izpis_h1_title_alt

Oblikovanje politik ob spreminjanju diskurzov – spolno opredeljeni okoljski diskurzi na Konferencah pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja : spolno opredeljeni okoljski diskurzi na Konferencah pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja
ID Matejak, Dora (Author), ID Šabič, Zlatko (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Vezovnik, Andreja (Comentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (816,08 KB)
MD5: ED7079CB9C27058D53580056E0832AD1

Abstract
Medsebojna povezanost spola in podnebnih sprememb ter njeni vzroki in posledice so reden del mednarodnih razprav o podnebnih spremembah na Konferencah pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja. Magistrsko delo raziskuje diskurze o spolih, prisotne na Konferencah pogodbenic, ki imajo neposredni vpliv na to, kako razumemo, si predstavljamo ali razpravljamo o spolu v sklopu razprav o podnebnih spremembah. Naloga temelji na teoriji socialnega konstruktivizma, ki obravnava diskurze kot družbene konstrukte. Cilj naloge je torej razkriti in razpravljati o diskurzih v luči njihovega vpliva na mednarodno oblikovanje politik glede podnebnih sprememb. Naloga se empirično osredotoča na kritično analizo diskurza dokumentov, pripravljenih na Konferencah pogodbenic, ki govorijo o spolu znotraj podnebnih sprememb – na sodobni Akcijski načrt za enakost spolov in na opisa dveh projektov. Analiza je pokazala, da spol največkrat pomeni le ženske, najpogosteje pa se nanaša na ženske iz nerazvitih regij. Te ženske so označene kot žrtve podnebnih sprememb, hkrati pa so obravnavane kot nosilke posebnega znanja o tem, kako se ustrezno spoprijeti z izzivi podnebnih sprememb. Ti diskurzi se kažejo v oblikovanju politik, saj so razprave, ukrepi in dokumenti osredotočeni na ženske in ne na socialne neenakosti med spoloma. Poleg tega se prednostne rešitve ranljivega položaja žensk kažejo le v vključevanju žensk v politične razprave ali programe okoljskega menedžmenta brez preizpraševanja, kaj so glavni vzroki neenakosti.

Language:English
Keywords:spol, podnebne spremembe, UNFCCC, kritična analiza diskurza, mednarodno oblikovanje politik
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FDV - Faculty of Social Sciences
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[D. Matejak]
Year:2021
Number of pages:87 str.
PID:20.500.12556/RUL-126335 This link opens in a new window
UDC:327:551.583-055.2(043.2)
COBISS.SI-ID:60605699 This link opens in a new window
Publication date in RUL:17.04.2021
Views:1785
Downloads:263
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:Slovenian
Title:Shaping the policies while changing the discourses – gendered environmental discourses at the Conferences of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change : gendered environmental discourses at the Conferences of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Abstract:
The gender-climate change interrelationship, its causes and consequences, are a regular part of international climate change discussions at the Conferences of the Parties of United Nations Framework Convention on Climate Change. This master’s thesis researches the gendered environmental discourses accumulated at the Conferences of the Parties and their impact on the way gender is understood, presented or discussed as a part of climate change debates. Guided by the social constructivist theory, this thesis understands the gendered environmental discourses as social constructs. Therefore, the goal of this master’s thesis is to uncover and question these discourses, as well as the impact these discourses have on the international climate change policy-making. The empirical focus of this thesis is on the critical discourse analysis of the documents produced at the COP that speak about gender in climate change – the reinforced Gender Action Plan and two project descriptions. This thesis demonstrates that most of the times gender means women only, most commonly referring to the women from underdeveloped regions. These women are labelled as climate victims, but at the same time, they are viewed as having special knowledge on how to adequately address climate change challenges. These discourses manifest in policy-making as the discussions, actions and documents, which are focused on women, rather than on social inequalities of gender constructions. Moreover, the preferred solutions to the vulnerable position of women are seen in including women in political debates or environmental management programs but do not question the primary causes of inequalities.

Keywords:gender, climate change, UNFCCC, critical discourse analysis, international policy-making

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back