izpis_h1_title_alt

ANALIZA VPLIVA SPREMEMB ZAKONA O PREKRŠKIH NA PRAKSO POLICIJE
ID GRAJFONER, MITJA (Author), ID Kovač, Polonca (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (1,69 MB)
MD5: 9464C6E34D497BD12845FB45A0FCE3F4

Abstract
Pravo o prekrških je v današnjem času postalo zelo pomemben, kompleksen in zahteven del kaznovalnega prava na območju Republike Slovenije. Glede na okoliščine, da je zakonodaja »živa materija«, ki se skuša prilagajati trenutnim razmeram in odpravljati pomanjkljivosti, ki so se pri izvajanju zakonskega predpisa v praksi pojavile, se je Zakon o prekrških v preteklosti večkrat spreminjal, dopolnjeval in popravljal. Zadnja sprememba ZP-1 je bila s strani zakonodajalca sprejeta in uveljavljena leta 2016. Namen zakonodajalca je bil, da bi poenostavil in skrajšal izvedbo postopkov o prekrških, ki jih vodijo prekrškovni organi, ob upoštevanju visokih standardov varovanja človekovih pravic in svoboščin ter pravnega varstva vseh udeležencev. Glede na okoliščine, da je od zadnje spremembe ZP-1 preteklo že več kot 3 leta, sem v magistrskem delu opravil raziskavo, ali so spremembe zakonskih določil pozitivno vplivale na delo prekrškovnih organov in dosegle svoj namen. Raziskava je bila opravljena s pomočjo študije obstoječe literature, z analizo statističnih podatkov in izvedeno anketo. V raziskavi so bile potrjene vse tri hipoteze, na podlagi katerih je bilo ugotovljeno, da so spremembe ZP-1J pozitivno vplivale na delo prekrškovnih organov ter pripomogle k učinkovitejšemu in hitrejšemu reševanju zadev. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da pravo o prekrških kljub pozitivnim spremembam še vedno ni urejeno optimalno in da bo potrebno v prihodnosti zakonodajo ustrezno spremeniti z namenom odprave težav, ugotovljenih pri njenem izvrševanju.

Language:Slovenian
Keywords:pravo o prekrških, spremembe zakona, hitri postopek, Odločba o prekršku, pravno varstvo, napoved zahteve za sodno varstvo, analiza prakse
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:FU - Faculty of Administration
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[M. Grajfoner]
Year:2020
PID:20.500.12556/RUL-115931 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:14044675 This link opens in a new window
Publication date in RUL:29.04.2020
Views:1067
Downloads:264
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:ANALYSIS OF THE IMPACTS OF AMENDMENTS TO THE MINOR OFFENCES ACT ON POLICE PRACTICE
Abstract:
Minor offenses law has become a very important, complex and demanding part of criminal law in the Republic of Slovenia. Because the legislation is a "living matter", trying to adapt to the current situation and trying to remedy the shortcomings that occurred during the implementation of the law in practice, Minor Offences Act has been amended and supplemented several times in the past. The latest amendment to Minor Offences Act - 1 was adopted and implemented by the legislator in 2016, which brought about many changes in the work of bodies that lead and decide in the proceedings on minor offences. The intention of the legislator was to simplify and shorten minor offences proceedings conducted by authorities, while respecting high standards of protection of human rights and freedoms as well as the legal protection of all participants. More than 3 years have passed since the last amendment to the Minor Offences Act - 1, therefore I carried out a research in my master's thesis on whether or not the amendments to the statutory provisions have had a positive impact on the work of the minor offences authorities and thus achieved their purpose. The research was carried out by means of the study of the existing literature, analysis of statistics, and a questionnaire. The research confirmed all three hypotheses, which led to the conclusion that the amendments to the Minor Offences Act - 1 have had a positive impact on the work of the minor offences authorities, and contributed to more efficient and faster resolution of cases. The research concluded that, despite the positive changes, the law on minor offenses is still not optimally regulated. In the future, the legislation should be further amended in order to remedy the problems identified during its implementation.

Keywords:minor offences law, amendments to the law, expedited procedure, decision on minor offence, legal protection, announcement of a request for judicial protection, analysis of practice

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back