izpis_h1_title_alt

Vpliv nasprotja interesov na veljavnost zastopniških poslov
ID Cvahte, Ambrož (Author), ID Možina, Damjan (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (4,95 MB)
MD5: 8E8681ACFCC9F47D6097B0C46EEDD012

Abstract
Delo obravnava nasprotje interesov pri zastopanju v smislu individualnega-psihološkega fenomena kot intrapersonalno nasprotje interesov. Slednje je posledica različnih položajev, ki jih zaseda posamezna oseba. Ker zastopnik ni sam nosilec interesa, katerega mora kot zastopnik varovati, se lahko hitro zgodi, da postavi svoje lastne interese ali interese tretje osebe pred interese zastopanega in s tem ravna v nasprotju interesov. Zaradi načela abstraktnosti v zastopniškem pravu ravnanje zastopnika v nasprotju interesov kot zastopnikova kršitev obveznosti iz notranjega razmerja praviloma nima učinka na veljavnost zastopniškega posla v zunanjem razmerju do sopogodbenika. Osrednji predmet proučevanja bodo situacije, v katerih ima nasprotje interesov izjemoma vpliv na veljavnost sklenjenega zastopniškega posla v zunanjem razmerju. V slovenskem pravu obstajajo specialne zakonske določbe, ki urejajo vpliv nasprotja interesov na veljavnost zastopniškega posla v posameznih primerih, oz. pravila, ki v želji po preprečevanju nasprotja interesov na različne načine omejujejo delovanje zastopnika. Ker v slovenskem pravu ni izrecnih zakonskih določb, ki bi urejale vpliv nasprotja interesov na veljavnost zastopniškega posla na splošni ravni civilnega prava, je cilj naloge opredeliti merila za slednje. V tem okviru so prikazana pravila, po katerih se presoja veljavnost posla, ki ga zastopnik sklene s samim seboj ali kot dvojni zastopnik, pravila o koluzivnem sodelovanju zastopnika in sopogodbenika ter pravila o zlorabi zastopniške moči. Analizirane so predpostavke, pod katerimi lahko ima nasprotje interesov v teh primerih vpliv na veljavnost sklenjenega zastopniškega posla, ter preučene pravne posledice, ki jih lahko ima takšno ravnanje zastopnika v razmerju do zastopanega in sopogodbenika. Primerjalnopravno naloga obravnava ureditev v nemškem in švicarskem pravnem redu ter nekatera pravila na nadnacionalni ravni. V okviru slednjih so predstavljene relevantne določbe iz prava EU, določbe PECL, DCFR in PICC.

Language:Slovenian
Keywords:nasprotje interesov, zloraba zastopniške moči, koluzija, posel zastopnika s samim seboj, dvojno zastopanje
Work type:Doctoral dissertation
Organization:PF - Faculty of Law
Year:2020
PID:20.500.12556/RUL-117212 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:21936899 This link opens in a new window
Publication date in RUL:02.07.2020
Views:1702
Downloads:247
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The effect of conflict of interest on the validity of the representative transactions
Abstract:
The paper considers the conflict of interests in representation in terms of the individual-psychological phenomenon as an intrapersonal conflict of interest. The latter is due to the different positions held by an individual. Given that a representative is not himself the bearer of interests which he must protect as a representative, it may quickly happen that he gives priority to his own interests or those of a third party over the interests of the person represented, thus finding himself in a conflict of interests. Due to the principle of abstractness in the law of agency, the conduct of a representative who is in conflict of interests as a representative’s breach of an obligation arising from the internal relationship does not, as a rule, have an effect on the validity of the representative transaction in the external relationship with the contracting party. The main subject of the study will be situations in which the conflict of interest exceptionally has an impact on the validity of the concluded representative transaction in the external relationship. There are special legal provisions in Slovenian law which regulate the impact of conflict of interest on the validity of a representative transaction in individual cases, i.e. rules which, in order to prevent conflict of interest, restrict the performance of the representative in various ways. Since there are no explicit legal provisions in Slovenian law governing the impact of conflicts of interest on the validity of a representative transaction at a general level of civil law, the aim of this paper is to define the criteria for the latter. In this context, the rules governing the validity of self-contracting and double mandate, the rules of collusion between the representative and the contracting party, as well as the rules regarding the abuse of agency are outlined. The assumptions under which conflict of interest in these cases can have an impact on the validity of representative transaction are analyzed and the legal consequences which such conduct of the representative in relation to the person represented and the contracting party may have were elaborated. In terms of comparative law, the paper deals with the regulations in the German and Swiss legal systems and some rules at the transnational level. With regard to the latter, the paper presents the relevant provisions of EU law, the provisions of PECL, DCFR and PICC.

Keywords:conflict of interest, abuse of agency, collusion, self-contracting, double mandate

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back