izpis_h1_title_alt

Vloga delovnega terapevta pri obravnavi vedenjskih in psihičnih simptomov pri demenci : diplomsko delo
ID Hribar, Špela (Author), ID Gričar, Nevenka (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Galof, Katarina (Reviewer)

.pdfPDF - Presentation file, Download (938,69 KB)
MD5: 8950A4E5343B4E5C12804F29D12B0A6E

Abstract
Uvod: Število oseb z demenco narašča. Spominske motnje, ki so pogosto prvi simptom demence, velikokrat spremljajo tudi vedenjski in psihični simptomi demence. Omenjeni simptomi pri osebah z demenco vodijo do zmanjšanja sposobnosti sodelovanja v okupacijah. Namen: Namen diplomskega dela je preučiti, kakšna je vloga delovnega terapevta pri obravnavi vedenjskih in psihičnih simptomov pri demenci. Metode dela: V diplomskem delu je bil uporabljen sistematični pregled literature s pomočjo modela PRISMA. Pri iskanju je bil uporabljen časovni okvir od leta 2009 do leta 2019. Iskanje primernih študij je potekal z naslednjimi ključnimi besedami, ki smo jih navedli v angleščini: occupational therapy, neuropsychiatric symptoms, behavioural symptoms, psychological symptoms, dementia, non-farmacological interventions, alzheimer's disease v podatkovnih bazah PubMed, PubMed Central, The Gerontologist Society of America, British Medical Journal. V končno analizo je bilo vključenih 6 znanstvenih in 1 strokovni članek. Rezultati: Vloga delovnega terapevta pri obravnavi vedenjskih in psihičnih simptomov pri demenci je najprej, da izvede potrebna standardizirana in nestandardizirana ocenjevanja ter da pozna teoretične temelje za obravnavo. Delovni terapevt za opredelitev vedenjskih in psihičnih simptomov pri demenci in konteksta, v katerem se ti simptomi pojavljajo, najprej izvede pogovor s skrbnikom in kjer je mogoče tudi z osebo z demenco. Delovni terapevt lahko oceni kognitivno stopnjo osebe z demenco, obseg giba, moč, mobilnost, vključno s tveganjem padca, in domače okolje, v kolikor oseba živi doma. Sledi obravnava, ki jo lahko delovni terapevt usmerja v okolje, na negovalca oziroma skrbnika ter na vedenje osebe. Pri osebi z demenco je pomembno stalno spremljanje vedenja, ker se vedenjski in psihični simptomi v času demence lahko spreminjajo in nihajo; včasih je potrebno z obravnavami prenehati. Razprava in zaključek: Delovni terapevt je na podlagi pregledane literature prepoznan kot pomemben strokovnjak pri obravnavi vedenjskih in psihičnih simptomov demence. Z delovnoterapevtskimi storitvami delovni terapevt teži k povečanju participacije osebe, izboljšanju fizične izvedbe, kvalitete življenja in k zmanjšanju negativne komunikacije. Izboljšanje navedenega posledično vpliva na zmanjšanje vedenjskih in psiholoških simptomov demence. Zaradi obsežnosti teme bi bilo smiselno tudi nadaljnje raziskovanje o ocenjevalnih inštrumentih, metodah in pristopih ter obravnavah delovnih terapevtov na tem področju.

Language:Slovenian
Keywords:diplomska dela, delovna terapija, ocenjevanja, teoretični temelji, ukrepi, izidi
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Typology:2.11 - Undergraduate Thesis
Organization:ZF - University College of Health Studies
Year:2020
Publisher:[Š. Hribar]
Number of pages:27 str., [2] str. pril
PID:20.500.12556/RUL-116654 This link opens in a new window
UDC:615.851
COBISS.SI-ID:17828867 This link opens in a new window
Publication date in RUL:31.05.2020
Views:911
Downloads:345
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Kopiraj citat
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:The role of the occupational therapist in the management of behavioral and psychological symptoms of dementia : diploma work
Abstract:
Introduction: The number of people with dementia is increasing. Memory disorders, which are often the first symptom of dementia, are often accompanied by behavioral and psychiatric symptoms of dementia. These symptoms in an individual with dementia lead to a decrease in the ability to participate in occupation. Purpose: The purpose of this diploma thesis is to examine the role of occupational therapist in dealing with behavioral and psychiatric symptoms in dementia. Methods of work: The diploma thesis used a systematic literature review, using the PRISMA model. The search used a timeframe from 2009 to 2019. The search for eligible studies was conducted using the following keywords: occupational therapy, neuropsychiatric symptoms, behavioural symptoms, psychological symptoms, dementia, non-farmacological interventions, alzheimer's disease in databases PubMed, PubMed Central, The Gerontologist Society of America, British Medical Journal. The final analysis included 6 scientific and 1 expert articles. Results: The role of the occupational therapist in dealing with behavioral and psychiatric symptoms in dementia is first to perform the necessary standardized and non-standardized assessments and to know the theoretical foundations for the treatment. An occupational therapist discusses the behavioral and psychiatric symptoms of dementia and the context in which these symptoms occur first by interviewing the caregiver and, where possible, with the person with dementia. The occupational therapist can assess the user's cognitive level, range of motion, strength, mobility including the risk of falling and the home environment if the person lives at home. Next is a treatment that the occupational therapist can direct to the environment, to the caregiver or guardian, and to the person's behavior. It is important for a person with dementia to constantly monitor their behavior because behavioral and psychiatric symptoms can change and fluctuate during dementia; sometimes interventions need to be discontinued. Discussion and Conclusion: Based on the review literature, the Occupational Therapist has been recognized as an important expert in dealing with the behavioral and psychiatric symptoms of dementia. Through occupational therapy services, the occupational therapist seeks to increase user participation, improve physical performance, quality of life, and reduce negative communication. Improving the above results in reducing the behavioral and psychological symptoms of dementia. Due to the extensive nature of the topic, further research on assessment instruments, methods and approaches, and the interventions of occupational therapists in the field would also make sense.

Keywords:diploma theses, evaluation, occupational therapy, theoretical foundations, measures, results

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back