izpis_h1_title_alt

Vloga socialnih delavk in delavcev v paliativnih timih v bolnišnicah : magistrsko delo
ID Kovačič, Sabina (Author), ID Mali, Jana (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,65 MB)
MD5: E31B701F5EF382AA4CFD2BE6979C5ECE

Abstract
V magistrskem delu sem raziskovala vlogo socialnih delavk in delavcev v paliativnih timih v bolnišnicah. Zanimalo me je, kakšen je odnos socialnih delavk in delavcev, ki so del paliativnih timov v bolnišnicah, do umiranja in smrti, kakšna je vloga socialnih delavk in delavcev v paliativnih timih v bolnišnicah, katere metode dela uporabljajo v procesu pomoči in podpore umirajočim in njihovim sorodnikom in kakšne oblike razbremenjevanja imajo na voljo ter kako poskrbijo za sprostitev. V teoretičnem delu najprej predstavim odnos družbe do umiranja in smrti, nadaljujem s procesom umiranja in paliativno oskrbo, kjer paliativno oskrbo predstavim kot človekovo pravico. Nadaljujem z opredelitvijo socialnega dela, izpostavim pomembnejša načela ter opredelitev socialnega dela v bolnišnici, kjer opišem vloge socialne delavke, delavca v bolnišnici. Zaključim z metodami socialnega dela v zdravstvu, kjer posebej izpostavim sporazumevanje. V empiričnem delu predstavim rezultate kvalitativne raziskave, v kateri je sodelovalo pet socialnih delavk in en socialni delavec. Vsi so zaposleni v zdravstvu, natančneje v bolnišnicah in so del paliativnega tima. V razpravi pridobljene rezultate povežem s teorijo socialnega dela. Z raziskavo sem ugotovila, da imajo socialne delavke in delavci, ki so del paliativnih timov v bolnišnicah, do umiranja in smrti podoben odnos. Smrt razumejo kot neizogiben in naraven proces v življenju, ki ga povezujejo s telesno bolečino in trpljenjem. Pogosto so prisotna močna čustva. Pri svojem delu prevzemajo različne vloge in opravljajo različne naloge. Najpogostejše vloge so: vloga koordinatorja, načrtovalca, zastopnika, oskrbovalca, mediatorja, zaupnika, poslušalca, zagovornika. Ena izmed pomembnejših nalog, ki jih imajo socialne delavke in delavci v bolnišnicah, je raziskovanje življenjskega sveta uporabnika, pomemben del dela socialnih delavk in delavcev pa je tudi opravljanje pogovorov z vsemi udeleženimi in soustvarjanje rešitev. Pri svojem delu se opirajo na številna načela in uporabljajo številne metode, katerih skupni cilj je podpora in pomoč uporabniku ter njegovim sorodnikom. Velik pomen pripisujejo pogovoru. Ker je njihovo delo pogosto zelo stresno, potrebujejo tudi razbremenitev, ki pa je na delovnem mestu v večini niso deležni. Zgolj nekateri imajo možnost intervizije, pogovora s psihologom ali sodelavci in sestanka paliativnega tima. V svojem delu naštejem tudi nekaj predlogov, in sicer: uvedba in ureditev paliativnih timov v vseh splošnih in specializiranih bolnišnicah v Sloveniji, vključitev in enakovredno obravnavanje socialnih delavk in delavcev v paliativnih timih, organiziranje izobraževanja za socialne delavke in delavce, zaposlene v bolnišnicah, s področja paliativne oskrbe, uvedba intervizij in supervizij za socialne delavke in delavce, zaposlene v bolnišnicah, ter vse ostale člane paliativnega tima.

Language:Slovenian
Keywords:umiranje in smrt, proces umiranja, paliativna oskrba, socialno delo, socialno delo v bolnišnici
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FSD - Faculty of Social Work
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[S. Kovačič]
Year:2021
Number of pages:1 spletni vir (1 datoteka PDF (104 str.))
PID:20.500.12556/RUL-129045 This link opens in a new window
UDC:364.4-056.246
COBISS.SI-ID:79916803 This link opens in a new window
Publication date in RUL:25.08.2021
Views:1037
Downloads:97
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The Role of Social Workers in Hospital Palliative Care Teams
Abstract:
In this thesis, we researched the role of social workers in hospital palliative care teams. Our focus was the attitude of social workers, members of a hospital palliative care team, towards dying and death, their role in palliative care teams, the methods they employ in the process of helping and supporting the dying and their relatives, and the forms of relief and relaxation available to them. In the theoretical part, we first introduce the societal attitudes towards dying and death and continue with the process of dying and palliative care where the latter is identified as a human right. We then define social work, emphasising the more significant principles, and continue with the definition of hospital social work, illustrating the roles of a hospital social worker. We conclude with the methods of social work used in health care, with a particular emphasis on communication. In the empirical part, we present the results of a survey in which five female social workers and one male social worker participated – all of them healthcare professionals working in hospitals and all of them members of a palliative team. The results obtained in the survey are then associated with the theory of social work. Our research indicates that both female and male social workers who are part of hospital palliative care possess a similar attitude to dying and death. They accept death as an inevitable natural process in life and associate it with physical pain and suffering. Strong emotions are often present. In their work, social workers take on different roles and perform varied tasks. The most common roles are: the coordinator, the planner, the representative, the caregiver, the mediator, the confidant, the listener, and the advocate. One of the most important tasks of hospital social workers is to research the world of the patient, as well as to conduct interviews with all participants and co-create solutions. In their work, they rely on various principles and use many methods, the common goal of which is to support and help the patient and his relatives. They see great importance in conversation. As their work is often very stressful, they need relief, which most of them do not receive at work. Only a few have the opportunity for an intervision, to talk to a psychologist or co-workers, or to meet with their palliative team. The thesis lists a number of proposals for improvement, namely, introduction and regulation of palliative teams in all general and specialised hospitals in Slovenia, inclusion and equal treatment of social workers in palliative teams, organisation of training for social workers employed in hospitals in the field of palliative care, introduction of intervisions and supervisions for hospital social workers and all the other members of a palliative team.

Keywords:dying and death, dying process, palliative care, social work, hospital social work

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back