izpis_h1_title_alt

Rekonstrukcija 3D modelov iz mikrotomografskih slik arheoloških objektov
ID Guček Puhar, Enej (Author), ID Solina, Franc (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Erič, Miran (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (15,43 MB)
MD5: 9D2ABBD9D875253D7894922C39EF904C

Abstract
Uvajanje informacijskih tehnologij v arheološko delo je vplivalo v 21. stoletju na to, da sta Londonska listina in Seviljska načela 3D modeliranje in digitalizacijo priporočili kot mednarodni standard arheološke dokumentacije. 3D modeli so trajni nosilci številnih informacij o predmetu, ki jih lahko arheologi preiskujejo, vrednotijo in primerjajo, ne da bi pri tem predmete poškodovali ali uničili. Večina 3D modelov je v arheologiji izdelana s fotogrametrijo, snemalniki na strukturirano svetlobo ali z laserskimi snemalniki. Delo hipotetično predpostavlja, da površinski 3D modeli ne zagotavljajo potrebnih informacij za celostno obravnavo in vrednotenje arheoloških ostalin. Popolnejšo informacijo lahko zagotovi le prostorninski 3D model. Tega je mogoče neinvazivno rekonstruirati iz mikrotomografskih slik. V magistrskem delu sta opisana primera zasnove dveh iterativnih algoritmov za rekonstrukcijo prostorninskih 3D modelov iz dvodimenzionalnih mikrotomografskih slik. Algoritma sta izdelana s programskim paketom za numerično analizo MatLab. Prilagojena sta konkretnim arheološkim ciljem raziskovanja (deformacijska in volumetrična analiza; 4D analiza; prepoznavanje in mikrolokacija poškodb, deformacij, razpok in lomov). Oblak točk in triangulacijska mreža prostorninskega 3D modela vsebujeta veliko število informacij, ki kvalitativno dopolnjujejo informacije površinskega 3D modela in optimirajo arheološki dokumentalistični zapis. Testiranje algoritmov na izbranih arheoloških predmetih je potrdilo njuno uporabnost za celostno vrednotenje arheoloških objektov. Algoritma pa sta lahko tudi koristno orodje v postopkih izbora ustreznejših metod in tehnik konserviranja in restavriranja ostalin kulturne dediščine.

Language:Slovenian
Keywords:računalniški vid, kulturna dediščina(CH), računalniška tomografija (CT), mikroračunalniška tomografija (μCT), iterativni algoritem (IA), 3D rekonstrukcija, prostorninski 3D model, MatLab, MeshLab, CloudCompare, arheologija, paleolitska lesena konica, deformacijska analiza, kulturna dediščina
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FRI - Faculty of computer and information science
Year:2021
PID:20.500.12556/RUL-128195 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:71646979 This link opens in a new window
Publication date in RUL:06.07.2021
Views:545
Downloads:93
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Reconstruction of 3D models from microtomographic images of archeological artifacts
Abstract:
The introduction of information technology into archaeological work has in the 21st century influenced The London Charter and The Seville Principles in such a way that they recommended 3D modeling and digitization as an international standard for archaeological documentation. 3D models are permanent carriers of a wealth of information about an object that archaeologists can investigate, evaluate, and compare without damaging or destroying the objects. Most 3D models in archeology are made with photogrammetry, structured light recorders or with laser recorders. This work hypothetically assumes that surface 3D models do not provide the necessary information for a comprehensive treatment and evaluation of archaeological remains. Only a volumetric 3D model can provide more complete information. This can be non-invasively reconstructed from microtomographic images. The master’s thesis describes the design of two iterative algorithms for the reconstruction of volumetric 3D models from two-dimensional microtomographic images. The algorithms are developed using the MatLab numerical analysis software package. They are adapted to the specific archaeological objectives of the research (deformation and volumetric analysis; 4D analysis; identification and microlocation of damage, deformations, cracks and fractures). The point cloud and the triangulation network of the volumetric 3D model contains a large amount of information that qualitatively complements the information of the surface 3D model and optimizes the archaeological documentary record. Testing of the algorithms on selected archaeological objects confirmed their usefulness for the comprehensive evaluation of archaeological objects. Algorithms can also be a useful tool in the process of selecting more appropriate methods and techniques for the conser-vation and restoration of cultural heritage remains.

Keywords:computer vision, cultural heritage (CH), computed tomography (CT), microcomputed tomography (μCT), iterative algorithm (IA), 3D reconstruction, volume 3D model, MatLab, MeshLab, CloudCompare, archeology, Paleolithic wooden point, deformation analysis, cultural heritage

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back