izpis_h1_title_alt

Sedimentološke analize breč globokih rotacijskih plazov na Rebrnicah : magistrsko delo
ID Cvetek, Manca (Author), ID Popit, Tomislav (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Rožič, Boštjan (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (13,34 MB)
MD5: 1CAF2C48D813D30428A781FA260AD1B7

Abstract
Na območju Rebrnic, ki se nahajajo na severovzhodnem pobočju Zgornje Vipavske doline, so odloženi sedimenti številnih recentnih in fosilnih poligenetskih plazov. Na tem območju so mezozojski karbonati Hrušiškega pokrova narinjeni na terciarne flišne kamnine Snežniškega pokrova. Matično podlago Rebrnic predstavljajo meljevci, peščenjaki, laporovci in redke debelejše kalciturbiditne plasti. Čez flišno podlago so odloženi stratificirani, po sestavi kompleksni kvartarni nanosi. Plazovi na tem območju so nastali z različnimi mehanizmi transporta in sedimentacijskimi procesi. Na pobočjih se pojavljajo sedimenti drobirskih in blatno-drobirskih tokov in plazov, zrnskih tokov, kot tudi globokih rotacijskih in rotacijsko translacijskih plazov. V okviru magistrskega dela smo analizirali plastnate karbonatne breče globokega rotacijskega plazu v zaledju sedimentnega telesa Šumljak 3, čigar posebnost je več odlomnih robov. Breče, ki gradijo plaz, nastopajo v plasteh z izmerjenim vpadom plastnatosti do 60°, kar nakazuje rotacije posameznih blokov. Breče so nastale kot posledica litifikacije materiala melišč, več odlomnih robov pa pomeni več sekundarnih rotacijskih plazov. Izdvojenih je bilo 10 blokov karbonatnih breč, vsem je bila izmerjena topografska višina, debelina paketa plasti in plastnatost na mestih, kjer je bila vidna. Na štirih lokacijah so bili odvzeti orientirani vzorci. Breče so močno porozne, pore so zapolnjene s karbonatnim vezivom, ki ponekod nastopa v obliki sige. Klasti so večinoma mikritni in neenakomernih velikosti, največje zrno iz odvzetih vzorcev meri okrog štiri cm. V vzorcih so bili opisani cementi, ki nastopajo kot vezivo v medzrnskem prostoru. V zbruskih so bile evidentirane do štiri generacije cementov. Pojavljajo se mikritni, mozaični, pasjezobi, mikrostalaktitni cement, mikrosparitni do sparitni obrobni cement, ponekod je prisotna tudi muljasta osnova, pojavljajo se tudi lehnjaki. V prvi generaciji vedno nastopa mikritni cement, ponekod je ob njem prisoten tudi mikrostalaktitni cement, običajno se ob njem pojavlja bela linija (mikrosparitni do sparitni obrobni cement), ki na videz ločuje mikritni in mikrostalaktitni cement; v tretji generaciji povečini nastopa mozaični cement, običajno se prične kot drobnozrnat, velikost zrn pa proti sredini narašča; v tretji generaciji nastopa tudi pasjezobi cement, kateremu velikost zrn ponekod tudi narašča proti sredini, v prisotnosti pasjezobega cementa mozaični cement predstavlja četrto generacijo; v nekaterih zbruskih se pojavlja tudi muljasta osnova v drugi, tretji oziroma zadnji, četrti generaciji. Prisotni so tudi lehnjaki, ti vedno predstavljajo najmlajšo, četrto generacijo. Zrna v zbruskih so zelo raznolika, tako po velikosti kot sestavi, a so izključno karbonatna.

Language:Slovenian
Keywords:globoki rotacijski plazovi, plastnata karbonatna breča, generacije cementov, sedimentološke analize, mikrostalaktitni cement, rotacija mikrostalaktitnega cementa
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:NTF - Faculty of Natural Sciences and Engineering
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[M. Cvetek]
Year:2021
Number of pages:XV, 61 f.
PID:20.500.12556/RUL-131167 This link opens in a new window
UDC:55
COBISS.SI-ID:85834243 This link opens in a new window
Publication date in RUL:23.09.2021
Views:280
Downloads:28
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Sedimentological analysis of carbonate breccia of deep - seated rotational landslide in Rebrnice area : master's thesis
Abstract:
Rebrnice area lies on the NE slopes of the Upper Vipava Valley. There are many slope deposits of recent and fossil polygenetic landslides. In this area, the Mesozoic carbonates of the Hrušica nappe are thrusted on the Tertiary flysch rocks of the Snežnik nappe. The base rocks of the Rebrnice are marls, sandstones and rare calciturbidite layers. Overlying the flysch bedrock are stratified, complex Quaternary deposits. In this area, landslides were formed through various transport mechanisms and deposition processes, which include sediments of debris flow and avalanche, grain flow and also deep-seated rotational and translational landslides. In my master’s thesis I have been discussing the Quaternary deposits, especially slope screes and gravels. The stratified carbonate breccias of the deep – seated rotational landslides in the hinterlands of the Šumljak 3 sedimentary body were analysed. The Šumljak 3 sedimentary body is defined by several steep scarps, which define the border of the body. The breccia appears in layers with an inclination of up to 60°, which indicate the rotation of separate breccia blocks. The breccia was formed as a result of partial lithification of the talus, multiple escarpments indicate multiple rotational landslides. Ten blocks of carbonate breccia were identified and their height and layering, where visible, was measured. Porosity was observed at the macroscopic level, the pores being mostly filled with carbonate cements, occasionally in the form of a dripstone. The clasts are mostly composed of micritic cements and they are of irregular shape. The largest grain from the taken samples measures about four cm. I have described cements that appear as binders inside the pores. Up to four generations of cements were recorded. The cements occuring in the samples are: micritic, microstalactitic, mosaic, microsparite and sparite, ''dog-toothed'', mud matrix and tufa. The first generation is always represented by micritic cement, outgrown with microstalacitic cement. These two are sometimes separated by a white line (microsparite or sparite cement). The third generation is usually represented by mosaic cement, which begins to grow fine grained, the size of the grains often increases towards the centre of the pore. The same goes with dog tooth cement, it also represents the third generation, in this case the mosaic cement growing out of the dog-tooth cement represents the fourth generation. Sometimes the muddy matrix appears in the second, third or fourth generation. Tufa is present occasionally and it represents the youngest, fourth generation. The grains vary greatly in size and composition, but they are composed entirely of carbonate.

Keywords:deep - seated rotational landslides, layered carbonate breccia, generations of cements, sedimentological analysis, microstalactite cement, rotation of microstalactite cement

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back