izpis_h1_title_alt

Družbeni položaj duhovščine na Slovenskem med vojnama : doktorska disertacija
ID Guček, Boštjan (Author), ID Kolar, Bogdan (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

.pdfPDF - Presentation file, Download (6,11 MB)
MD5: A939A626C8052F03298438E9C8943D06

Abstract
V zgodovinopisju še ni bil prikazan položaj duhovščine v obdobju med obema vojnama, zato je utemeljeno vprašanje, kakšen je bil družbeno-politični položaj duhovščine v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. Po splošni predstavitvi razmer v družbi in Katoliški cerkvi v začrtanem obdobju sledi predstavitev položaja duhovščine na ekonomskem, socialnem, kulturnem in medijskem področju. Prvi del temelji na literaturi in delno na sekundarnih virih. Vsa ta področja so bila že obsežno in kvalitetno predstavljena, tukaj pa so poudarjena z vidika duhovščine. Na življenje so vplivale splošne družbene razmere. Čas je zaznamovala povojna verska brezbrižnost, nemoralnost, nasilje in pomanjkanje. Država je probleme na vseh področjih reševala počasi. Kljub vsemu pa lahko opazimo določene pozitivne spremembe v družbi z razvojem šolstva, kulture in jezika. Drugo desetletje tega obdobja je zaznamovala gospodarska kriza in širjenje ideologij jugoslovanskega unitarizma in marksizma, ki so pripeljale do notranjih razhajanj tudi v katoliškem taboru. Katoliška cerkev je na družbene izzive časa odgovarjala s široko dejavnostjo na področju duhovnosti z verskimi organizacijami, na področju šolstva in kulture ter karitativno-socialnih ustanov. Njen status je ostal vse obdobje pravno nedorečen in nerešen. Pravno reševanje je temeljilo na upanju v sprejetje in potrditev konkordata, kar pa se ni uresničilo. V drugem delu je najprej predstavljena pravna podlaga ureditve položaja duhovščine, nato pa sam položaj duhovščine na podlagi virov, ki so dopolnjeni s sekundarnimi viri. Predvsem so v teh primerih upoštevani osebni fondi, vizitacijska poročila in korespondence z državno oblastjo. Iz predstavitve položaja in pregleda virov se je pokazalo, da je bila duhovščina popolnoma neenotna družbena skupina, v kateri je prihajalo do velikih razlik in težav na socialnem in gmotnem področju. Položaj duhovščine je bil sistemsko neurejen in zato vir skrbi, težav in razlik med duhovniki. Prav zaradi tega je praktična enotna sistemska predstavitev položaja duhovščine nemogoča. Na tem področju tudi Katoliška cerkev sama s svojim vodstvom ni naredila dovolj, da bi se sistem izboljšal.

Language:Slovenian
Keywords:duhovščina, Kraljevina SHS/Jugoslavija, družbeno-politični, ekonomski in socialni položaj
Work type:Doctoral dissertation
Typology:2.08 - Doctoral Dissertation
Organization:TEOF - Theological Faculty
Place of publishing:Ljubljana
Publisher:[B. Guček]
Year:2019
Number of pages:XIII, 419 str.
PID:20.500.12556/RUL-112953 This link opens in a new window
UDC:27-722.5:316.66(497.12)\"1914/1945\"
COBISS.SI-ID:8226906 This link opens in a new window
Publication date in RUL:24.11.2019
Views:1037
Downloads:269
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:The social status of the clergy in Slovenia between the World Wars
Abstract:
The position of the clergy between the First and the Second World Wars has not yet been depicted in the historiography, therefore a question about the social and political role of the clergy in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia is more than justified. In the introductory part, the conditions in the society and the Catholic Church in the stated period are described, followed by the presentation of the role of the clergy in the economic, social, cultural, and media spheres. The first part is based on the literature and partly on the secondary sources. All the areas stated above have already been extensively and accurately illustrated, however not emphasised from the clergy's point of view. Life in the mentioned period was influenced by general social conditions, and marked by religious indifference, immorality, violence, and poverty, characteristic for the post-war period. The pertaining problems in all spheres of life were slowly dealt with by the state. Nevertheless, the development of education, culture, and language brought about several positive social changes. The second decade of the stated period was marked by the economic crisis and the spread of ideologies of Yugoslav Unitarism and Marxism, which led to internal clashes also among the Catholics. The Catholic Church responded to the social challenges with extensive activity in the field of spirituality by founding religious organizations, and with active involvement in the fields of education, culture, and charity. Its status, however, remained legally undefined and unresolved throughout the whole period. The legal resolution was based on the hope of accepting and confirming the concordat, yet remained unfulfilled. In the second part, the legal basis for the regulation of the status of the clergy is depicted, followed by the description of the position of the clergy itself on the basis of the relevant resources, supplemented by the secondary sources. In particular, personal funds, business visits, and correspondence with state authorities have been taken into account. It is evident from the presentation of the situation and the examination of the sources that the clergy was a completely ununified social group, divided by substantial social and material differences. The position of the clergy was not formally organized and was therefore a source of concerns, difficulties, and differences between the priests. For this reason, a systematic and unified outline of the position of the clergy is not possible. Even the Catholic Church and its authorities have not done enough to improve the system in the mentioned field.

Keywords:Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia, relationships among the clergy, social, political, economic, and material status of the clergy

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back