izpis_h1_title_alt

Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
ID Pintar, Anže Martin (Author), ID Hladnik, David (Author)

.pdfPDF - Presentation file, Download (3,25 MB)
MD5: 569DE874B725F643BEF502290A8A177C

Abstract
Na Pahernikovi gozdni posesti je mogoče spremljati učinke in uspešnost vsaj polstoletnega gospodarjenja z raznomernimi gozdovi. Na podlagi podatkov kontrolne vzorčne metode in laserskega skeniranja Slovenije smo ocenjevali strukturno pestrost gozdnih sestojev s kazalniki in indeksi sestojnih gostot, vrstne in strukturne pestrosti debelinskih razredov, sestojnih višinskih razredov in njihovih zgornjih višin. Primerjali smo rabo zemljišč v katastrskih občinah, na katerih leži Pahernikova posest (k.o. Vuhred, Planina, Orlica in Hudi Kot), v letu 1825 z letom 2017. V vseh analiziranih katastrskih občinah se je delež gozda v tem obdobju stoletja povečal, na posesti pa se je povečal za 21,4 %. Razlike v sestojnih gostotah in kazalnikih sestojne pestrosti med sestoji, kjer gozda v začetku 19. stoletja ni bilo, in sestoji na ohranjenih gozdnih zemljiščih niso statistično značilne. V prevladujočem rastiščnem tipu kisloljubno gorsko-zgornjegorsko bukovje z belkasto bekico smo ocenili za 20 % višjo lesno zalogo od primerljivih gozdov tega rastiščnega tipa na Slovenskem. Ob višjih lesnih zalogah in visokih kazalnikih debelinske pestrosti v gozdovih na Pahernikovi posesti nismo ocenili višjih sestojnih gostot SDI kot v drugih rastiščno primerljivih gozdovih. Po gradientih nadmorskih višin smo ocenili razlike v višini in zgradbi sestojne strehe, ki vplivajo na gospodarjenje znotraj posameznega rastiščnega tipa.

Language:Slovenian
Keywords:Franciscejski kataster, raba zemljišč, sestojna zgradba, LiDAR, sestojni višinski razredi, Pahernikova posest
Work type:Article
Typology:1.01 - Original Scientific Article
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Publication status:Published
Publication version:Version of Record
Year:2018
Number of pages:Str. 1-16
Numbering:[Št.] 117
PID:20.500.12556/RUL-121839 This link opens in a new window
UDC:630*56(497.4Pahernikova posest)(045)=163.6
ISSN on article:2335-3112
URN:URN:NBN:SI:DOC-D0FQX7HI
DOI:10.20315/ASetL.117.1 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:5301414 This link opens in a new window
Publication date in RUL:02.11.2020
Views:824
Downloads:261
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Record is a part of a journal

Title:Acta Silvae et Ligni
Publisher:Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo
ISSN:2335-3112
COBISS.SI-ID:266761216 This link opens in a new window

Secondary language

Language:English
Title:Structural diversity of forest stands on Pahernik's forest estate
Abstract:
On Pahernik's forest estate it is possible to monitor the effects and success of at least half a century of forest management with uneven-aged forests. Based on the data from the control sampling method and the laser scanning of Slovenia, we assessed the structural diversity of forest stands with indicators and indices of stand densities, species and structural diversity of the DBH classes, the stand height classes and their heights. We compared land use in cadastral municipalities where Pahernik property is located (Vuhred, Planina, Orlica and Hudi Kot) in 1825, with land use from 2017. In all of the analyzed cadastral municipalities, the forest area share in land cover grew in the period from the 19th to 21st century. Forest cover increased by 21 % between 1825 and 2014 on Pahernik property as a whole. Differences in stand densities and in stand diversity indices between the stands where forest was not present in the 19th century and the stands on persistently forested lands were not statistically significant. In the prevalent forest site type montane and altimontane Fagus sylvatica forests on silicate bedrock we estimated that growing stock was by 20 % higher than in comparable forests of this site type elsewhere in Slovenia. At higher growing stocks and high values of indices of DBH variability in forests at Pahernik's forest estate, the estimated stand densities SDI were not higher than in forests of comparable forest site types. We estimated differences in height and structure of stand canopy according to the gradients of height classes, which have an impact on forest management within the individual forest type.

Keywords:Franziscean land cadastre, land use, stand structure, LiDAR, stand height classes, Pahernik's estate

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back