izpis_h1_title_alt

Vpliv izbranih protetičnih materialov na pacientovo udobje : diplomsko delo
ID Glasenčnik, Teja (Author), ID Sever Škapin, Andrijana (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Bohinc, Klemen (Co-mentor), ID Fošnarič, Miha (Reviewer)

.pdfPDF - Presentation file, Download (773,35 KB)
MD5: 506DA1EA523C93FE9A4BDDADE6858179

Abstract
Uvod: Protetični pripomoček poleg svoje osnovne funkcije deluje kot pregrada med okolico in kožo pacienta. Za pacientovo udobje sta ključni dve lastnosti materiala, iz katerega je pripomoček narejen: toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro. Človeško telo s potenjem ohranja konstantno telesno temperaturo, zato je zelo pomembno, da materiali omogočajo odvajanje vodne pare in tako zagotavljajo suho okolje okoli krna ter s tem preprečujejo dermatološke težave. Namen: Namen diplomske naloge je bil določiti toplotno prevodnost in prepustnost za vodno paro izbranih protetičnih materialov. Na podlagi rezultatov meritev in podatkov iz literature smo ocenili vpliv preiskovanih lastnosti protetičnih materialov (toplotna prevodnost in prepustnost za vodno paro) na pacientovo udobje. Metode dela: Prepustnost za vodno paro smo določili s poskusom po zahtevah SIST EN ISO 7783:2018. Meritve toplotne prevodnosti so bile izvedene po zahtevah SIST EN 12667:2002. Toplotno prevodnost smo merili s pomočjo naprave, izdelane iz dveh plošč različnih temperatur, med kateri smo vstavili vzorec materiala. Za merjenje prepustnosti za vodno paro smo uporabili merilne posodice. Posodice smo tehtali v določenem časovnem razmiku in tako določili, koliko vode je prešlo čez preizkuševalni material iz območja z višjo na območje z nižjo vlažnostjo. Rezultati: V poskus so bili vključeni izbrani materiali, iz katerih je narejena proteza, in sicer polietilen, polipropilen, Plastozot, Poliform in polimerni kompozit, ojačen z ogljikovimi vlakni. Merili smo tudi materiale, iz katerih so narejene protetične nogavice. Vrednosti toplotne prevodnosti so bile najnižje pri penjenih termoplastičnih materialih, in sicer so se gibale od 0,03 do 0,09 W/mK. Najvišje vrednosti smo odčitali pri nepenjenih termoplastičnih materialih, in sicer od 0,12 do 0,22 W/mK. Penjeni materiali so bolj prepustni za vodno paro (pri Plastozotu je µ = 46) kot nepenjeni polimeri in kompoziti, ojačeni z ogljikovimi vlakni (µ > 2000). Razprava in zaključek: Izbira ustreznega pripomočka je za pacientovo udobje zelo pomembna; s pravilno izbiro se namreč izognemo dermatološkim težavam, ki jih lahko povzroči vlažno in prevroče okolje v protezi. Rezultati so pokazali, da imajo materiali različne lastnosti. Novejši materiali so izdelani z namenom povečevanja toplotne prevodnosti in prepustnosti za vodno paro. Ker je udobje odvisno od pacienta, smo mnenja, da bi bilo v nadaljnje raziskave treba vključiti tudi paciente.

Language:Slovenian
Keywords:diplomska dela, ortotika in protetika, proteze, toplotna prevodnost, prepustnost za vodno paro, termoplasti, kompoziti, ojačeni z ogljikovimi vlakni, protetične nogavice
Work type:Bachelor thesis/paper
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:ZF - Faculty of Health Sciences
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[T. Glasenčnik]
Year:2021
Number of pages:28 str.
PID:20.500.12556/RUL-129263 This link opens in a new window
UDC:617.3
COBISS.SI-ID:74848771 This link opens in a new window
Publication date in RUL:01.09.2021
Views:803
Downloads:95
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Effect of selected prosthetic materials on patient's comfort. : diploma work
Abstract:
Introduction: In addition to their original function, prosthetic accesssories function as a barrier between the environment and patient's skin. Two properties of the material from which the accessory is made are crucial for patient’s comfort: thermal conductivity and water vapour permeability. Human body maintains a constant body temperature through sweating, so it is very important that materials enable water permeability and ensure a dry environment around the residual limb to help prevent dermatological problems. Purpose: The purpose of this graduation thesis is to determine thermal conductivity and water vapour permeability of the selected prosthetic materials. Based on measurement results and data found in the relevant literature, we estimated the effect of the examined properties (thermal conductivity and water vapour permeability) of prosthetic materials on patient's comfort. Methods: Water vapour permeability was determined by an experiment, conducted in compliance with the requirements of SIST EN ISO 7783:2018. Measurements of thermal conductivity (or thermal transmissivity) complied with the requirements of SIST EN 12667:2002. Thermal conductivity was measured using a device made of two plates with different temperatures, between which a sample of the material was inserted. For measuring water vapour permeability, measuring cups were used. We weighed the cups in a certain time interval, thus determining water transmission through the tested material from the area with higher humidity to the area with lower humidity. Results: The experiment included selected materials, which prosthesis is made of, i.e. polyethylene, polypropylene, Plastazote, Polyform, and carbon fibre reinforced polymer composite. We also measured the materials used for prosthetic socks. Thermal conductivity values were the lowest for foamed thermoplastic materials, ranging from 0.03 to0.09 W/mK. The highest values were measured for non-foamed thermoplastic materials, ranging from 0.12 to 0.22 W/mK. Foamed materials are more water permeable (μ = 46 for Plastozote) than non-foamed polymer and carbon fibre reinforced composites (μ > 2000). Discussion and conclusion: The selection of an appropriate accessory is especially important for patients’s comfort and well-being, as it allows them to avoid dermatological problems, which may arise as a result of the humid and hot environment inside the prosthesis. The results showed that materials have different properties that vary considerably, and that more recently developed materials are made with the intent to increase thermal conductivity and water vapour permeability. Since actually perceived comfort depends on the patient, we believe that further research would benefit from their cooperation.

Keywords:diploma theses, orthotics and prosthetics, prostheses, thermal conductivity, water vapour permeability, thermoplastic materials, carbon fibre reinforced composites, prosthetic liner

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back