izpis_h1_title_alt

Geokemične in mineralne značilnosti sedimentov potoka Ložnica, Pohorje
ID Bauman, Ana Tiana (Author), ID Dolenec, Matej (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Šoster, Aleš (Comentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (7,02 MB)
MD5: 099E96FD701D86CDF845D7C873619465
.pdfPDF - Appendix, Download (1,62 MB)
MD5: 85B334FCA95EC71E9D8B3472FEE4B4AB

Abstract
Potok Ložnica izvira v manjšem naselju Kot na Pohorju, ki se geološko nahaja na območju pohorskega granodiorita. Teče skozi litologije gnajsov in blestnikov ter dolvodno pot nadaljuje skozi recentne sedimente. V neposredni bližini vzhodno od potoka, se nahaja Slovenskobistriški ultramafični kompleks (SBUC), ki ga sestavljajo serpentiniti z lečami amfibolita ter eklogita. Potok Ložnica je zato potencialno nahajališče težkih peskov. Vzorce sedimentov smo pobrali na treh vzorčnih mestih vzdolž trase ter jih granulometrijsko, petrološko in geokemijsko opredelili. Magnetno in nemagnetno frakcijo smo med seboj ločili. Podatke smo pridobili s pomočjo SEM-EDS (vrstična elektronska mikroskopija – energijska disprezijska spektroskopija) in z ICP-MS (masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo). Z granulometrijsko analizo smo dokazali, da se minerali vzorčnih mest med seboj razlikujejo zaradi oddaljenosti od izvorne kamnine ter litologije. Dolvodno se velikost zrn zmanjšuje in sortira. Sediment je bil prav tako podvržen zmernemu recikliranju in preperevanju. Kot pričakovano, smo zasledili prisotnost težkih mineralov, kjer prevladujejo minerali granata končnim členom piropa ter ilmenita. Dolvodno, na tretjem vzorčnem mestu, smo zaznali hipno obogatitev kroma s vključki klorita, ki je bil podvržen procesom serpentinizacije, kar lahko povežemo z erozijo kamnin Slovenskobistriškega ultramafičnega kompleksa (SBUC). Na podlagi geokemijske analize sedimenta, granatov in monacitov smo ugotovili, da sediment potoka Ložnica izvira iz bližnjih metamorfnih kamnin gnajsov, blestnikov ter kamnin SBUC. Prav gotovo je vpliv na sediment imel tudi pohorski granodiorit, vendar težki minerali od tam ne kažejo izvora. Zasledili smo tudi elemente redkih zemelj (REE) in Ti, ki spadajo na seznam kritičnih elementov 2020. Faktor obogatitve (EF) je pokazal na manjše obogatitve prvin, kar pomeni, da njihova vsebnost ne zadošča pogojem ekonomskega izkoriščanja.

Language:Slovenian
Keywords:težki peski, sedimenti, geokemija, faktor obogatitve
Work type:Final paper
Organization:NTF - Faculty of Natural Sciences and Engineering
Year:2020
PID:20.500.12556/RUL-121133 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:31702531 This link opens in a new window
Publication date in RUL:30.09.2020
Views:1142
Downloads:254
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Geochemical and mineralogical composition of Ložnica creek sediments, Pohorje Mts.
Abstract:
The Ložnica stream originates in the small settlement of Kot na Pohorju, which is geologically located in the area of Pohorje granodiorites. It flows through lithologies of gneisses and glisters and continues downstream through recent sediments. In the immediate vicinity east of the stream, there is the Slovenskobistriški ultramafic complex (SBUC), which consists of serpentinites with amphibolite and eclogite lenses. The Ložnica stream is therefore a potential deposit of heavy sands. Sediment samples were collected at three sampling points along the route and identified granulometrically, petrologically and geochemically. The magnetic fraction was separated from the non-magnetic one. Data were obtained using SEM-EDS (scanning electron microscopy - energy dispersive spectroscopy) and ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry). By granulometric analysis, we proved that the minerals of the sample sites differ from each other due to the distance from the source rock and lithology. Downstream, the grain size decreases and minerals get sorted. The sediment was also subjected to moderate recycling and weathering. As expected, we observed the presence of heavy minerals, dominated by garnets with a terminal pyrope link and the mineral ilmenite. Downstream, in the third sample site, we detected an instantaneous enrichment of chromium with chlorite secretions that underwent the serpentinization process characteristic of Slovenska Bistrica utramafic complex (SBUC). Based on the geochemical analysis of the sediment, garnets and monazites, we found that the sediment of the Ložnica stream originates from nearby metamorphic rocks of gneiss, glistening and SBUC rocks, while Pohorje granodiorite shows no effect. We also found rare earth elements (REE) and Ti, which from 2020 belong to the list of critical elements. The enrichment factor (EF) showed smaller enrichments of the elements, which means that their content does not meet the condition of economic exploitation.

Keywords:heavy sands, sediments, geochemistry, enrichment factor

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back