure and stress. Mental distress and problems are often a completely normal response to the described life circumstances. More over, the narrowing of the boundaries of mental "normalcy" is to be detected, which means that smaller and smaller deviations from social norms and social desirable states in the field of mentality are pathologised. It is essential that we are aware of the processes in which certain characteristics of mentality are labeled as deviant and pathological. The master's degree is primarely based on the analysis of the existing literature, on the basis of which I have discussed different views on psychiatry and therapeutic culture, and highlighted the most important factors that determine this current happenings. I would like to draw attention to the long-term inadequacy of psychiatric solutions and the need for institutional, systemic and structural changes in neoliberal societies.

Keywords:neoliberalism, psychiatrization, therapeutic culture, "mental disorders", stigma

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back