izpis_h1_title_alt

Možnosti za sodelovanje nevladnih organizacij s šolo
ID Šimenc, Špela (Author), ID Sande, Matej (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window

URLURL - Presentation file, Visit http://pefprints.pef.uni-lj.si/6040/ This link opens in a new window

Abstract
Glavni namen dela je osvetliti družbene spremembe, ki spodbujajo spremembe v vzgoji in izobraževanju. Predstavljene so aktualne svetovne, evropske in slovenske smernice za izobraževanje otrok in mladostnikov ter slovenska zakonodaja, ki opredeljuje vsebine v programu osnovne šole in možnosti za sodelovanje zunanjih akterjev v procesu vzgoje in izobraževanja v slovenski osnovni šoli. Opredeljena je civilna družba, organizacije v njej ter vloga civilne družbe v slovenskem prostoru. Nazadnje je predstavljeno sodelovanje nevladnih organizacij z javnimi osnovnimi šolami v različnih državah. Opisane so prednosti, tveganja in ovire sodelovanja ter smernice za dobro sodelovanje med nevladnimi organizacijami in šolo. V empiričnem delu raziskujem, kakšna je obstoječa praksa povezovanja med slovenskimi osnovnimi šolami in nevladnimi organizacijami. Zanimalo me je, na katerih področjih se nevladne organizacije vključujejo v šolski prostor, kakšne so možnosti in ovire za sodelovanje, kakšna so pričakovanja in izidi sodelovanja pa tudi, kako bi lahko izboljšali sodelovanje med šolo in nevladnimi organizacijami. Zanimala me je perspektiva obeh sodelujočih strani. Za raziskovanje sem uporabila kombiniran kvantitativni in kvalitativni pristop, pri čemer je bilo v kvantitativni del vključenih 72 strokovnih delavcev, ki so zaposleni na slovenskih osnovnih šolah, v kvalitativni del pa tri predstavnice osnovnih šol in tri predstavnice nevladnih organizacij s področja nasilja in nenasilne komunikacije, drog in zasvojenosti, globalnega učenja in prostovoljstva. Navkljub majhnemu vzorcu sem ugotovila, da so možnosti sodelovanja na eni strani odvisne od same nevladne organizacije, njenih vsebin, izvajalcev in vira financiranja, na drugi strani so odvisne od šole, njenih zaposlenih, finančnih sredstev in geografske lege šole. Na tretji strani pa so odvisne od državnih organov, ki opredeljujejo šolske vsebine, financirajo izbrane programe nevladnih organizacij in spodbujajo sodelovanje šole z NVO na določenih področjih. Glede na to, da je to področje v Sloveniji manj raziskano, sem z rezultati raziskave osvetlila procese, stališča in dobre prakse na področju sodelovanja nevladnih organizacij v vzgojno-izobraževalnih procesih pri nas.

Language:Slovenian
Keywords:spremembe v družbi
Work type:Master's thesis/paper
Typology:2.09 - Master's Thesis
Organization:PEF - Faculty of Education
Year:2019
PID:20.500.12556/RUL-111819 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:12630345 This link opens in a new window
Publication date in RUL:21.10.2019
Views:572
Downloads:94
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Opportunities for Non-governmental Organizations to Collaborate with School
Abstract:
In the thesis, I address the opportunities for non-governmental organizations to cooperate with school. In the theoretical part I shed light on social change that fosters change in education. Current global, European and Slovenian guidelines for the education of children and adolescents are presented, as well as Slovenian legislation defining the contents of the primary school program and the possibilities for participation of external actors in the education process in the Slovenian primary school. I continue with definition of civil society, its organizations and the role of civil society in Slovenia. Finally, the cooperation of NGOs with public primary schools in different countries is presented. I discuss the benefits, risks and obstacles of cooperation and present guidelines for good cooperation between NGOs and the school. In the empirical part, I research the current practice of cooperation between Slovenian primary schools and non-governmental organizations. I was interested in what areas NGOs are getting involved in the school environment, what are the opportunities and barriers to cooperation and what are the expectations and outcomes of cooperation, as well as how cooperation between the school and NGOs could be improved. I was interested in the perspective of both parties involved. I used a combined quantitative and qualitative research approach consisting of two methods – online survey and semi-structured interview. Quantitative part included 72 professionals employed in Slovenian primary schools, the qualitative part included three representatives of primary schools and three representatives of non-governmental organizations operating in the field of violence and non-violent communication, drugs and addictions, global education and volunteering. In spite of the small sample, I have found that the opportunities for cooperation, on the one side, depend on the NGO itself, its subject matter, school visitors and source of funding, on the other side, they depend on the school, its staff, financial resources and the geographical location of the school, and on the third side, opportunities for cooperation depend on the state authorities, which define the contents of the primary school program, fund selected programs of NGOs and encourage cooperation between schools and NGOs operating in specific fields. Given that cooperation between NGOs and schools is less researched topic in Slovenia, the results of the research have highlighted the processes, attitudes and good practices in the field of NGO participation in educational processes in our country.

Keywords:social change

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back