izpis_h1_title_alt

Delovanje vodnih izvlečkov invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na pojav škodljivih organizmov in na pridelek solate (Lactuca sativa L.)
ID Starman, Polona (Author), ID Trdan, Stanislav (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,58 MB)
MD5: 2BD8D43E7DD20AAC6DB24AF45F2A8BC3

Abstract
V poletnih mesecih leta 2019 smo preiskušali delovanje osmih vodnih izvlečkov invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na pojav bolezni ter na rast in razvoj mehkolistne solate sorte 'Marina'. Poskus smo zasnovali na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani. Pridelovalno zemljišče smo razdelili v tri bloke, znotraj katerih smo naključno razporedili 10 obravnavanj (po 18 sadik v vsakem obravnavanju/parcelici), in sicer: 1 – vodni izvleček listov orjaške zlate rozge (Solidago gigantea), 2 – vodni izvleček listov kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), 3 – vodni izvleček listov japonskega dresnika (Fallopia japonica), 4 – vodni izvleček listov češkega dresnika (Fallopia bohemica), 5 – vodni izvleček velikega pajesena (Ailanthus altissima), 6 – vodni izvleček listov octovca (Rhus typhina), 7 – vodni izvleček listov navadne amorfe (Amorpha fructicosa), 8 – vodni izvleček listov smrdljive ditrihovke (Dittrichia graveolens), 9 – pozitivna kontrola (uporaba fungicidov in insekticidov), ter negativna kontrola (neškropljeno). Vse vodne izvlečke smo uporabili v 25 % koncentraciji. Sredstva smo nanašali na rastline med rastno dobo, škropljenje smo opravili trikrat. Z rezultati smo dokazali razlike v delovanju različnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na povzročitelja črne listne pegavosti (Alternaria cichorii) na solati in pridelek solate. Pri preučevanju učinkovitosti zatiranja črne listne pegavosti smo pri nekaterih izvlečkih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst dobili zadovoljive rezultate. Največjo povprečno maso nadzemnega dela solate smo ugotovili v pozitivni in negativni kontroli, med izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst pa se je kot najboljši biostimulant izkazal vodni izvleček kanadske zlate rozge.

Language:Slovenian
Keywords:solata, Lactuca sativa, bolezni, črna listna pegavost, Alternaria cichorii, vodni izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, pridelek, tržni pridelek, masa, pozitivna kontrola, negativna kontrola, poljski poskus, škropljenje, tretiranje
Work type:Bachelor thesis/paper
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:BF - Biotechnical Faculty
Publisher:[P. Starman]
Year:2020
PID:20.500.12556/RUL-119045 This link opens in a new window
UDC:635.52:632.937:632.95(043.2)
COBISS.SI-ID:27132931 This link opens in a new window
Publication date in RUL:02.09.2020
Views:879
Downloads:129
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The activity of water extracts of invasive alien plasnt species on the occurene of harmful organisms and on the yield of lettuce (Lactuca sativa L.)
Abstract:
In the summer of 2019, we tested the effects of eight water extracts of invasive alien plant species on the occurrence of diseases, and on the growth and development of the butterhead lettuce, the variety 'Marina'. The experiment was carried out at the Laboratory Field of the Biotechnical Faculty in Ljubljana. We divided the cultivated land into three blocks, inside this blocks we distributed 10 treatments (18 seedlings in each treatment/plot) at random: 1 – water extract of giant knotweed leaves (Solidago gigantea), 2 – water extract of Canadian knotweed leaves (Solidago canadensis), 3 – water extract of Japanese knotweed leaves (Fallopia japonica), 4 – water extract of Bohemian knotweed leaves (Fallopia bohemica), 5 – water extract of three of heaven (Ailanthus altissima), 6 – water extract of staghorn sumac leaves (Rhus typhina), 7 – water extract of false indigo leaves (Amorpha fructicosa), 8 – water extract of stinkwort leaves (Dittrichia graveolens), 9 – positive control (use of fungicides and insecticides), and negative control (unsprayed). All aqueous extracts were used in 25 % concentration. We applied the extracts on the plants during the growing season; we sprayed the luttuce three times. We found differences in the activity of differrent invasive alien plant species on the causer of the Alternaria leaf spot and lettuce production. Good results have been obtained in suppressing Alternaria leaf spot with water extracts of some invasive alien plant species. In the positive and negative control we established the highest average mass of the above-ground part of the lettuce, while among extracts of invasive alien plant species, the extract of the Canadian knotweed proved to be the best biostimulant.

Keywords:lettuce, Lactuca sativa, diseases, Alternaria leaf spot, Alternaria cichorii, water extracts of invasive alien plant species, yield, net yield, mass, positive control, negative control, field experiment, spraying, treatment

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back