izpis_h1_title_alt

VPLIV OPAZLJIVIH GEOMAGNETNIH POJAVOV NA DELO POMORŠČAKA
Ivanović, Miloš (Author), Dimc, Franc (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (4,73 MB)

Abstract
Tema Vpliv opazljivih geomagnetnih pojavov na delo pomorščaka je zelo vsestranska, saj je geomagnetizem pojav, ki se dotika vsakega atoma v našem življenju. V diplomski nalogi bo predstavljena primarna povezava med geomagnetizmom in delom na ladji. Zaradi sprememb v načinu vodenja ladje in vse večji odvisnosti od tehnoloških naprav, ki so posredno ali neposredno odvisne od geomagnetizma, je ta tema raziskave zelo aktualna. Diplomska naloga je razdeljena na pet sklopov. V prvem je predstavljen uvodni del, v katerem bom na kratko predstavil opis dela oz. obravnavano tematiko naloge. Predstavljen bo tudi namen, zaradi katerega sem se odločil pisati o opazljivih geomagnetnih pojavih, ki lahko vplivajo na delo pomorščaka. Na koncu prvega dela bom opisal metode, s pomočjo katerih bom bolj natančno predstavil določene pojme in pojave. Drugi del diplomske naloge temelji na običajnih geomagnetnih pojavih. V tem poglavju bom predstavil izvor in pomen geomagnetizma ter hipoteze, ki so se pojavile skozi zgodovino in ki veljajo še danes. Nato bom opisal geomagnetno polje in njegove merljive količine, elemente in lastnosti, postopke, kako se merijo njegove vrednosti, kateri so njegovi viri itd. Eden najbolj pomembnih delov tega poglavja je uporaba geomagnetizma v pomorstvu oz. katere naprave uporabljajo njegove lastnosti za pridobivanje rezultatov. Tretji del diplomske naloge temelji na izrednih geomagnetnih pojavih. V tem poglavju bom predstavil izredne dogodke na Soncu, ki vplivajo na geomagnetno polje, poiskal bom odgovor na vprašanje, zakaj se pojavljajo izredni pogoji v atmosferi oz. v ionosferi in magnetosferi. Predstavil bom tudi, kakšen vpliv ima geomagnetizem na radijsko komunikacijo in navigacijo. Četrti del diplomske naloge temelji na lastnih ugotovitvah in opisih iz literature, zakaj je dobro, da pomorščak stalno spremlja in opazuje geomagnetno polje in s pomočjo česa lahko pomorščak opazuje geomagnetne pogoje. Omenil bom tudi, v katere vse namene se, poleg običajnih, lahko uporablja mobilni telefon. Na koncu četrtega poglavja bom komentiral lastne ugotovitve pri delu z magnetometrom in ključne sklepe iz izvedene ankete. V petem delu so predstavljeni sklepi. Priložil bom tudi rezultate lastnih meritev geomagnetnega polja s pomočjo triosnega magnetometra, ki deluje na podlagi magnetno uporovnega učinka (MTi, Xsens), s pomočjo katerega sem izmeril komponente X, Y in Z geomagnetnega polja. Predstavljeni bodo tudi rezultati odgovorov anketiranih pomorščakov.

Language:Slovenian
Keywords:geomagnetizem, aktivnosti Sonca, magnetni kompas, GNSS.
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Organization:FPP - Faculty of Maritime Studies and Transport
Year:2020
Views:273
Downloads:59
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:IMPACT OF OBSERVABLE GEOMAGNETIC PHENOMENA ON THE WORK OF SEAFARERS
Abstract:
The topic Impact of Geomagnetic Observable Phenomena on Seafarers’ Work is very complex given that geomagnetism is a phenomenon that is in contact with every atom in our lives. The degree thesis will present the primary connection between geomagnetism and work on ship. Due to changes in the way the ship is managed and increasingly growing dependence on tech-nical devices that are directly or indirectly dependent on geomagnetism, this research topic has attracted significant contemporary research interest. The degree thesis is divided into five sec-tions. The first presents the introductory part, in which I will briefly present the topic of this thesis. In addition, the reason why I decided to write about observable geomagnetic phenomena that may affect the work of a seafarer will be presented. At the end of the first part, I will describe the methods applied to present the most salient concepts and phenomena in more detail. The second part of the thesis is based on common geomagnetic phenomena. In this chapter, I will present the origins and significance of geomagnetism and the pertinent hypotheses that have emerged throughout history and that apply today. I will then describe the geomagnetic field and its measurable quantities, elements and properties, and procedures, how its values are measured, and what its sources are, among others. One of the most important parts of this chapter is the use of geomagnetism in maritime affairs or, in other words, which devices use its properties to obtain results. The third part of the degree thesis is based on extraordinary geomagnetic phenomena. In this chapter I will present the extraordinary events on the Sun that affect the geomagnetic field, I will look for the answer to the question why extraordinary conditions occur in the atmosphere, respectively in the ionosphere and magnetosphere. I will also present the impact of geomag-netism on radio communication and navigation. The fourth part of the degree thesis is based on my own findings and descriptions from the literature, in particular why it is advisable for a seafarer to constantly monitor and observe the geomagnetic field, and all the options using which a seafarer can observe geomagnetic condi-tions. Moreover, I will mention for what purposes, in addition to the usual ones, a mobile phone can be used. At the end of the fourth chapter, I will comment on my own findings of working with a magnetometer and the key conclusions from the survey. The fifth part is based on the thesis conclusions. Attached to this thesis are the obtained results of laboratory measurements or the measure-ments of the geomagnetic field with the help of a trios magnetometer operating on the mag-netic resistance effect (MTi, Xsens), with the help of which I measured the components X, Y and Z of the geomagnetic field. The results of the answers of the surveyed seafarers will also be presented.

Keywords:geomagnetism, solar activities, magnetic compass, GNSS.

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back