izpis_h1_title_alt

Vključevanje stanovalcev Centra starejših Notranje Gorice v skupnost
Mehmedović, Sabina (Author)

.pdfPDF - Presentation file, Download (2,30 MB)
MD5: DCED51790F4F7629AE5D9F7CA9EF968F

Abstract
V diplomskem delu sem raziskovala vključevanje stanovalcev Centra starejših Notranje Gorice v skupnost. Zanimalo me je, kako se Center starejših Notranje Gorice in njegovi stanovalci vključujejo v skupnost in kateri dejavniki vplivajo na to. Zanimalo me je tudi, kakšen odnos ima socialna služba Centra starejših Notranje Gorice do skupnostnih projektov in kateri dejavniki vplivajo na skupnostno socialno delo v centru. Želela sem raziskati tudi, kako se stanovalci vključujejo v skupnost v primerjavi pred prihodom v center. Da bi prejela odgovore na zastavljena vprašanja, sem zbirala podatke z metodo spraševanja desetih stanovalcev in socialne delavke, zaposlene v Centru starejših Notranje Gorice. Obdelavo in analizo podatkov sem opravila po metodi kvalitativne analize. Ugotovila sem, da se center in stanovalci v skupnost vključujejo na raznovrstne načine skozi dejavnosti, ki potekajo v samem centru, kot so medgeneracijska druženja, nastopi in prireditve, sodelovanje s prostovoljci in študenti, in dejavnosti, ki potekajo izven centra, kot so obisk prijateljev in sorodnikov, izleti, obisk trgovin, kavarn, drugih institucij ter prejšnjih lokalnih skupnosti. Zaposleni se trudijo za vključevanje manj samostojno gibljivih stanovalcev. Odnos socialne službe do skupnostnih projektov temelji na prepričanju, da je v instituciji možno in nujno delati po načelih skupnostnega socialnega dela in da je pomembno vključevanje manj samostojno gibljivih stanovalcev, pri čemer je potrebno spoštovati odločitve posameznih stanovalcev. Socialna delavka prepoznava koristi povezovanja z okoliškimi prebivalci, a ima sama premalo časa za izvajanje skupnostnih dejavnosti. Dejavniki, ki vplivajo na skupnostno socialno delo v Centru starejših Notranje Gorice so angažiranost zaposlenih za vključevanje vseh stanovalcev, vpliv direktorice, ki zaposlene spodbuja k podajanju idej za skupnostne aktivnosti in je tudi sama pobudnica ter organizatorka teh, timsko delo in pomanjkanje časa socialne delavke. Na vključevanje stanovalcev Centra starejših Notranje Gorice v skupnost vpliva kombinacija individualnih in institucionalnih dejavnikov. Individualni dejavniki so pomanjkanje želje, osebnostni dejavniki, odločitev posameznika, mobilnost, zdravstveno stanje, dolgočasje, pomanjkanje obiskov in čas prilagajanja na novo okolje. Dejavniki vezani na institucijo, so odnos zaposlenih do vključevanja stanovalcev z zmanjšano možnostjo za samostojno gibanje, podpora zaposlenih, pomanjkanje zaposlenih, neustreznost dejavnosti, pomanjkanje obiskov in lokacija centra. Stanovalci centra imajo različne izkušnje z vključevanjem v skupnost v primerjavi z vključevanjem pred prihodom v center. Nekateri se po prihodu v center udejstvujejo zelo veliko in imajo občutek vključenosti, drugi pa se po prihodu v center počutijo izključeni iz življenjskega dogajanja. Za lažje stike stanovalcev s sorodniki in prijatelji bi bilo dobro omogočiti tečaje računalništva in tehnično opremo, ki jo lahko samostojno uporabljajo. Dobro bi bilo organizirati izlete v lokalne skupnosti od koder prihajajo stanovalci, posebej tisti, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev. Za stanovalce in njihove prijatelje bi bilo koristno delati na ohranjanju stikov in prijatelje povabiti k sodelovanju v domskih aktivnostih. Ker so domovi za stare specializirani za delo s starimi ljudmi, predlagam organizacijo skupnostnih izobraževanj na teme, ki zanimajo stare ljudi, kot so programi priprave na starost. Priporočljivo bi bilo, da se tudi drugi domovi za stare v skupnost odpirajo s pomočjo socialnih omrežij, kjer lahko predstavijo svoje dejavnosti in javnost povabijo k sodelovanju. Predlagam posvojitev hišne živali. Menim, da bi bilo koristno raziskati naslednje teme: vpliv izobrazbe direktorjev domov za stare na udejanjanje skupnostnih projektov, dejavniki, ki pripomorejo, da imajo nekateri stanovalci občutek velike vključenosti v skupnost, možnost zaposlitve administrativnega delavca, ki bi prevzel administrativne naloge socialne delavke, dejavniki, ki vplivajo na to, koliko se posamezen socialni delavec, zaposlen v domu za stare, uveljavi kot organizator inovativnih projektov, kako so v skupnost vključeni stanovalci, ki so manj samostojno gibljivi in stanovalci z demenco ter načine, kako manj samostojno gibljive stanovalce in stanovalce z demenco kar najbolj vključevati v skupnost.

Language:Slovenian
Keywords:stari ljudje, skupnostno socialno delo, institucionalna oskrba, vključenost v skupnost
Work type:Bachelor thesis/paper (mb11)
Organization:FSD - Faculty of Social Work
Year:2020
Views:270
Downloads:128
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
 
Average score:(0 votes)
Your score:Voting is allowed only to logged in users.
:
Share:AddThis
AddThis uses cookies that require your consent. Edit consent...

Secondary language

Language:English
Title:Social Inclusion of Residents at Centre for Older People Notranje Gorice
Abstract:
In my graduation thesis, I explored social inclusion of residents at Centre for older people Notranje Gorice. I was curious how Centre for older people Notranje Gorice and its residents are involved in the community and what factors influence it. I was also interested in the attitude of social service of Centre for older people Notranje Gorice in regards to community projects and what factors influence the community social work at the Centre. I also wanted to explore how residents engage with the community compared to living at home. In order to get answers, I collected data using a questionnaire method of ten residents and a social worker employed at the Centre for older people Notranje Gorice. I performed the data processing and analysis according to the qualitative analysis method. I have found that the Centre and its residents engage in community activities in a variety of ways within and outside the Centre. They engage in activities such as intergenerational projects, performances and events, collaboration with volunteers and students, visiting friends and relatives, trips, visiting shops, cafes, others institutions and previous local communities. Employees are working hard to integrate residents that are less mobile. The attitude of the social service towards community projects is based on the belief that it is possible and also necessary for the institution to work in accordance with the principles of community social work and that the involvement of less mobile residents is important, while respecting the decisions of individual residents. The social worker recognizes the benefits of connecting with the elderly from the surrounding area of Centre, but has little time to engage in community activities. Factors affecting community social work at Centre for older people Notranje Gorice are employee engagement for the inclusion of residents with limited mobility, the influence of a director who encourages employees to come up with ideas for community activities and is herself the initiator and organizer of them, teamwork and lack of time on behalf of the social worker. The integration of the residents of the Centre for older people Notranje Gorice into the community is influenced by a combination of individual and institutional factors. Individual factors include lack of desire, personality factors, individual decision, mobility, health status, boredom, lack of visits and time to adjust to the new environment. The factors related to the institution are the attitude of employees towards the integration of less mobile residents, support of employees, lack of employees, inadequacy of activities, lack of visits and location of the centre. Residents have different experiences of community involvement compared to life at home. Some residents are very involved in the community activities and have great sense of involvement, while others feel excluded from everyday life after coming to the Centre. To facilitate residents' contact with relatives and friends, it would be a good idea to provide computer courses and technical equipment that they can use independently. It would be good to organize trips to the local communities where the residents come from, especially those who come from more distant places. It would be useful for residents and their friends to work on keeping in touch with friends and also inviting friends to participate in Centre activities. Because nursing homes specialize in working with the elderly, I suggest organizing community education programs on topics of interest to the elderly, such as preparation for old age. It would be advisable for other nursing homes to open to the community through social networks where they can present their activities and invite the public to participate. I would suggest adopting a pet. I think it would be useful to explore the following topics: the impact of the education of nursing home directors on the implementation of community projects, the factors that make some residents feel highly involved in the community, the ability to hire an administrative worker to take over the administrative duties of a social worker, factors that affect how much an individual social worker employed in a nursing home enforces himself as an organizer of innovative projects, how less mobile residents and residents with dementia are included in the community, and ways to integrate them as much as possible into the community.

Keywords:older people, community social work, institutional care, community inclusion

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Comments

Leave comment

You have to log in to leave a comment.

Comments (0)
0 - 0 / 0
 
There are no comments!

Back