izpis_h1_title_alt

Analiza komuniciranja upravnih enot v upravnih postopkih med epidemijo covida-19 in po njej : diplomsko delo
ID Višić, Nina (Author), ID Kovač, Polonca (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,59 MB)
MD5: 764E4A6133D5ADD21B05C820CC9227DA

Abstract
Glavni namen diplomskega dela je predstaviti komuniciranje upravnih enot (UE) in pravnih podlag, ki so zastopane pri običajnem poslovanju v upravnih postopkih in ki so vplivale na komuniciranje UE v času epidemije covida-19. Prav tako sem želela analizirati težave, ki so se pojavljale zaradi prilagojenega poslovanja UE v praksi, opozoriti na merodajne dejavnike obravnavane teme za zakonitost in učinkovitost upravnega poslovanja ter predlagati konkretne rešitve za boljše delo UE v prihodnosti. Razlog za izbrano temo diplomskega dela je bila moja želja po natančni raziskavi izredne situacije, ki nam je nepoznana in o kateri še ni bilo veliko napisanega. Cilji diplomskega dela so bili doseženi na osnovi sekundarnega raziskovanja. V okviru primerjalne analize komuniciranja UE Žalec in UE Celje v času epidemije covida-19 sem v empiričnem delu s pomočjo statističnih podatkov o delu, anketnega vprašalnika, intervjuja in lastnih spoznanj preučevala hipotezi, ki sta se nanašali na prilagojeno in poenostavljeno poslovanje UE v času epidemije covida-19. Rezultati raziskave so pokazali, da je bilo poslovanje obeh UE v času epidemije uspešno, pri vlaganju vlog, vročanju in teku rokov pa je kljub poenostavitvam pravil prihajalo do težav. Opaziti je, da pri vročanju brez varnega elektronskega predala (VEP) ni bilo večjih sistemskih napak, zato sem v tem delu potrdila postavljeno hipotezo. Menim, da bi bilo tak način elektronskega vročanja skladno z načelom sorazmernosti smiselno uporabiti tudi pri običajnem upravnem poslovanju.

Language:Slovenian
Keywords:upravne enote, vloge, roki, vročanje, e-vročanje, elektronsko poslovanje, digitalizacija, eUprava, covid-19
Work type:Bachelor thesis/paper
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:FU - Faculty of Administration
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[N. Višić]
Year:2021
Number of pages:IX, 67 str.
PID:20.500.12556/RUL-132091 This link opens in a new window
UDC:35(497.4):616.98:578.834
COBISS.SI-ID:83681539 This link opens in a new window
Publication date in RUL:12.10.2021
Views:1481
Downloads:201
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Analysis of the administrative units work in administrative procedures during and after the covid-19 epidemic
Abstract:
The main purpose of this thesis is to present the communication of administrative units (AU) and legal bases which are represented in the normal course of business in administrative proceedings and which have had an impact on AU communication during the covid-19 epidemic. I also wanted to analyze the problems that arose due to the adapted operation of the AU in practice, to draw attention to the relavant factors considered topic for legality and efficiency of administrative operations and to propose concrate solutions for the better future work AU. The resons for the chosen topic of the thesis was hidden in my wish after the detailedl research of an extraordinary, unknown situations about which not much has been written yet. The objectives of the diploma work were achived on the basis of secondary research. Within comparative analyzes of the communication betwen AU Žalec and AU Celje during the epidemic, I was in the empirical part, with help of statistic data, survey questionnare, interview and own perceptions studied the hypotheses relating to the adjusted simplified operation of the AU during the covid-19 epidemic. The results of research showed that business of both AUs was successful during the epidemic, in terms of investment applications, delivery service and deadlines, however, problems arose despite the simplification of the rules. Notice it, yes when serving without a secure electronic mailbox (VEP) there were no mayor system errors so I did hypothesis set out in this part of the certificate. I think this would be the way of electronic service in accordance with the principle of proportionality, and it should also be used in normal administrative work.

Keywords:administrative units, applications, deadlines, service, e-service, e-bussiness, digitization, eGovernment, covid-19

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back