izpis_h1_title_alt

Korozijska odpornost titanovih vsadkov z nanosom TiO2 prevlek : diplomsko delo
ID Balon, Julija (Author), ID Brunčko, Mihael (Mentor) More about this mentor... This link opens in a new window, ID Kocjan, Andraž (Co-mentor), ID Rojko, Franc (Co-mentor)

.pdfPDF - Presentation file, Download (3,30 MB)
MD5: 8647CBA4DFD62BA0D61EFF4AC7BB515F

Abstract
Uvod: Titan in njegove zlitine so trenutno najbolj uporabljeni biomateriali za zobne vsadke, zaradi kombinacije lastnosti, ki vključujejo visoko odpornost proti koroziji, biokompatibilnost, ponovno pasivizacijo in ustrezne mehanske lastnosti. Vendar pa tudi titan in njegove zlitine kljub biokompatibilnosti omogočajo elektrokemijsko korozijo v ustnem okolju, kadar so do določene mere izpostavljeni škodljivim dejavnikom, kot so sprememba temperature, ravni kisika, ter različne vrednosti Ph sline Namen: Namen študije je ovrednotiti korozijsko obnašanje izbranih vzorcev Ti_6 Al_4V v primerjavi z vzorci premazanimi z TiO2, ter primerjati njihovo obnašanje s kontrolnimi (nepremazanimi) vzorci iz titana v umetni slini in opraviti površinsko karakterizacijo vzorcev ter analizirati površinske lastnosti zlitine po nanosu premaza in kontrolnega vzorca. Metode dela: Uporabili smo deskriptivno metodo, ki smo jo preučevali s pomočjo strokovne literature, člankov in raziskav na področju TiO2 premazov in korozijske odpornosti titanovih zobnih vsadkov. Iskanje je potekalo po podatkovnih bazah, kot so Google Učenjak, Web of Science, Pubmed ter v kooperativnem bibliografskem sistemu COBISS.SI v slovenski in tuji literaturi. Iskalni nizi so bili podani v časovnem nizu od leta 2004 in novejši. Poleg deskriptivne metode smo uporabili tudi metodo raziskovanja, ki je temeljila na eksperimentalnem delu v katerem smo želeli pridobiti vpliv korozije na zobne vsadke, na katere smo nanesli TiO2 premaz po recepturi Lorenzetti (2014) s pomočjo hidrotermalne tehnike, ter jih nato postarali v umetni slin. V sklopu diplomskega dela smo s pomočjo CAD/CAM sistema izdelali e-max implantatno nadgradnjo zoba 25 v zobnem laboratoriju. Rezultati: V namen izboljšave površine vsadka smo izvedli hidrotermalno sintezo TiO2 na površini s sestavo Ti_6 Al_4V. S tem smo povečati oksidno plast zobnega vsadka in naredili nanostrukturirano površino. Razprava in zaključek: Rezultati eksperimentalnega dela nam nakazujejo izredno dobro korozijsko odpornost zlitine ?Ti?_6 ?Al?_4V, saj je titan na površini vseh vzorcev v oksidacijskem stanju Ti(4+). Po ToF-SIMS analizi smo na naših vzorcih, ki so bili prevlečeni s HT zasledili 100 nm debelo plast oksida, kar je za vsadek ugodno, saj ima nanostrukturiran TiO2 pomembne lastnosti. Debelejša plast, ki smo jo izdelali pripomore k boljši korozijski odpornosti, kot tudi boljšim mehanskim lastnostim, ki so ključne pri vstavitvi zobnega vsadka, kjer so prisotne velike abrazijske in strižne sile.

Language:Slovenian
Keywords:titanovi zobni vsadki, TiO2 premaz, korozija, biokompatibilnost, umetna slina
Work type:Bachelor thesis/paper
Organization:ZF - Faculty of Health Sciences
Year:2019
PID:20.500.12556/RUL-111149 This link opens in a new window
COBISS.SI-ID:5697643 This link opens in a new window
Publication date in RUL:25.09.2019
Views:1733
Downloads:294
Metadata:XML RDF-CHPDL DC-XML DC-RDF
:
Copy citation
Share:Bookmark and Share

Secondary language

Language:English
Title:Corrosion resistance of titanium implants with TiO2 coating : diploma work
Abstract:
Introduction: Titanium and its alloys are currently the most used biomaterials for dental implants due to a combination of properties that include high corrosion resistance, biocompatibility, re-passivation and appropriate mechanical propertie. However, despite its biocompatibility, titanium and his alloys also allow electrocemiacal corrosion in the oral environment, when they are exposed to some harmful factors such as temperature change, oxygen level and variuos pH level. Purpose: Purpose of the study evaluates the corrrosion behavior of the selected TiAlV samples compared to TiO2 coated samples, and compare thair behavior with the control (uncoated) titanium samples at artificial saliva and perform the surface characterization of the samples ad analize the surface properties of the alloy after application of the coating and contorl sample. Methods: We used a descritive method that was studied with the help of proffesional literature, articles and research in the fied of TiO2 coating and corrosion resistion of titanium implants. The search was done using databases such as Google Scholar, Web of Science, Pubmed and the collaborativ bibliographic COBISS.si in Slovenian and foreign literature. The search string were given in the time series since 2004 and later. Despite to the descriptive method, we also used a research method based on experimental work in which we wanted to obtain the influence of corrosion on the implants, which were modifayed with TiO2 coating according to the recipe Lorenzetti (2014) using hydrothermal technique, and then age them in artificial saliva. In the attachment of the diploma, we made zircon e-max implant crown of tooth 25 with the help of CAD / CAM in the dental laboratory. Results: With hydrothermal synthesis of TiO2 on the surface of implant we enlarg the oxide layer and made the nanostructured surface. The results were presented by crystal metallography analysis and overlay thickness. Discussion and conclusion: The results of the experimental work show us the extremely good corrosion resistance of the alloy, since titanium on the surface of all samples is in the oxidation state Ti (4+). After ToF-SIMS analysis, a 100 nm thick oxide layer was observed on our HT-coated samples, which is favorable for the implant as TiO2 has important nanostructured properties. The thicker layer that we have made improves corrosion resistance, as well as the better mechanical properties that are crucial in implant placement where high abrasive and shear forces are present.

Keywords:titanium dental implants, titanium dioxide crystalline coating, corrosion, biocompatibility, artificial saliva

Similar documents

Similar works from RUL:
Similar works from other Slovenian collections:

Back