izpis_h1_title_alt

Motivacija za telesno dejavnost študentov Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani : diplomsko delo
ID Vrhnjak, Katja (Author), ID Hiti, Nina (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Dolenc, Eva (Co-mentor), ID Vauhnik, Renata (Reviewer)

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,42 MB)
MD5: 72106AA21115906DEB216011B9B2582D

Abstract
Uvod: Poleg mnogih pozitivnih učinkov telesne dejavnosti na presnovo, telesno in duševno zdravje, študentom le-ta predstavlja sprostitev ter dobro vpliva na njihovo počutje in akademske dosežke. Kljub temu jih večina ni zadostno telesno dejavna. Študenti zdravstvenih ved so bodoči zdravstveni delavci, zato je pomembno, da razumemo njihove motive za zdravju koristna vedenja. Motivi so k cilju usmerjeni razlogi za določeno vedenje, ki jih vzbudijo in vzdržujejo potrebe. Kadar posameznika motivirajo socialni stiki, kompetentnost ali užitek, je to navadno povezano z notranjo (intrinzično) motivacijo, motivi izboljšanja izgleda ali zdravja pa so pogosteje povezani z zunanjo (ekstrinzično). Namen: Namen diplomskega dela je ugotoviti, kateri so motivi za telesno dejavnost študentov Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. Ugotavljamo, ali obstaja razlika med spoloma, študijskimi smermi, letniki ali starostjo študentov, ter povezanost med nivojem telesne dejavnosti in vrstami motivacije. Metode dela: Z uporabo kvantitativnega opisnega pristopa smo izvedli neeksperimentalno raziskavo. Podatki so bili zbrani s spletnim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval slovensko obliko vprašalnika »Mera motivacije za telesno dejavnost – revidirana« in nekaj demografskih vprašanj. Analiza 268 rešenih vprašalnikov je potekala s programi za statistično obdelavo podatkov IBM SPSS Statistics in Microsoft Excel. Rezultati: Rezultati so pokazali, da študente najbolj motivira skrb za zdravje, nato izgled, najmanj pa socialni stiki. Glede na spol smo ugotovili statistično značilno razliko pri motivih užitek in kompetentnost. Oba motiva sta pomembnejša moškemu spolu. Ugotovljena je bila zmerna pozitivna povezava med nivojem telesne dejavnosti in motivoma užitkom in kompetentnostjo. Glede na študijsko smer so bile ugotovljene statistično značilne razlike pri motivih užitek in kompetentnost. Med motivi in letnikom ali starostjo študenta nismo ugotovili značilne povezave. Razprava in zaključek: Študenti Zdravstvene fakultete so v glavnem motivirani ekstrinzično. Bolj intrinzično so za telesno dejavnost motivirani študenti moškega spola, študenti z višjo pogostostjo ukvarjanja s športom ter v primerjavi z nekaterimi drugimi študijskimi smermi študenti Fizioterapije in Sanitarnega inženirstva. Vzročno-posledično povezanost teh rezultatov bi bilo potrebno podrobneje raziskati.

Language:Slovenian
Keywords:diplomska dela, fizioterapija, motivi, telesna dejavnost, mladi odrasli, študenti zdravstvenih ved, "Mera motivacije za telesno dejavnost - revidirana"
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:ZF - University College of Health Studies
Year:2020
Publisher:[K. Vrhnjak]
Number of pages:30 str., [7] str. pril.
UDC:615.8
COBISS.SI-ID:44130563 This link opens in a new window
Publication date in RUL:11.12.2020
Views:355
Downloads:157
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Motivation for physical activity of students at Faculty of health sciences at Ljubljana university : diploma work
Abstract:
Introduction: In addition to many positive effects of physical activity on metabolism, physical and mental health, it provides students with relaxation and has a good effect on their well-being and academic achievement. Despite of all the above, many of them are still not physically active enough. Health sciences students are future health professionals, so it is important to understand their motives for health-beneficial behaviour. Motives are goal-oriented reasons for certain behaviours that arouse and sustain from needs. When an individual is motivated by social contacts, competence or pleasure, this is usually related to internal (intrinsic) motivation, whereas motives for improving appearance or health are more often related to external (extrinsic). Purpose: The purpose of this graduate work is to determine the motives for physical activity of the students of the Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana. It was being determined whether there is a difference between the sexes, fields of study, academic years or age of students, and the relationship between the physical activity level and types of motivation. Methods: A non-experimental study was performed using a quantitative descriptive approach. Data were collected with an online survey questionnaire, which contained the Slovenian form of the questionnaire »Motives for Physical Activity Measure – revised« and some demographic questions. Analysis of 268 completed questionnaires was performed with statistical data processing programs IBM SPSS Statistics and Microsoft Excel. Results: The results have shown that students are most motivated by health care, followed by appearance, and least by social contacts. According to gender, a statistically significant difference in the motives of pleasure and competence was discovered. Both motives are more important to the male sex. A moderately positive association was found between the physical activity level and the motives of pleasure and competence. According to the field of study, statistically significant differences in the motives of pleasure and competence were determined. No significant association was discovered between the motives and the academic year or age of the student. Discussion and conclusion: Students of the Faculty of Health Science are mainly extrinsically motivated. More intrinsically motivated for physical activity are male students, students with a higher frequency of doing sports and, compared to some other fields of study, students of Physiotherapy and Sanitary Engineering. The cause-and-effect relationship between these results should be investigated in more detail.

Keywords:diploma theses, physiotherapy, motives, physical activity, young adults, students of health sciences, "Motives for Physical Activity Measure - revised"

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back